Jump to content

गुना जिल्ला

विकिपिडिया नं
गुना जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

गुना जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४५८ जिल्ला गुना १२६४ ९२८८४४ ४८६१२७ ४४२७१७
२३ ४५८ ३६७७ तहसील गुना २८६ २२४४५८ ११७६६५ १०६७९३
२३ ४५८ ३६७८ तहसील बामोरी २२३ १७२१३१ ८९१२० ८३०११
२३ ४५८ ३६७९ तहसील राघोगढ़ १४६ ९८२३४ ५१५२७ ४६७०७
२३ ४५८ ३६८० तहसील मकसूदनगढ़ १७१ ११७९७८ ६१७५१ ५६२२७
२३ ४५८ ३६८१ तहसील कुम्भराज १४८ ९९०९७ ५२०२५ ४७०७२
२३ ४५८ ३६८२ तहसील आरोन १४० १११४१८ ५८८३८ ५२५८०
२३ ४५८ ३६८३ तहसील चाचौड़ा १५० १०५५२८ ५५२०१ ५०३२७

स्वयादिसँ

[सम्पादन]