Jump to content

सतना जिल्ला

विकिपिडिया नं
सतना जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

सतना जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४२९ जिल्ला सतना १७९९ १७५४५१७ ९०७९०४ ८४६६१३
२३ ४२९ ३४६१ तहसील रघुराजनगर २३६ २०७१६४ १०८२४२ ९८९२२
२३ ४२९ ३४६२ तहसील मझगवां १६६ ११८७५६ ६२१४९ ५६६०७
२३ ४२९ ३४६३ तहसील बिरसिंहपुर १३४ १०८४३६ ५६६३२ ५१८०४
२३ ४२९ ३४६४ तहसील नागोद २४४ २०९८२३ १०९१८२ १००६४१
२३ ४२९ ३४६५ तहसील उचेहरा २१४ १७२५१९ ८९१७६ ८३३४३
२३ ४२९ ३४६६ तहसील रामपुर बघेलान १३२ १५४४८९ ७९९६० ७४५२९
२३ ४२९ ३४६७ तहसील कोटर ८१ १०००३० ५१९७५ ४८०५५
२३ ४२९ ३४६८ तहसील अमरपाटन १७० २०५३५३ १०५५३१ ९९८२२
२३ ४२९ ३४६९ तहसील रामनगर १७९ १५९४१४ ८१२०३ ७८२११
२३ ४२९ ३४७० तहसील मैहर २४३ ३१८५३३ १६३८५४ १५४६७९

स्वयादिसँ

[सम्पादन]