सोडवा तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
सोडवा तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

सोडवा तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा धोरट २२५९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा घोघलपुर १५६९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा खामट २०४५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा खेरवाड़ा २१९७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा झण्डाना १५७२
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बयडि़या २०९९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बयडि़या(कन्थारी) २१४८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बखतगढ़ १२९८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बाकनेर १८८१
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बोडगांव २४७३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीबेगलगांव २१४४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीउतावली १९८०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीवनखड़ १८२७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीगेन्द्रा १८४५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़दा २९७८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बेसवानी १२९०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बेजड़ा १६३०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा ककराना ११७६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा करजवानी १३७४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कोसारिया २१०३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कड़वाड़ १८८१
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुण्डवाट १८०४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुकडि़या १३७२
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुलवट १५१३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा केल्दीकीमाल १६२२
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कन्थारी १८९८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मधुपल्लवी १८३०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मथवाड़ ३४९४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मोराजी २७६६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मुण्डला १७८९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बिछोली १६६८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बिलझरी १२४९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा किलोड़ा १२१३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा पिपल्यावाट १९९१
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सिरखड़ीबड़ी १४९७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सिलोटा १९१७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छिनकी १३२८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चिखोड़ा १७६६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा तिखोला २१५६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा भोरदिया १२६४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा पानमहुड़ी १३०९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा रातड़ १७३९
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा रोशिया २०१४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सकरजा २२९८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा साकड़ी २०२६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सोण्डवा ३१६६
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सोलिया ११२४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सागबारा १५२०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सेमलानी १७९३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमरखड़ ३१०८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमरठ २३८०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमराली ३८२७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा डाबड़ी १८०७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उन्हाला १४५१
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छकतला २१७७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा दरकली २३९५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीबेगलगांव १५०५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीहथवी २१७७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीगेन्द्रा १९९८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा देलवानी १३५८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा वालपुर २६१५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चापरिया १९२०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चनोटा १९४४
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा फड़तला १६७१
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अम्बाजा १६५८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा आकडि़या १७४७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा ओझड़ २७९०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अचपर्इ १६०३
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा टेमला १५०८
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अटठा १३६७
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गुनेरी २०३०
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गुलवट ३२०५
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गेंदा १७११
इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा लोढ़नी १७२१

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]