Jump to content

मध्यप्रदेशया जिल्लातयेगु धलः

विकिपिडिया नं

भारतया मध्यप्रदेश १०गु विभागय् विभक्त दु । थ्व विभागतयेगु दुने यक्व जिल्ला दु। सकल मध्यप्रदेशय् ५० जिल्ला दु ।

विभाग[सम्पादन]

भोपाल विभाग चम्बल विभाग ग्वालियर विभाग इन्दौर विभाग जबलपुर विभाग नर्मदापुर विभाग रेवा विभाग सागर विभाग शहडोल विभाग उज्जयिनि विभाग
भोपाल जिल्ला मोरेना जिल्ला अशोकनगर जिल्ला अलिराजपुर जिल्ला बालाघाट जिल्ला बेतुल जिल्ला रेवा जिल्ला छतरपुर जिल्ला अन्नुपुर जिल्ला देवास जिल्ला
रायसेन जिल्ला शिवपुर जिल्ला शिवपुरी जिल्ला बर्वानि जिल्ला छिन्दवाडा जिल्ला हरदा जिल्ला सतना जिल्ला दमोह जिल्ला दिण्डोरी जिल्ला मन्दसोर जिल्ला
रायगढ जिल्ला, मध्यप्रदेश भिण्ड जिल्ला दतिया जिल्ला बर्हानपुर जिल्ला जबलपुर जिल्ला होशङ्गाबाद जिल्ला सीधी जिल्ला पन्ना जिल्ला शहडोल जिल्ला नीमच जिल्ला
सिहोर जिल्ला ----- गुना जिल्ला धार जिल्ला कटनी जिल्ला ----- सिङ्ग्रौली जिल्ला सागर जिल्ला उमरिया जिल्ला रतलाम जिल्ला
विदिशा जिल्ला ----- ग्वालियर जिल्ला इन्दौर जिल्ला मण्डला जिल्ला ----- ----- टीकमगढ जिल्ला ----- शाजापुर जिल्ला
----- ----- ----- झबुवा जिल्ला नरसिङ्गपुर जिल्ला ----- ----- ----- ----- उज्जयिनी जिल्ला
----- ----- ----- खाण्डवा जिल्ला(पूर्वनीमर जिल्ला) शिवोनी जिल्ला ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- खर्गोन जिल्ला(पश्चिमनीमर) ----- ----- ----- ----- ----- -----

जिल्ला[सम्पादन]

