बहोरीबन्द तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
बहोरीबन्द तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

बहोरीबन्द तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
जबलपुर कटनी बहोरीबंद धूरी २१९२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद खम्हरिया २३४५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद खमतरा ३४५४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद इमलिया १४१७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बंधी ( धूरी ) १४७२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बंधी स्टेशन २०८७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बहोरीबंद ५०६४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बरखेड़ा ( नीम. ) १५००
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बरही १८०५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बरतरा २०२१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बाकल ३९५५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बासन ३०९८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बचैया ३८७०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बुधनवारा ३३१४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद ककरेहटा १४१०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कोडि़या ४२८०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कुम्हरवारा १५१६
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कुआ २५०६
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कूड़ा ( धनिया) ३०५०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कूड़ा ( मर्दा.) २२०९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद कूडन १६८९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मझगवां ५२२२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मोहनिया ( नीमखेड़ा) १५२७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मोहनिया राम १८७०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मोहतरा १५४०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मसन्धा १४१०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मवर्इ २२७०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद मटवारा ३८६१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद खिरहनी १८९८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद बिचुआ १३०३
जबलपुर कटनी बहोरीबंद किर. पिपरिया २१५०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद किवलरहा २३९९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पिपरिया ( बाकल ) १६२१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सिमरापटी १५८४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सिहुड़ी ( बाकल ) ३१५४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सिहुड़ीछपरा ३३५८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सिन्दुरसी १४५१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद डिहुटा २०९३
जबलपुर कटनी बहोरीबंद तिहारी २३१८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद तिगवां १५७०
जबलपुर कटनी बहोरीबंद निमास २२१७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद हथियागढ़ १५०२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद भखरवारा १४५९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद भरदा बड़खेड़ा २८०७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद भेड़ा १९२६
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पथराडी ( पि ) १६९८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पहरूवा ४७२१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पाकर १३७२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पोड़ी २४४१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पड़वार २६१५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पटीकला १४९२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पटीराजा १८२९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पटोरी १९४५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद पटना १६८१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद राखी १६२५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद रामपाटन १८४९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद संसारपुर १८९१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सोमाकला १२२४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सुपेली १६३७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद स्लीमनाबाद ५०४९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सलैया ( कुआ) १६६८
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सलैया प्यासी १३९४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद सलैया फाटक १५८१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद छपरा २८०५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद देवरी २८०५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद चरगवां २६७४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद चादनखेड़ा १३०५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद तमुरिया २८३९
जबलपुर कटनी बहोरीबंद तेवरी ४४१२
जबलपुर कटनी बहोरीबंद जुझारी २२८७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद जुजावल ५९६१
जबलपुर कटनी बहोरीबंद नीमखेड़ा १६५५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद अमरगढ़ १५५५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद अमाड़ी १५३७
जबलपुर कटनी बहोरीबंद अमोच १४०४
जबलपुर कटनी बहोरीबंद अमगवां ११७३
जबलपुर कटनी बहोरीबंद गौरहा २१४५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद गुदरी २१०५
जबलपुर कटनी बहोरीबंद लखनवारा ३५८८

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]