जबलपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
जबलपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

जबलपुर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४५१ जिल्ला जबलपुर १३७७ १०२३२५५ ५२७०३१ ४९६२२४
२३ ४५१ ३६२७ तहसील सिहोरा १४९ १३५५९९ ६९५२६ ६६०७३
२३ ४५१ ३६२८ तहसील मझोली २०९ १५६०८८ ८०३०५ ७५७८३
२३ ४५१ ३६२९ तहसील पाटन २१७ १३००७४ ६७६२४ ६२४५०
२३ ४५१ ३६३० तहसील शहपुरा २२६ १७८१०९ ९२०९७ ८६०१२
२३ ४५१ ३६३१ तहसील जबलपुर १८८ १६३५२२ ८५१५२ ७८३७०
२३ ४५१ ३६३२ तहसील पनागर १९६ १४१२७६ ७३४०३ ६७८७३
२३ ४५१ ३६३३ तहसील कुंडम १९२ ११८५८७ ५८९२४ ५९६६३

स्वयादिसँ[सम्पादन]