चिं जिल्ला केन्द्र जनसङ्ख्या (२०११) क्षेत्रफल (km²) जनघनत्त्व(/km²) अधिकृत जाःथाय्
AL अलिराजपुर अलिराजपुर http://alirajpur.nic.in/
AP अन्नुपुर अन्नुपुर ६,६७,१५५ ३,७०१ १८० http://anuppur.nic.in/
AS अशोकनगर अशोकनगर ६,८८,९४० ४,६७३.९४ १४७ http://ashoknagar.nic.in/
BL बालाघाट् बालाघाट् १,४४५,७६० ९,२२९ १५७ http://balaghat.nic.in/
BR बर्वानि बर्वानि १,०८१,०३९ ५,४३२ १९९ http://barwani.nic.in/
BE बेतुल बेतुल १,३९४,४२१ १०,०४३ १३९ http://betul.nic.in/
BD भिण्ड भिण्ड १,४२६,९५१ ४,४५९ ३२० http://bhind.nic.in/
BP भोपाल भोपालनगर १,८३६,७८४ २,७७२ ६६३ http://bhopal.nic.in/
BU बर्हानपुर बर्हानपुर http://burhanpur.nic.in/
CT छतरपुर छतरपुर १,४७४,६३३ ८,६८७ १७० http://chhatarpur.nic.in/
CN छिन्दवाडा छिन्दवाडा १,८४८,८८२ ११,८१५ १५६ http://chhindwara.nic.in/
DM दमोह दमोह १,०८१,९०९ ७,३०६ १४८ http://damoh.nic.in/
DT दतिया दतिया ६२७,८१८ २,६९४ २३३ http://datia.nic.in/
DE देवास देवास १,३०६,६१७ ७,०२० १८६ http://dewas.nic.in/
DH धार धार १,७४०,५७७ ८,१५३ २१३ http://dhar.nic.in/
DI दिण्डोरी दिण्डोरी ५७९,३१२ ७,४२७ ७८ http://dindori.nic.in/
GU गुना गुना ९७६,५९६ ६,४८५ http://guna.nic.in/
GW ग्वालियर् ग्वालियर् १,६२९,८८१ ५,४६५ २९८ http://gwalior.nic.in/
HA हरदा हरदा ४७४,१७४ ३,३३९ १४२ http://harda.nic.in/
HO होशङ्गाबाद् होशङ्गाबाद् १,०८५,०११ ६,६९८ १६२ http://hoshangabad.nic.in/
IN इन्दौर इन्दौर ४,५८५,३२१ ३,८९८ ६६३ https://web.archive.org/web/20190724145904/http://www.indore.nic.in/
JA जबलपुर जबलपुर २,१६७,४६९ ५,२१० ४१६ http://jabalpur.nic.in/
JH झबुवा झबुवा १,३९६,६७७ ६,७८२ २०६ http://jhabua.nic.in/
KA कटनी कटनी १,०६३,६८९ ४,९४७ २१५ http://katni.nic.in/
EN खाण्डवा (पूर्वनीमर) खाण्डवा १,७०८,१७० १०,७७९ १५८ http://khandwa.nic.in/
WN खर्गोन खर्गोन(पश्चिमनीमर) 1,529,954 8,010 191 http://khargone.nic.in/
ML मण्डला मण्डला ८९३,९०८ ५,८०५ १५४ http://mandla.nic.in/
MS मन्दसोर मन्दसोर १,१८३,३६९ ५,५३० २१४ http://mandsaur.nic.in/
MO मोरेना मोरेना १,५८७,२६४ ४,९९१ ३१८ http://morena.nic.in/
NA नरसिङ्गपुर नरसिङ्गपुर ९५७,३९९ ५१३३ १८७ http://narsinghpur.nic.in/
NE नीमच नीमच ७२५,४५७ ४,२६७ 170 http://neemuch.nic.in/
PA पन्ना पन्ना ८५४,२३५ ७,१३५ १२० http://panna.nic.in/
RE रेवा रेवा १,९७२,३३३ ६,३१४ ३१२ http://rewa.nic.in/
RG रायगढ रायगढ १,२५३,२४६ ६,१४३ २०४ http://rajgarh.nic.in/
RL रतलाम रतलाम १,२१४,५३६ ४,८६१ २५० http://ratlam.nic.in/
RS रायसेन रायसेन १,१२०,१५९ ८,४६६ १३२ http://raisen.nic.in/
SG सागर सागर ६,१२१,७८३ १०,२५२ १९७ http://sagar.nic.in/
ST सतना सतना १,८६८,६४८ ७,५०२ २४९ http://satna.nic.in/
SR सिहोर सिहोर १०,७८.७६९ ६,५७८ १६४ http://sehore.nic.in/
SO शिवोनी शिवोनी १,१६५,८९३ ८७५८ १३३ http://seoni.nic.in/
SH शहडोल शहडोल १,५७२,७४८ ९,९५४ १५८ http://shahdol.nic.in/
SJ शाजापुर शाजापुर १,२९०,२३० ६,१९६ २०८ http://shajapur.nic.in/
SP शिवपुर शिवपुर ५५९,७१५ ६,५८५ ८५ http://sheopur.nic.in/
SV शिवपुरी शिवपुरी १,४४०,६६६ १०,२९० १४० http://shivpuri.nic.in/
SI सीधी सीधी १,८३०,५५३ १०,५२० १७४ http://sidhi.nic.in/
SN सिङ्ग्रौली वैधान ९२०,१६९ ५,६७२ १६२ http://singrauli.nic.in/
TI टीकमगढ टीकमगढ १,२०३,१६० ५,०५५ २३८ http://tikamgarh.nic.in/
UJ उज्जयिनी उज्जयिनी १,७०९,८८५ ६,०९१ २८१ http://ujjain.nic.in/
UM उमरिया उमरिया ५१५,८५१ ४,०६२ १२७ http://umaria.nic.in/
VI विदिशा विदिशा १,२१४,७५९ ७,३६२ १६५ http://vidisha.nic.in/

