Jump to content

मुरैना जिल्ला

विकिपिडिया नं
मुरैना जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

मुरैना जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४१९ जिल्ला मुरैना ७७५ १४९५५०८ ८१५२१८ ६८०२९०
२३ ४१९ ३३८५ तहसील अम्बाह ७३ २११५१२ ११४२८२ ९७२३०
२३ ४१९ ३३८६ तहसील पोरसा ७१ १९१४८५ १०३२०३ ८८२८२
२३ ४१९ ३३८७ तहसील मुरैना १७६ ३५९५९७ १९९०९८ १६०४९९
२३ ४१९ ३३८८ तहसील जौरा २३१ ३९८१११ २१७७३४ १८०३७७
२३ ४१९ ३३८९ तहसील कैलारस १०५ १६५७४५ ८९७३१ ७६०१४
२३ ४१९ ३३९० तहसील सबलगढ़ ११९ १६९०५८ ९११७० ७७८८८

स्वयादिसँ[सम्पादन]