Jump to content

अटेर तहसील

विकिपिडिया नं
अटेर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

अटेर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया भिण्ड जिल्लाया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु:[१]

ल्या जिल्ला तहसील गां
1 भिण्ड अटेर अहरौली घाट
2 भिण्ड अटेर अहरौली काली
3 भिण्ड अटेर आकौन
4 भिण्ड अटेर अम्‍लेड़ा
5 भिण्ड अटेर अटेर
6 भिण्ड अटेर बड़ापुरा
7 भिण्ड अटेर बड़पुरा
8 भिण्ड अटेर बगुलरी
9 भिण्ड अटेर बलारपुरा
10 भिण्ड अटेर बरौली
11 भिण्ड अटेर भुजपुरा
12 भिण्ड अटेर बिछौली
13 भिण्ड अटेर बिजौरा
14 भिण्ड अटेर चिलोंगा
15 भिण्ड अटेर चौम्‍हों
16 भिण्ड अटेर चौकी
17 भिण्ड अटेर दैपुरा
18 भिण्ड अटेर देहरा
19 भिण्ड अटेर धरई
20 भिण्ड अटेर दुल्‍हागन
21 भिण्ड अटेर ऐंतहार
22 भिण्ड अटेर गढ़ा
23 भिण्ड अटेर गजना
24 भिण्ड अटेर घिनोंची
25 भिण्ड अटेर गौअरकलां
26 भिण्ड अटेर गौअरखुर्द
27 भिण्ड अटेर गौहदूपुरा
28 भिण्ड अटेर गोपालपुरा
29 भिण्ड अटेर जारी
30 भिण्ड अटेर जम्‍हौरा
31 भिण्ड अटेर जमसारा
32 भिण्ड अटेर जनौरा
33 भिण्ड अटेर जवासा
34 भिण्ड अटेर जौरी ब्राह्मण
35 भिण्ड अटेर जौरी कोतवाल
36 भिण्ड अटेर कछपुरा
37 भिण्ड अटेर कदौरा
38 भिण्ड अटेर कमई
39 भिण्ड अटेर कनैरा
40 भिण्ड अटेर खड़ैरी
41 भिण्ड अटेर खड़ीत
42 भिण्ड अटेर खिपोंना
43 भिण्ड अटेर किसूपुरा
44 भिण्ड अटेर कोषण
45 भिण्ड अटेर क्‍यापुरीपुरा
46 भिण्ड अटेर लावन
47 भिण्ड अटेर मधैयापुरा
48 भिण्ड अटेर मघैरा
49 भिण्ड अटेर महापुर
50 भिण्ड अटेर मनेपुरा
51 भिण्ड अटेर मसूरी
52 भिण्ड अटेर मटघाना
53 भिण्ड अटेर मोघना
54 भिण्ड अटेर मृगपुरा
55 भिण्ड अटेर मुढि़यापुरा
56 भिण्ड अटेर मूरतपुरा
57 भिण्ड अटेर नखलौली
58 भिण्ड अटेर नारीपुरा
59 भिण्ड अटेर नरसिंग गढ़
60 भिण्ड अटेर नावली ब्रन्‍दावन
61 भिण्ड अटेर नायब
62 भिण्ड अटेर निवारी
63 भिण्ड अटेर पाली
64 भिण्ड अटेर परा
65 भिण्ड अटेर परियाया
66 भिण्ड अटेर पावई
67 भिण्ड अटेर पिढ़़ौरा
68 भिण्ड अटेर पीपरी
69 भिण्ड अटेर पिथनपुरा
70 भिण्ड अटेर प्रतापुरा
71 भिण्ड अटेर पुर
72 भिण्ड अटेर रमा
73 भिण्ड अटेर रैपुरा
74 भिण्ड अटेर रिदौली
75 भिण्ड अटेर सकराया
76 भिण्ड अटेर शुक्‍लपुरा
77 भिण्ड अटेर सिमराव
78 भिण्ड अटेर सौरा
79 भिण्ड अटेर सोई
80 भिण्ड अटेर सुरपुरा
81 भिण्ड अटेर स्‍यावली
82 भिण्ड अटेर तरसोखर
83 भिण्ड अटेर उदोतगढ़
84 भिण्ड अटेर उदोतपुरा
85 भिण्ड अटेर विण्‍डवा
86 भिण्ड अटेर विरगवांरानी
87 भिण्ड अटेर विरगवां

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]