Jump to content

दमोह जिल्ला

विकिपिडिया नं
दमोह जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

दमोह जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४२८ जिल्ला दमोह ११७६ १०१३६६८ ५३०४७१ ४८३१९७
२३ ४२८ ३४५४ तहसील हटा १५४ ११७१३७ ६१५६५ ५५५७२
२३ ४२८ ३४५५ तहसील पटेरा १५६ १२४३५३ ६५१७५ ५९१७८
२३ ४२८ ३४५६ तहसील बटियागढ़ १४४ १४१४६६ ७४२३६ ६७२३०
२३ ४२८ ३४५७ तहसील पथरिया १३१ १४४७१९ ७६१४४ ६८५७५
२३ ४२८ ३४५८ तहसील दमोह २३१ १९०४०१ ९९९७५ ९०४२६
२३ ४२८ ३४५९ तहसील जबेरा १७९ १५६९९५ ८१५७८ ७५४१७
२३ ४२८ ३४६० तहसील तेन्दूखेड़ा १८१ १३८५९७ ७१७९८ ६६७९९

स्वयादिसँ[सम्पादन]