निवाड़ी तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

निवाड़ी तहसील भारतया मध्यप्रदेशया टीकमगढ जिल्लाया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु [१]-

गां ह्ल्का रा.नि.म.
उबौरा उबोरा तरीचरकला
कठऊ पहाड़ी कठऊ पहाडी तरीचरकला
कुड़ार कुडार तरीचरकला
कुंवरपुरा खास ढिमरपुरा तरीचरकला
कुंवरपुरा जंगल ढिमरपुरा तरीचरकला
काछीपुरा विनवारा तरीचरकला
किशोरपुरा किशोरपुरा तरीचरकला
खिरिया खास तरीचर खुर्द तरीचरकला
खिरिया भाटा तरीचर खुर्द तरीचरकला
गंज कुडार तरीचरकला
गुवावली ग्वावली तरीचरकला
चचावली चचावली तरीचरकला
ड़ावर ऊगड़ किशोरपुरा तरीचरकला
डावर जंगल किशोरपुरा तरीचरकला
डावरखास सकूली तरीचरकला
ढिमरपुरा ढिमरपुरा तरीचरकला
तरीचरकलां तरीचर कलां तरीचरकला
तरीचरखुर्द तरीचर खुर्द तरीचरकला
थौना थोना तरीचरकला
दुर्गापुर धवावंगरा तरीचरकला
धमना धमना तरीचरकला
धवावंगरा धवावंगरा तरीचरकला
नवादा तरीचर खुर्द तरीचरकला
पुछीकरगुवां पुंछीकरगुवां तरीचरकला
पठाराम पठाराम तरीचरकला
फुटेराजंगल सिन्दूर सागर तरीचरकला
मजरा चचावली चचावली तरीचरकला
मजरा पठाराम पठाराम तरीचरकला
मादरी सेंदरी तरीचरकला
मोहनपुरा पुंछीकरगुवां तरीचरकला
रावली तरीचर कलां तरीचरकला
वम्होरी शीतल ग्वावली तरीचरकला
विनवारा विनवारा तरीचरकला
वीरसिंह पुरा तरीचर खुर्द तरीचरकला
शक्ति भैरो शक्ति भैरो तरीचरकला
सकूली सकूली तरीचरकला
सेंदरी सेंदरी तरीचरकला
स्यामसी उबोरा तरीचरकला
सादिकपुरा सिन्दूर सागर तरीचरकला
सिन्दूर सागर सिन्दूर सागर तरीचरकला
अस्तारी अस्तारी निवाड़ी
असाटी जंगल असाटी खास निवाड़ी
आसाटीखास असाटी खास निवाड़ी
उरदौरा उरदोरा निवाड़ी
ऊमरी भमोरा खास निवाड़ी
कटरावन मुडारा निवाड़ी
कैना कैना निवाड़ी
कुलुवा खास कलुवा खास निवाड़ी
कुलुवा भाटा झिंगोरा निवाड़ी
कलोथरा उरदोरा निवाड़ी
गिदीखनी गिदीखनी निवाड़ी
घूघंसी खास घूघसीखास निवाड़ी
घूघसी ग्रंन्ट घूघसीखास निवाड़ी
चुरारा चुरारा निवाड़ी
चुरारी देवरी नायक निवाड़ी
जुगयाऊ जुगयाई निवाड़ी
जिखनगांव जिखनगांव निवाड़ी
झिंगोरा झिंगोरा निवाड़ी
टेहरका खास टेहरका खास निवाड़ी
टेहरका भाटा अस्तारी निवाड़ी
टीला टीला निवाड़ी
ढिमरपुरा भमोरा खास निवाड़ी
देवेन्द्रपुरा देवेन्द्रपुरा निवाड़ी
देवराखेरा विहारीपुरा निवाड़ी
देवरी कलरऊ देवरी कलरउ निवाड़ी
देवरी नायक देवरी नायक निवाड़ी
देवरी वमनऊ देवरी कलरउ निवाड़ी
धरमपुरा झिंगोरा निवाड़ी
नैगुंवा बाबई निवाड़ी
नयाखेरा नयाखैरा निवाड़ी
नामापुरा देवरी नायक निवाड़ी
निमचोनी नौरा निवाड़ी
निवाड़ी खास निवाडी निवाड़ी
निवाड़ीभाटा टीला निवाड़ी
नीमखेरा मजरा मकारा निवाड़ी
नौरा नौरा निवाड़ी
पुतरी खेरा वपरोली निवाड़ी
पनियारा खेरा राजापुर निवाड़ी
पिपरा पिपरा निवाड़ी
पोहा भाटा पोहा खास निवाड़ी
पोहाखास पोहा खास निवाड़ी
ब्याटा जंगल पोहा खास निवाड़ी
बरईपुरा वरईपुरा निवाड़ी
बसंतपुरा वासवान निवाड़ी
बहेरा वहेरा निवाड़ी
बीजोर बीजोर निवाड़ी
भमोरा ग्रंन्ट घूघसीखास निवाड़ी
भमौराखास भमोरा खास निवाड़ी
भीतरी भीतरी निवाड़ी
मकारा मकारा निवाड़ी
मजरा मकारा मजरा मकारा निवाड़ी
मझगुंवा मकारा निवाड़ी
मुड़ारा मुडारा निवाड़ी
राजापुर राजापुर निवाड़ी
रामनगर बिल्ट निवाड़ी
रायपुर जंगल अस्तारी निवाड़ी
रायपुराखास वरईपुरा निवाड़ी
लड़वारी कछियाऊ लडवारी कछियाउ निवाड़ी
लड़वारीहार लडवारी कछियाउ निवाड़ी
वपरोली वपरोली निवाड़ी
वरवाहा झिंगोरा निवाड़ी
वाघाट बाघाट निवाड़ी
वावई बाबई निवाड़ी
वासवान वासवान निवाड़ी
विल्ट बिल्ट निवाड़ी
विहारीपुरा विहारीपुरा निवाड़ी
सिद्द टोरिया निवाडी निवाड़ी
सियाभाटा झिंगोरा निवाड़ी
हर्ष मऊ निवाडी निवाड़ी

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]