Jump to content

शहडोल जिल्ला

विकिपिडिया नं
शहडोल जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

शहडोल जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४६० जिल्ला शहडोल ८१४ ८४६४६३ ४२६५८३ ४१९८८०
२३ ४६० ३६८९ तहसील ब्यौहारी १३६ १८८१४९ ९५९२२ ९२२२७
२३ ४६० ३६९० तहसील जयसिंहनगर १९९ १८५०६१ ९३१२७ ९१९३४
२३ ४६० ३६९१ तहसील सोहागपुर २९५ ३१०७६१ १५६७२२ १५४०३९
२३ ४६० ३६९२ तहसील जैतपुर १८४ १६२४९२ ८०८१२ ८१६८०

स्वयादिसँ[सम्पादन]