Jump to content

बुरहानपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
बुरहानपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४६७ जिल्ला बुरहानपुर २६१ ४९७५६० २५४९७८ २४२५८२
२३ ४६७ ३७१९ तहसील बुरहानपुर ९६ २०२९७९ १०५१२२ ९७८५७
२३ ४६७ ३७२० तहसील खकनार ८१ १३३२६९ ६७४१३ ६५८५६
२३ ४६७ ३७२१ तहसील नेपानगर ८४ १६१३१२ ८२४४३ ७८८६९

स्वयादिसँ[सम्पादन]