तराना तहसील

विकिपिडिया नं
तराना तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

तराना तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
उज्जैन उज्जैन तराना पाट १४०५
उज्जैन उज्जैन तराना 0बगवाड़ा १५४९
उज्जैन उज्जैन तराना 0जवासियाकुमार १३४५
उज्जैन उज्जैन तराना 0बेलरी २१६७
उज्जैन उज्जैन तराना 0नलेश्री २३६६
उज्जैन उज्जैन तराना 0काठबड़ौदा २२२१
उज्जैन उज्जैन तराना 0खजूरिया १२५५
उज्जैन उज्जैन तराना 0भटूनी १४५९
उज्जैन उज्जैन तराना 0उपड़ी १२१०
उज्जैन उज्जैन तराना 0खातीखेड़ी १२५७
उज्जैन उज्जैन तराना काथड़ी १००८
उज्जैन उज्जैन तराना सुचर्इ १३४८
उज्जैन उज्जैन तराना भोड़ल्या १९८८
उज्जैन उज्जैन तराना चितावल्या खेड़ा १४०९
उज्जैन उज्जैन तराना लसुडि़या अमरा १३५५
उज्जैन उज्जैन तराना खज्जुखेड़ी १५८४
उज्जैन उज्जैन तराना चादनियाखेड़ी १०९९
उज्जैन उज्जैन तराना झलारा १३५७
उज्जैन उज्जैन तराना ढ़ाबलाहदर्ू २९५२
उज्जैन उज्जैन तराना इलमखेड़ी १०७७
उज्जैन उज्जैन तराना 0टुकराल २३३४
उज्जैन उज्जैन तराना परसौली २८४९
उज्जैन उज्जैन तराना चिरड़ी १२९६
उज्जैन उज्जैन तराना कढ़ार्इ १८८४
उज्जैन उज्जैन तराना चिकली १४६१
उज्जैन उज्जैन तराना कड़ौदिया ४०२०
उज्जैन उज्जैन तराना कतवारिया १४३९
उज्जैन उज्जैन तराना गुन्दÉडया १०३५
उज्जैन उज्जैन तराना 0गुराडिया गुजर १११३
उज्जैन उज्जैन तराना परी १२६०
उज्जैन उज्जैन तराना पारसी १४९९
उज्जैन उज्जैन तराना रामड़ी १८०७
उज्जैन उज्जैन तराना सरली १४६३
उज्जैन उज्जैन तराना केसवाल १०७५
उज्जैन उज्जैन तराना हासलपुर झिरन्या १२८९
उज्जैन उज्जैन तराना नान्देड़ ४०६९
उज्जैन उज्जैन तराना पचौला २३८०
उज्जैन उज्जैन तराना रूपाखेड़ी २२७९
उज्जैन उज्जैन तराना 0सामानेरा २३६२
उज्जैन उज्जैन तराना डाबड़ाराजपूत १२०१
उज्जैन उज्जैन तराना लसुÉडया हमीर १६४१
उज्जैन उज्जैन तराना बड़ोदिया (माकड़ोन) १२५७
उज्जैन उज्जैन तराना पानखेड़ी १२२७
उज्जैन उज्जैन तराना लिम्बादित १५८६
उज्जैन उज्जैन तराना कपेली २२३१
उज्जैन उज्जैन तराना उमराझर ११७७
उज्जैन उज्जैन तराना लालाखेड़ा ११८७
उज्जैन उज्जैन तराना करेड़ी १६४५
उज्जैन उज्जैन तराना डौबड़ागुजर १६०५
उज्जैन उज्जैन तराना 0लौध १२४९
उज्जैन उज्जैन तराना देवली १०३६
उज्जैन उज्जैन तराना खामली १५९७
उज्जैन उज्जैन तराना सुवास १२१०
उज्जैन उज्जैन तराना कचनारिया २३८०
उज्जैन उज्जैन तराना तिलावद १९८९
उज्जैन उज्जैन तराना बीसनखेड़ा १८९३
उज्जैन उज्जैन तराना र्इटावा २७६९
उज्जैन उज्जैन तराना नाहरखेड़ी १५००
उज्जैन उज्जैन तराना बरखेड़ा (बरखेड़ा तराना) १३४१
उज्जैन उज्जैन तराना झरनावदा १४४४
उज्जैन उज्जैन तराना 0देवीखेड़ा १५५१
उज्जैन उज्जैन तराना बेरछी १६१६
उज्जैन उज्जैन तराना नैनावद ३०९६
उज्जैन उज्जैन तराना झुमकी १३८७
उज्जैन उज्जैन तराना खरखड़ी १००४
उज्जैन उज्जैन तराना बोरदागुजर १००८
उज्जैन उज्जैन तराना कनादÊ २६६६
उज्जैन उज्जैन तराना सिद्धीपुर निपान्या १६८०
उज्जैन उज्जैन तराना खम्बूखेड़ी ९९२
उज्जैन उज्जैन तराना तोबरीखेड़ा ११००
उज्जैन उज्जैन तराना छड़ावद २१३२
उज्जैन उज्जैन तराना 0नौगावा १२२७
उज्जैन उज्जैन तराना गावड़ी १८२१
उज्जैन उज्जैन तराना दिलौद्री १७८३
उज्जैन उज्जैन तराना तेजलाखेड़ी १५४५
उज्जैन उज्जैन तराना सामगी २१७१
उज्जैन उज्जैन तराना बंजारी १०१७
उज्जैन उज्जैन तराना टिटौड़ी १३२०
उज्जैन उज्जैन तराना लिम्बोदा तराना १२८२
उज्जैन उज्जैन तराना गोलवा १९६२
उज्जैन उज्जैन तराना छापरी १२५१
उज्जैन उज्जैन तराना करंज २२०२
उज्जैन उज्जैन तराना 0सालाखेड़ी १३४०
उज्जैन उज्जैन तराना भड़सिम्बा १३१८
उज्जैन उज्जैन तराना काम्बलीखेड़ा १७७०
उज्जैन उज्जैन तराना गोदड़ी १७२१
उज्जैन उज्जैन तराना लसूÉड़याबेचर १३५३
उज्जैन उज्जैन तराना रायपुरा १३४५
उज्जैन उज्जैन तराना दुबली १४२७
उज्जैन उज्जैन तराना मुण्डली १४५६
उज्जैन उज्जैन तराना बीजपड़ी १५६१
उज्जैन उज्जैन तराना बघेरा १५२६
उज्जैन उज्जैन तराना बागोदा १०४५
उज्जैन उज्जैन तराना 0कनासिया ५६४७
उज्जैन उज्जैन तराना बरण्डवा २००९
उज्जैन उज्जैन तराना दूधली १२३५
उज्जैन उज्जैन तराना सालनाखेड़ी १००४
उज्जैन उज्जैन तराना पलदूना १५६४
उज्जैन उज्जैन तराना साकरी १११०
उज्जैन उज्जैन तराना सुमराखेड़ा २६११
उज्जैन उज्जैन तराना खारपा २२८६
उज्जैन उज्जैन तराना कायथा ७०६२
उज्जैन उज्जैन तराना मल्लूपुरा (रामपुरा मजरा) ११७२
उज्जैन उज्जैन तराना नानूखेड़ा १२१६
उज्जैन उज्जैन तराना 00पिपल्याकायथा १८५४
उज्जैन उज्जैन तराना 0बोरदामाण्ड़ा १०९७
उज्जैन उज्जैन तराना 0आसेर (आसेर कायथा) १८५४

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]