Jump to content

नरसिंहपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
नरसिंहपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४५२ जिल्ला नरसिंहपुर १०३५ ८८८३१४ ४६२६९९ ४२५६१५
२३ ४५२ ३६३४ तहसील गोटेगांव २४४ १६८०५५ ८७३५३ ८०७०२
२३ ४५२ ३६३५ तहसील गाडरवारा ३५० ३६३७४२ १९०३६६ १७३३७६
२३ ४५२ ३६३६ तहसील नरसिंहपुर २०० १५२५८७ ७८८९४ ७३६९३
२३ ४५२ ३६३७ तहसील करेली १३९ १२२०८८ ६३४११ ५८६७७
२३ ४५२ ३६३८ तहसील तेन्दूखेड़ा १०२ ८१८४२ ४२६७५ ३९१६७

स्वयादिसँ[सम्पादन]