तालुका[सम्पादन]

मध्यप्रदेशया जिल्लातेत तालुका(तहसील)य् बायातःगु दु। थ्व राज्यया जिल्लातेगु तहसील थ्व कथं दु-

जिल्ला तहसील
अनूपपुर जिल्ला पुष्पराजगढ़ तहसील, जैतहरी तहसील, अनूपपुर तहसील, कोतमा तहसील
अशोकनगर जिल्ला अशोकनगर तहसील, चन्देरी तहसील, ईसागढ तहसील, शाढोरा तहसील, मुंगावली तहसील, पिपरई तहसील, नईसराय तहसील
आलीराजपुर जिल्ला अलीराजपुर तहसील, जोबट तहसील, भाबरा तहसील, कट्ठीवाडा तहसील, सोडवा तहसील
इन्दौर जिल्ला इन्दौर तहसील, महू तहसील, देपालपुर तहसील, सांवेर तहसील, हातोद तहसील
उज्जैन जिल्ला खाचरोद तहसील, महिदपुर तहसील, घट्टिया तहसील, तराना तहसील, उज्जैन तहसील, बडनगर तहसील, नागदा तहसील
उमरिया जिल्ला बांधवगढ तहसील, पाली तहसील, मानपुर तहसील, चन्दिया तहसील, नौरोजाबाद तहसील
कटनी जिल्ला रीठी तहसील, बडवारा तहसील, बरही तहसील, बहोरीबन्द तहसील, कटनी तहसील, विजयराघव गढ़ तहसील, ढीमरखेड़ा तहसील
खण्डवा जिल्ला खण्डवा तहसील, पंधाना तहसील, पुनासा तहसील, हरसूद तहसील, खालवा तहसील
खरगौन जिल्ला गोगाँवा तहसील, महेश्वर तहसील, सनावद तहसील, बड़वाह तहसील, कसरावद तहसील, खरगौन तहसील, भीकनगांव तहसील, सेंगांव तहसील, भगवानपुरा तहसील, झिरन्या तहसील
गुना जिल्ला मकसूदनगंढ तहसील, गुना तहसील, बमोरी तहसील, आरोन तहसील, कुम्भराज तहसील, राघौगढ़ तहसील, चाचौड़ा तहसील
ग्वालियर जिल्ला ग्वालियर तहसील, डबरा तहसील, भितरबार तहसील, चीनोर तहसील, घाटीगांव तहसील, हस्तिनापुर तहसील
छतरपुर जिल्ला छतरपुर तहसील, नौगांव तहसील, राजनगर तहसील, लौड़ी तहसील, गौरिहार तहसील, बड़ा मलहरा तहसील, विजावर तहसील, बकस्वाहा तहसील, चंदला तहसील, घुवारा तहसील, महाराजपुर तहसील
छिन्दवाड़ा जिल्ला छिंदवाड़ा तहसील, तामिया तहसील, परासिया तहसील, जुन्नारदेव तहसील, अमरवाड़ा तहसील, चौरई तहसील, सौंसर तहसील, पांढुरना तहसील, बिछुआ तहसील, उमरेठ तहसील, मोहखेड़ तहसील, हर्रई तहसील, चांद तहसील
जबलपुर जिल्ला जबलपुर तहसील, कुंडम तहसील, पाटन तहसील, सिहोरा तहसील, मझौली तहसील, शहपुरा तहसील, पनागर तहसील
झाबुआ जिल्ला 01 थांदला तहसील, पेटलावद तहसील, झाबुआ तहसील, रानापुर तहसील, मेघनगर तहसील
टीकमगढ़ जिल्ला टीकमगढ़ तहसील, बल्देवगढ़ तहसील, जतारा तहसील, पलेरा तहसील, पृथ्वीपुर तहसील, निवाड़ी तहसील, ओरछा तहसील, खरगापुर तहसील, मोहनगढ तहसील, लिधौरा तहसील
