Jump to content

पन्ना जिल्ला

विकिपिडिया नं
पन्ना जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

पन्ना जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-


जनसंख्या

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४२६ जिल्ला पन्ना ९४७ ८९११८५ ४६७४७३ ४२३७१२
२३ ४२६ ३४३५ तहसील अजयगढ़ ११८ १५३८०१ ८१८८७ ७१९१४
२३ ४२६ ३४३६ तहसील पन्ना ११७ ९७२०६ ५१५८८ ४५६१८
२३ ४२६ ३४३७ तहसील देवेन्द्रनगर ६७ ६७४८४ ३५३०४ ३२१८०
२३ ४२६ ३४३८ तहसील गुन्नौर १४५ १३३५१३ ६९६०७ ६३९०६
२३ ४२६ ३४३९ तहसील अमानगंज १११ १००८१६ ५२९१८ ४७८९८
२३ ४२६ ३४४० तहसील पवई १७२ १५३११३ ८०१९४ ७२९१९
२३ ४२६ ३४४१ तहसील शाहनगर ११७ १०७६२३ ५५८३९ ५१७८४
२३ ४२६ ३४४२ तहसील रैपुरा १०० ७७६२९ ४०१३६ ३७४९३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]