Jump to content

झाबुआ जिल्ला

विकिपिडिया नं
झाबुआ जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

झाबुआ जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४६४ जिल्ला झाबुआ ७८३ ९३३०६५ ४६७४६८ ४६५५९७
२३ ४६४ ३७०६ तहसील थांदला ११२ १६६६०६ ८३५१५ ८३०९१
२३ ४६४ ३७०७ तहसील पेटलावद २१५ २१७६२६ १०८८७९ १०८७४७
२३ ४६४ ३७०८ तहसील मेघनगर ११० १५९०१५ ८०२०१ ७८८१४
२३ ४६४ ३७०९ तहसील झाबुआ २५१ २८७४५१ १४३३०८ १४४१४३
२३ ४६४ ३७१० तहसील रानापुर ९५ १०२३६७ ५१५६५ ५०८०२

स्वयादिसँ[सम्पादन]