डिंडोरी जिल्ला डिंडोरी तहसील, शहपुरा तहसील, बजाग तहसील
दतिया जिल्ला दतिया तहसील, सेवड़ा तहसील, भाण्डेर तहसील, इन्दरगढ़ तहसील
दमोह जिल्ला बटियागढ़ तहसील, दमोह तहसील, हटा तहसील, जबेरा तहसील, पथरिया तहसील, तेन्दूखेड़ा तहसील, पटेरा तहसील
देवास जिल्ला देवास तहसील, टोंकखुर्द तहसील, सोनकच्छ तहसील, बागली तहसील, कन्नौद तहसील, खातेगाँव तहसील, हाटपिपल्या तहसील, कन्नौद तहसील, [[उदयनगर तहसील
धार जिल्ला धार तहसील, कुक्षी तहसील, मनावर तहसील, धरमपुरी तहसील, सरदारपुर तहसील, बदनावर तहसील, गंधवानी तहसील, डही तहसील
नरसिंहपुर जिल्ला नरसिंहपुर तहसील, करेली तहसील, गोटेगाँव तहसील, गाडरवारा तहसील, तेंदूखेड़ा तहसील
नीमच जिल्ला नीमच तहसील, जावद तहसील, मनासा तहसील, जीरन तहसील, सिंगोली तहसील, रामपुरा तहसील
पन्ना जिल्ला अजयगढ तहसील, पन्ना तहसील, गुनौर तहसील, पवई तहसील, शाहनगर तहसील, रैपुरा तहसील, अमानगंज तहसील, देवेन्द्रनगर तहसील, सिमरिया तहसील
बडवानी जिल्ला बड़वानी तहसील, ठीकरी तहसील, राजपुर तहसील, सेंधवा तहसील, पानसेमल तहसील, निवाली तहसील, अंजड़ तहसील, पाटी तहसील, वरला तहसील
बैतूल जिल्ला भैंसदेही तहसील, बैतूल तहसील, मुलताई तहसील, शाहपुर तहसील, आमला तहसील, घोड़ाडोंगरी तहसील, आठनेर तहसील, चिचोली तहसील
बुरहानपुर जिल्ला बुरहानपुर तहसील, नेपानगर तहसील, खकनार तहसील
बालाघाट जिल्ला बैहर तहसील, बालाघाट तहसील, कटंगी तहसील, किरनापुर तहसील, लाँजी तहसील, वारासिवनी तहसील, खैरलांजी तहसील, लालबर्रा तहसील, तिरोड़ी तहसील, परसवाडा़ तहसील, बिरसा तहसील
भिण्ड जिल्ला भिण्ड तहसील, गोहद तहसील, लहार तहसील, मेहगांव तहसील, रोन तहसील, मिहोना तहसील, अटेर तहसील, गोरमी तहसील
भोपाल जिल्ला बैरसिया तहसील, हुजूर तहसील
मंडला जिल्ला निवास तहसील, मंडला तहसील, बिछिया तहसील, नैनपुर तहसील, नारायणगंज तहसील, घुघरी तहसील
मन्दसौर जिल्ला शामगढ़ तहसील, दलौदा तहसील, सुवासरा तहसील, भानपुरा तहसील, मल्हारगढ़ तहसील, गरोठ तहसील, मन्दसौर तहसील, सीतामऊ तहसील
मुरैना जिल्ला अम्बाह तहसील, मुरैना तहसील, जौरा तहसील, पोरसा तहसील, सवलगढ तहसील, कैलारस तहसील
रतलाम जिल्ला पिपलोदा तहसील, जावरा तहसील, आलोट तहसील, सैलाना तहसील, बाजना तहसील, रतलाम तहसील, ताल तहसील, रावटी तहसील
राजगढ़ जिल्ला 01 राजगढ तहसील, ब्यावरा तहसील, नरसिंहगढ़ तहसील, सारंगपुर तहसील, खिलचीपुर तहसील, जीरापुर तहसील, पचोर तहसील
