Jump to content

छतरपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
छतरपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

छतरपुर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४२५ जिल्ला छतरपुर १०८५ १३६३३५९ ७२५२७३ ६३८०८६
२३ ४२५ ३४२४ तहसील गौरिहार १३१ १७८१७५ ९५९०४ ८२२७१
२३ ४२५ ३४२५ तहसील लौंडी ६१ ७७९४४ ४१७७० ३६१७४
२३ ४२५ ३४२६ तहसील चंदला ८६ ८७७६३ ४७२०६ ४०५५७
२३ ४२५ ३४२७ तहसील नौगांव ७४ १२३१२४ ६४६६७ ५८४५७
२३ ४२५ ३४२८ तहसील महाराजपुर ४४ ६८०९८ ३६१७४ ३१९२४
२३ ४२५ ३४२९ तहसील छतरपुर १४५ २११८३३ ११२१०५ ९९७२८
२३ ४२५ ३४३० तहसील राजनगर १३२ २१६२७० ११४३४५ १०१९२५
२३ ४२५ ३४३१ तहसील बड़ा मल्हरा १०० ९२६०० ४९२८६ ४३३१४
२३ ४२५ ३४३२ तहसील घुवारा ५३ ८५२१६ ४५३७४ ३९८४२
२३ ४२५ ३४३३ तहसील बिजावर १४६ १४२२७५ ७५५४४ ६६७३१
२३ ४२५ ३४३४ तहसील बक्सवाहा ११३ ८००६१ ४२८९८ ३७१६३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]