इन्दौर तहसील

विकिपिडिया नं
इन्दौर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

इन्दौर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर इन्दौर इन्दौर धमनाय १८५७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर खण्डेल १८८६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर खातीपिपल्या १६८८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर खुडेल बुुजुर्ग ३२७५
इन्दौर इन्दौर इन्दौर खुडेलखुर्द १६४०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर झलारिया १७६६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडियाकीमा १२५३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बावलियाखुर्द २१६७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बांक ७९०३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडीकलमेर २८९२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडा बांगडदा १२६९७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बुढानियां २३९७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बुरानाखेडी २०५१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बेगमखेडी १७११
इन्दौर इन्दौर इन्दौर कम्पेल ६६५२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर काचरोद १३७८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर काजीपलासिया २५७५
इन्दौर इन्दौर इन्दौर कैलोद हाला ३३५६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर कैलोेदकर्ताल ४९५६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर कनाडिया ५१०८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर कलारिया २४०४
इन्दौर इन्दौर इन्दौर माचला १५२२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर मौरोद १९९६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर मोरोदहाट १६४७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर मुण्डला दोस्तदार १६९९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर मुण्डलानायता ५००५
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिहाडिया १०९२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिसनखेडा १३२८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिसनावदा २०७९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिलावली ३१७५
इन्दौर इन्दौर इन्दौर मिर्जापुर १३४८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर भिचोलीमर्दाना ३७९६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर भिचोलीहप्सी ४८०९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर पिपल्दा ४३७२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर पिवडाय ५१६६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर रिजलाय १३४१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर शिवनी ५१०४
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिंधीबरोदा १७८९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिंहासा ४७०९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिन्दोडा १३७३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर तिल्लोर बुजुर्ग २२१०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर तिल्लोरखुर्द ५७८३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर निहालपुरमुण्डी २७६४
इन्दौर इन्दौर इन्दौर निपानिया ५०६८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर टिगरिया बादशाह १५२३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर लिम्बोदी ४१४६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर लिम्बोदा गारी २६२१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर हरनखेडी १८४९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर हुक्माखेडी ६४५६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर भानगढ ३३२२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर पानोड २२५१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर पालदा १०८५६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर पेडमी ३१३९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर रंगवासा ६६७८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर रोजडी २१३५
इन्दौर इन्दौर इन्दौर रालामण्डल २८६९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सोनवाय ११८२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सुखनिवास १२३७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सेमल्याचाउ २२६०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सेेमल्या रायमल ११५६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर सनावदिया २४७९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर उमरियाखुर्द १८७३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर उमरीखेडा ११३६
इन्दौर इन्दौर इन्दौर छोटा बांगरदा ५४०८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर देवगुराडिया १०४१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर दूधिया ४४४०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर चौहानखेडी १३९३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर फूलकराडिया ९५२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर तलावलीचांदा ३९९१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर जम्बूडीहप्सी ३६५०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर जामनियाखुर्द ११८३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर नरलाय १२३७
इन्दौर इन्दौर इन्दौर नावदापंथ २१७२
इन्दौर इन्दौर इन्दौर नेेनोैद ३७३९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर अहिरखेडी ४४२१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर अरंडिया १७४३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर अरन्या १०२८
इन्दौर इन्दौर इन्दौर असरावद बुजुर्ग ३६४९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर असरावदखुर्द ३२५९
इन्दौर इन्दौर इन्दौर गारिया १२८१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर गारीपिपल्या २१८१
इन्दौर इन्दौर इन्दौर गोगाखेडी १३५३
इन्दौर इन्दौर इन्दौर गेहली २६१०
इन्दौर इन्दौर इन्दौर लसूडियामोरी ५५९३

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]