सिवनी जिल्ला

विकिपिडिया नं
सिवनी जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

सिवनी जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४५६ जिल्ला सिवनी १५७९ १२१५२४१ ६१२३१४ ६०२९२७
२३ ४५६ ३६५९ तहसील लखनादौन २८७ १९०८४८ ९६४४४ ९४४०४
२३ ४५६ ३६६० तहसील छपारा १५७ १०७६५३ ५४४७७ ५३१७६
२३ ४५६ ३६६१ तहसील घंसौर २२९ १३५५४२ ६८२८८ ६७२५४
२३ ४५६ ३६६२ तहसील धनोरा ११४ ८५०६६ ४२९९७ ४२०६९
२३ ४५६ ३६६३ तहसील केवलारी १८२ १४८५४६ ७४४३० ७४११६
२३ ४५६ ३६६४ तहसील सिवनी २८९ २४५१५५ १२५३८३ ११९७७२
२३ ४५६ ३६६५ तहसील बरघाट १३८ १८५५३६ ९२१०७ ९३४२९
२३ ४५६ ३६६६ तहसील कुरई १८३ ११६८९५ ५८१८८ ५८७०७

स्वयादिसँ[सम्पादन]