देपालपुर तहसील

विकिपिडिया नं
देपालपुर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

देपालपुर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर इन्दौर देपालपुर धर्माट १५५७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर धरावरा २१०४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर धन्नड २७४९
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रूद्राख्या १८१२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर घाटाबिल्लोद ३०८९
इन्दौर इन्दौर देपालपुर खडी १३०५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर खजराया १७५१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर खटवाडी १५०५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर झलारिया १३९७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बहिरामपुर २०७६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बोरिया १०४६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बोरसी १३५१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बान्याखेडी १४५४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बडोलीहोज १२८६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बछोडा २२८६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बेगन्दा १४९७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बजरंगपुरा १२८४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बनेडिया ४८३६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बगोदा १०९८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कराडिया १०२०
इन्दौर इन्दौर देपालपुर करजोदा १२७५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कार्इ ११३७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कालीबिल्लोद २५३५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कालासुरा १२१६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कडोदा १२७६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कटकोदा १४१७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर कलमेर १९९७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर माचल ३०४१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर मुरखेेंडा १७२७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर मेंठवाडा १४६३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर मेंडकवास १५४५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर खिमलावदा १०५६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बिरगोदा २०३७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर बिजेपुर १५०३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर भिडोता १५२१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर पितावली ११४२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर शिवगढ १५२४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सिकान्द्री ११०५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर चिकलोंडा १३१३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर चिरागखा १४३१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गिरोता २५३५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर लिम्बोदापार १५४४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर हरनासा १६२७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर हसनाबाद १०६४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर भीलबडोली १६२५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर पंथबडोदिया १०१४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर पीरपीपल्या १२५२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर पीरनलवासा २६१८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर पाडल्या १०२६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रणमलबिल्लोद १७२६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रंगवासा २२४८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रामबडोदिया २१४३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रावद १६३५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रोलाय १५००
इन्दौर इन्दौर देपालपुर राजपुरा ११८६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर रलायता १४६१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर शाहपुरा १४५४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सेंमदा १४९७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सांघवी १६२२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सांतेर १२७१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सुमठा १२२३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सुनाला १५८०
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सेजवानी १८८५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सनावदा १५४८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सगडोद २८७३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर सलमपुर २२६०
इन्दौर इन्दौर देपालपुर उषापुरा १५८३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर दोलताबाद २०१९
इन्दौर इन्दौर देपालपुर छडोदा १८१७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर देवराखेडी १४२४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर चांदेर २३६७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर चांदनखेडी १८६५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर चटवाडा १६४७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर फरकोदा १९१२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर फुलान २२२६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर तकीपुरा १८८४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर तलावली २२१३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोदियापंथ १३६२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोेदियापार १९१७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोेदियाज्ञान १५९१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलालपुरा १७११
इन्दौर इन्दौर देपालपुर नान्द्रा १२१५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर नेवरी १६७२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अहिरखेडी १२०८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अरोदाकोट २००९
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अरन्या १६०१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर आकासोदा १२२८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर औरंगपुरा १६९८
इन्दौर इन्दौर देपालपुर आगरा १५६२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अत्याणा १७४२
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अजन्दा १००४
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अटाहेडा ३४५५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर अटावदा १५६६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गंगाजलखेडी १४८७
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गोकलपुुर २३६१
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गोहान २००३
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गुडर १४८९
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गुलावट १७७५
इन्दौर इन्दौर देपालपुर गलोण्डा १११६
इन्दौर इन्दौर देपालपुर ललेेंडीपुरा १७२८

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]