Jump to content

महू तहसील

विकिपिडिया नं
महू तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

महू तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर इन्दौर महू यशवन्तनगर २६५२
इन्दौर इन्दौर महू घाेंसीखंडा २०८२
इन्दौर इन्दौर महू खुर्दी २७३८
इन्दौर इन्दौर महू खुर्दा १६०७
इन्दौर इन्दौर महू भोरपुर १६१२
इन्दौर इन्दौर महू बार्इ २१६३
इन्दौर इन्दौर महू बसीपिपरी १७४३
इन्दौर इन्दौर महू बडगेादा ३२९९
इन्दौर इन्दौर महू बेरछा १०८२
इन्दौर इन्दौर महू बंजारी ४१९९
इन्दौर इन्दौर महू कमदपुर ३४१२
इन्दौर इन्दौर महू कांकरिया २१२५
इन्दौर इन्दौर महू केादरिया १०२३३
इन्दौर इन्दौर महू कोलानी १६२७
इन्दौर इन्दौर महू कालीकिराय १५३८
इन्दौर इन्दौर महू कालाकुण्ड १४९१
इन्दौर इन्दौर महू कवटी १६७५
इन्दौर इन्दौर महू कुवाली १४८४
इन्दौर इन्दौर महू कुलथाना १०५३
इन्दौर इन्दौर महू केसरबर्डी १४४३
इन्दौर इन्दौर महू केलोद २९९२
इन्दौर इन्दौर महू मांगलिया १५७१
इन्दौर इन्दौर महू मेण २४३३
इन्दौर इन्दौर महू मेमदी १९८०
इन्दौर इन्दौर महू मलेेण्डी २४८५
इन्दौर इन्दौर महू शिवनगर ३३१५
इन्दौर इन्दौर महू भिचोली १७५५
इन्दौर इन्दौर महू पिगडम्बर ३३७६
इन्दौर इन्दौर महू सिमरोल ७३०९
इन्दौर इन्दौर महू सिहोद २४७५
इन्दौर इन्दौर महू सिलोटिया १३६८
इन्दौर इन्दौर महू हरनियाखेडी ३३३२
इन्दौर इन्दौर महू हरसोला ७८१८
इन्दौर इन्दौर महू हासलपुर ३८०३
इन्दौर इन्दौर महू भाटखेडी ३२००
इन्दौर इन्दौर महू भैैसलाय १९२१
इन्दौर इन्दौर महू भगाेंरा ४७८१
इन्दौर इन्दौर महू पीपल्या १५७५
इन्दौर इन्दौर महू पांजरिया १२०८
इन्दौर इन्दौर महू रामपुरिया ७९०
इन्दौर इन्दौर महू राजपुराकुटी २५१६
इन्दौर इन्दौर महू राजपुराउमठ १३५९
इन्दौर इन्दौर महू सीतापाट १६३२
इन्दौर इन्दौर महू सांतेर ५५००
इन्दौर इन्दौर महू सोनवाय २८२२
इन्दौर इन्दौर महू सेण्डल १६१०
इन्दौर इन्दौर महू उमरिया १९२०
इन्दौर इन्दौर महू डोगरगांव २०३५
इन्दौर इन्दौर महू छापरिया २६४४
इन्दौर इन्दौर महू दुरर्जनपुरा ११९०
इन्दौर इन्दौर महू दतोदा ९१६८
इन्दौर इन्दौर महू चोरल २६२१
इन्दौर इन्दौर महू चोरडिया १३१६
इन्दौर इन्दौर महू फफुद २६४०
इन्दौर इन्दौर महू जामबुजूर्ग १८१२
इन्दौर इन्दौर महू जामली ३४९७
इन्दौर इन्दौर महू जाकुखेडी १६६८
इन्दौर इन्दौर महू जामखुर्द १३७३
इन्दौर इन्दौर महू जोेंशीगुराडिया १७३२
इन्दौर इन्दौर महू जाफराबाद २३६९
इन्दौर इन्दौर महू नाहरखेडी १४३१
इन्दौर इन्दौर महू नावदा १६३०
इन्दौर इन्दौर महू नान्देड १७१७
इन्दौर इन्दौर महू नेंउगुराडिया २१९४
इन्दौर इन्दौर महू टीही २५०७
इन्दौर इन्दौर महू आकवी ९१९
इन्दौर इन्दौर महू आम्बाचन्दन २८३३
इन्दौर इन्दौर महू अवलाय ३३४४
इन्दौर इन्दौर महू गांगलियाखेडी १४४०
इन्दौर इन्दौर महू गवालू १५९६
इन्दौर इन्दौर महू गवलीपलासिया ७६०९
इन्दौर इन्दौर महू गोकल्याकुण्ड १६५४
इन्दौर इन्दौर महू गुजरखेडा ५०८७

लिधंसा

[सम्पादन]

स्वयादिसँ

[सम्पादन]