Jump to content

इन्दौर जिल्ला

विकिपिडिया नं
इन्दौर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

इन्दौर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४३९ जिल्ला इन्दौर ६१४ ८४८९८८ ४३६७५५ ४१२२३३
२३ ४३९ ३५४० तहसील देपालपुर १४६ १८००४४ ९२४१० ८७६३४
२३ ४३९ ३५४१ तहसील हातोद ५९ ७११५२ ३६२७३ ३४८७९
२३ ४३९ ३५४२ तहसील सावेर १२५ १७१२९२ ८७८१९ ८३४७३
२३ ४३९ ३५४३ तहसील इन्दौर ११८ १९५८४७ १०१०७७ ९४७७०
२३ ४३९ ३५४४ तहसील महू १६६ २३०६५३ ११९१७६ १११४७७

स्वयादिसँ[सम्पादन]