सांवेर तहसील

विकिपिडिया नं
सांवेर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

सांवेर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर इन्दौर सांवेर धतुरिया २३७१
इन्दौर इन्दौर सांवेर धनखेडी १३०९
इन्दौर इन्दौर सांवेर खामोदआंजना २६९६
इन्दौर इन्दौर सांवेर खेतडीयाबज्जात १३७८
इन्दौर इन्दौर सांवेर खजूरिया १५७०
इन्दौर इन्दौर सांवेर खलखला १८१७
इन्दौर इन्दौर सांवेर ढावली १६०२
इन्दौर इन्दौर सांवेर बघाना २६६२
इन्दौर इन्दौर सांवेर बरलार्इजागीर ३४७४
इन्दौर इन्दौर सांवेर वालरिया १७५९
इन्दौर इन्दौर सांवेर बालोदाटाकुन १३८७
इन्दौर इन्दौर सांवेर बसान्द्रा १३११
इन्दौर इन्दौर सांवेर बडोदियाखान ३५६५
इन्दौर इन्दौर सांवेर बदरखां १३४२
इन्दौर इन्दौर सांवेर बुढीबरलार्इ ४२१५
इन्दौर इन्दौर सांवेर बुढानियापंथ ५३७२
इन्दौर इन्दौर सांवेर बजरंगपाडल्या २२०९
इन्दौर इन्दौर सांवेर बलगारा १०८२
इन्दौर इन्दौर सांवेर ब्राम्हणपिपल्या २३६६
इन्दौर इन्दौर सांवेर कायस्थखेडी २४०१
इन्दौर इन्दौर सांवेर कांकरिया बोर्डिया १८४५
इन्दौर इन्दौर सांवेर कांकरियापाल २६६८
इन्दौर इन्दौर सांवेर कछालिया ३२७६
इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवा २२४७
इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवालीखुर्द १६४९
इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवाली बुजुर्ग १५४४
इन्दौर इन्दौर सांवेर कुमेर्डी १८७४
इन्दौर इन्दौर सांवेर कुडाना ३२७१
इन्दौर इन्दौर सांवेर कजलाना २५१५
इन्दौर इन्दौर सांवेर कटक्या १५२७
इन्दौर इन्दौर सांवेर मण्डोट १२७७
इन्दौर इन्दौर सांवेर मण्डलावदा २५५२
इन्दौर इन्दौर सांवेर मकोडिया २१९२
इन्दौर इन्दौर सांवेर मांगल्यासडक ५९५०
इन्दौर इन्दौर सांवेर माताबरोडी ११३५
इन्दौर इन्दौर सांवेर मुरादपुरा १७४२
इन्दौर इन्दौर सांवेर मगरखेडा ३२४९
इन्दौर इन्दौर सांवेर विलोदा नायता १७१०
इन्दौर इन्दौर सांवेर हिण्डोलिया १६५२
इन्दौर इन्दौर सांवेर पिपल्याकायस्थ १६९३
इन्दौर इन्दौर सांवेर पिरकराडिया ३३६७
इन्दौर इन्दौर सांवेर रिंगनोदिया १९०९
इन्दौर इन्दौर सांवेर सिमरोल २०१९
इन्दौर इन्दौर सांवेर चित्तोडा १९२५
इन्दौर इन्दौर सांवेर जिन्दाखेडा १८९९
इन्दौर इन्दौर सांवेर हरीयाखेडी १५११
इन्दौर इन्दौर सांवेर हतुन्या २१४९
इन्दौर इन्दौर सांवेर भंवरासला १३९१
इन्दौर इन्दौर सांवेर भांग्या २६९५
इन्दौर इन्दौर सांवेर पुवार्डाहप्पा १४६३
इन्दौर इन्दौर सांवेर पंचोला २५१७
इन्दौर इन्दौर सांवेर पंचडेरिया १५६४
इन्दौर इन्दौर सांवेर पालिया ५४७१
इन्दौर इन्दौर सांवेर पोटलोद २७४३
इन्दौर इन्दौर सांवेर पानोड १९४३
इन्दौर इन्दौर सांवेर पुवार्डा दार्इ १५५८
इन्दौर इन्दौर सांवेर पलासिया १४२४
इन्दौर इन्दौर सांवेर रामपिपल्या ३५००
इन्दौर इन्दौर सांवेर राजोदा २८१०
इन्दौर इन्दौर सांवेर रेवती १११९
इन्दौर इन्दौर सांवेर सोलसिन्दा २९३०
इन्दौर इन्दौर सांवेर सुलाखेडी १८८८
इन्दौर इन्दौर सांवेर डकाच्या ४७२६
इन्दौर इन्दौर सांवेर दर्जीकराडिया २३१९
इन्दौर इन्दौर सांवेर व्यासखेडी १३५२
इन्दौर इन्दौर सांवेर फरसपुर १८५५
इन्दौर इन्दौर सांवेर तराना १६१३
इन्दौर इन्दौर सांवेर जंबुर्डीसरवर १५४६
इन्दौर इन्दौर सांवेर जामोदी १६७२
इन्दौर इन्दौर सांवेर नागपुर १६७४
इन्दौर इन्दौर सांवेर टाकून १७८१
इन्दौर इन्दौर सांवेर टोडी २०२३
इन्दौर इन्दौर सांवेर अजनोद ४३१९
इन्दौर इन्दौर सांवेर अलवासा १६९३
इन्दौर इन्दौर सांवेर गवला १९४८
इन्दौर इन्दौर सांवेर गुरान २४६४
इन्दौर इन्दौर सांवेर गुलावट १०५५
इन्दौर इन्दौर सांवेर लसुडीयापरमार १७२५

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]