रायसेन जिल्ला रायसेन तहसील, गैरतगंज तहसील, बेगमगंज तहसील, गौहरगंज तहसील, बरेली तहसील, सिलवानी तहसील, उदयपुरा तहसील, वाङी तहसील
रीवा जिल्ला हुजूर तहसील, गुढ़ तहसील, रायपुर कर्चुलियान तहसील, सिरमौर तहसील, मऊगंज तहसील, हनुमना तहसील, त्योंथर तहसील, मनगवां तहसील, सेमरिया तहसील, जवा तहसील, नईगढ़ी तहसील
विदिशा जिल्ला विदिशा तहसील, ग्यारसपुर तहसील, बासौदा तहसील, नटेरन तहसील, कुरवाई तहसील, सिरोंज तहसील, लटेरी तहसील, शमशाबाद तहसील, त्योंदा तहसील, गुलाबगंज तहसील, पठारी तहसील
श्योपुर जिल्ला बडौदा तहसील, विजयपुर तहसील, कराहल तहसील, बीरपुर तहसील, श्योपुर तहसील
शहडोल जिल्ला बुढार तहसील, व्योहारी तहसील, गोहपारु तहसील, जयसिंहनगर तहसील, सोहागपुर तहसील, जैतपुर तहसील
शाजापुर जिल्ला शाजापुर तहसील, मो.बडोदिया तहसील, शुजालपुर तहसील, कालापीपल तहसील, बड़ौद तहसील, सुसनेर तहसील, आगर तहसील, नलखेडा तहसील, गुलाना तहसील
शिवपुरी जिल्ला पोहरी तहसील, शिवपुरी तहसील, नरवर तहसील, करैरा तहसील, कोलारस तहसील, पिछोर तहसील, खनियांधाना तहसील, बदरवास तहसील, बैराड तहसील
सतना जिल्ला रघुराजनगर तहसील, नागौद तहसील, अमरपाटन तहसील, उचेहरा तहसील, रामपुर बाघेलान तहसील, रामनगर तहसील, मैहर तहसील, मझगंवा तहसील, बिरसिंहपुर तहसील, कोटर तहसील
सागर जिल्ला सागर तहसील, खुरई तहसील, बन्डा तहसील, रहली तहसील, गढ़ाकोटा तहसील, बीना तहसील, देवरी तहसील, केसली तहसील, राहतगढ तहसील, मालथौन तहसील, शाहगढ तहसील
सिंगरौली जिल्ला चितरंगी तहसील, सिंगरौली तहसील, देवसर तहसील, सरई तहसील, मांडा तहसील
सिवनी जिल्ला सिवनी तहसील, कुरई तहसील, बरघाट तहसील, केवलारी तहसील, लखनादौन तहसील, घंसोर तहसील, छपारा तहसील, धनौरा तहसील
सीधी जिल्ला बहरी तहसील, चुरहट तहसील, गोपद बनास तहसील, कुशमी तहसील, मझौली तहसील, रामपुर नैक तहसील, सिहावल तहसील
सीहोर जिल्ला सीहोर (01) तहसील, आष्टा तहसील, इछावर तहसील, बुदनी तहसील, नसरूल्लागंंज तहसील, रेहटी तहसील, श्यामपुर तहसील, जावर तहसील
हरदा जिल्ला हरदा तहसील, खिरकिया तहसील, टिमरनी तहसील, रहटगांव तहसील, सिराली तहसील, हंडिया तहसील
होशंगाबाद जिल्ला सिवनी मालवा तहसील, इटारसी तहसील, होशंगाबाद तहसील, बाबई तहसील, सोहागपुर तहसील, पिपरिया तहसील, बनखेड़ी तहसील, डोलरिया तहसील

स्वयादिसँ[सम्पादन]