शाजापुर जिल्ला

विकिपिडिया नं
शाजापुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

शाजापुर जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४३६ जिल्ला शाजापुर १०७१ १२१९१३३ ६२९२७३ ५८९८६०
२३ ४३६ ३५१५ तहसील सुसनेर १११ ११२६१५ ५७५५५ ५५०६०
२३ ४३६ ३५१६ तहसील नलखेड़ा ९३ ९४६८५ ४८६७४ ४६०११
२३ ४३६ ३५१७ तहसील बड़ौद १३९ १२१६८९ ६२३४६ ५९३४३
२३ ४३६ ३५१८ तहसील आगर १३७ १२४९६० ६४१३७ ६०८२३
२३ ४३६ ३५१९ तहसील शाजापुर १४४ १६२४३१ ८४२०७ ७८२२४
२३ ४३६ ३५२० तहसील गुलाना ९३ १३३८०७ ६९३९८ ६४४०९
२३ ४३६ ३५२१ तहसील मोमन बड़ोदिया १०२ ११५२१६ ५९५४९ ५५६६७
२३ ४३६ ३५२२ तहसील शुजालपुर १३१ १६४०९९ ८४९४१ ७९१५८
२३ ४३६ ३५२३ तहसील कालापीपल १२१ १८९६३१ ९८४६६ ९११६५

स्वयादिसँ[सम्पादन]