लिधौरा तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

लिधौरा तहसील भारतया मध्यप्रदेशया टीकमगढ जिल्लाया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु [१]-

गां ह्ल्का रा.नि.म.
अन्नतपुर छिपरी लिधौरा
अपरवल मरगुंवा लिधौरा
ईशोन ईशोन लिधौरा
गोटेट ऊगढ गोटेट खास लिधौरा
गोटेट खास गोटेट खास लिधौरा
चन्देरा ऊग चन्देरा खास लिधौरा
चन्देरा खा चन्देरा खास लिधौरा
छिपरी छिपरी लिधौरा
दलूपुरा छिपरी लिधौरा
पठार रानीगंज लिधौरा
पैतपुरा पैतपुरा लिधौरा
पूनौलहार रतनगुवां लिधौरा
प्रतापपुरा लाखरौन लिधौरा
फतेह का खि फतेह का खिरक लिधौरा
फिरोजपुर ख रानीगंज लिधौरा
फिरोजपुर भ रानीगंज लिधौरा
बम्होरी बम्होरी लिधौरा
मरगुंवा मरगुंवा लिधौरा
मातोल मातोल लिधौरा
रतनगुंवा ख रतनगुवां लिधौरा
रतनगुवां भ रतनगुवां लिधौरा
रूपगंज गोटेट खास लिधौरा
रानीगंज रानीगंज लिधौरा
लाखरौन लाखरौन लिधौरा
लिधोरा ऊगढ लिधोरा लिधौरा
लिधोरा खास लिधोरा लिधौरा
लिधोरा जंग लिधोरा लिधौरा
वेदौरा जंग मातोल लिधौरा
वराना वराना लिधौरा
वरानाताल वराना लिधौरा
विजयपुर फतेह का खिरक लिधौरा
विजरौठा फतेह का खिरक लिधौरा
वीरऊ वीरऊ लिधौरा
शाहपुर शाहपुर लिधौरा
सतगुंवा सतगुंवा लिधौरा
सतगुंवा ऊग सतगुंवा लिधौरा
सीतापुर शाहपुर लिधौरा
अंनन्तपुरा भगवंतपुरा स्यावनी
उदयपुरा उदयपुरा स्यावनी
उपरारा खास उपरारा खास स्यावनी
उपरारा चक् 1 हरकनपुरा स्यावनी
उपरारा चक्र 2 उपरारा खास स्यावनी
कछियागुड़ा कछियागुडा स्यावनी
खुरमपुर मडौरी स्यावनी
खरों खरों स्यावनी
चक्र दािखली स्यावनी दरियापुरा स्यावनी
चन्देरा भरवारा कछियागुडा स्यावनी
छत्रसाल टोरी कछियागुडा स्यावनी
जरुवा जरुवा स्यावनी
जेवर जेवर स्यावनी
तगेड़ी नुना स्यावनी
दरियापुरा दरियापुरा स्यावनी
नगरी मडौरी स्यावनी
नुना नुना स्यावनी
पैगाखेरा दरियापुरा स्यावनी
पचघरा वीरपुरा स्यावनी
पचोरा वीरपुरा स्यावनी
पठारी पठारी स्यावनी
पठारी जंगल महेवा चक 4 स्यावनी
पहाड़ी वुजर्ग पहाडी बुजुर्ग स्यावनी
बाबई बाबई स्यावनी
भगवंत सिंह िखरक कछियागुडा स्यावनी
भगवंतपुरा भगवंतपुरा स्यावनी
भदरई उदयपुरा भदरई उदयपुरा स्यावनी
मडौरी मडौरी स्यावनी
मेंदवारा मेंदवारा स्यावनी
मर्दनपुरा जेवर स्यावनी
महेवा उगढ़ महेवा चक 4 स्यावनी
महेवा चक्र 1 महेवा चक 4 स्यावनी
महेवा चक्र 2 महेबा चक 3 स्यावनी
महेवा चक्र 3 महेबा चक 3 स्यावनी
महेवा चक्र 4 महेवा चक 4 स्यावनी
मानपुरा मेंदवारा स्यावनी
मोरपािरया दरियापुरा स्यावनी
मौंथी भगवंतपुरा स्यावनी
वनपुरा हरकनपुरा स्यावनी
वारी वारी स्यावनी
वारोन भदरई उदयपुरा स्यावनी
विजरावन हरकनपुरा स्यावनी
विशानपुरा उपरारा खास स्यावनी
वीरपुरा वीरपुरा स्यावनी
सगरवारा सगरवारा स्यावनी
सुनरई जरुवा स्यावनी
स्यावनी ऊगड स्यावनी खास स्यावनी
स्यावनी खास स्यावनी खास स्यावनी
हरकनपुरा हरकनपुरा स्यावनी

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]