पुष्पराजगढ़ तहसील

विकिपिडिया नं

पुष्पराजगढ तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया अनूपपुर जिल्लाया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१][२]-

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ धीरूटोला १०९९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ धरमदास १६४२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ धरहरकलां १४१३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ धुराधर ११०५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ धनपुरी १३०७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ घुर्इदादर १८१६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खमरौंध २३३७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खरसौल १२५७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खांटी २०८९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खाल्हेदूधी १८४२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खेतगाव १९१९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ खजुरवार २१९१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ झीलंग १४२३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ ठारपाठर १३९२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ इटौर १२६१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बम्हनी १५९१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बहपुर २१३४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बरबसपुर १८२५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बरान्झ १७६७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बोदा १५२१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बसनिहा २३४३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बसही १२९०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बसन्तपुर १५२२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बड़ीतुम्मी १०७९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बेनीवारी १४३८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बेन्दी २००९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बेलडोंगरी १४२३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कंचनपुर १५१३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ करपा १६६४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ करौंदी १४७१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ करौंदापानी १२८५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ करौंदाटोला २३७७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ करनपठार २१२१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कोयलारी १९४९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कोहका १६५७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कोहका (पूर्व) १०६९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कोडार १२७८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कछराटोला १५२९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ कुम्हनी १४६५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ केकरिया १६९३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ मंझगवा १३७४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ महौरा १४६८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ मौहरी १२८८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ मोहदी १४८५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ मेड़ाखार १३०५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बिजापुरी नं. १ १७०९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बिजापुरी नं. २ १४८५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बिजौरी १३८५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बिजौरा १५२३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ बिलासपुर १५७४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ किरगी २३६१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ मिटठूमहुआ १७०१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पिपरखुंटा १८७०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पिपरहा ११४९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ शिवरीचंदास १०३६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ चिलियामार १४२५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गिरारी ११८४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गिरारीखुर्द १३६५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गिजरी १२५९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ हर्रार्इ १५९२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ हर्राटोला १६५८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ हर्राटोला (बरसोत) १८६३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ हवेली ११४१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ भमरहा १७४२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ भेजरी २६७९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ परसवार १३४५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ परेसलकला १५४५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पोंड़की ९७४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पोंड़ी १३४०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पौनी १३५८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पड़मनिया १२५६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पडरिया २३३१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पडरी १४०२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पडरीखार १२५१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पुरगा १५४३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ पटना २२७९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ रौसरखार १८५१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ रनर्इकांपा १५८३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सरर्इ १६३८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सरर्इटोला १२३४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सरफा ९९९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सालरगोंदी १५४३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सल्हारो १४२१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ सलैया १०६३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ उमनिया १६२४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ उफरीकलां १८०१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ दमेहड़ी २९३३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ दोनिया १५६२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ दुधमनिया १३१६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ देवरी १३७८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ देवरा १३७०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ चरकूमर १५४९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ चन्दनिया १९३८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ फरहदा ११३८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ तरंग १६५५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ ताली १२२२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ तुलरा ११२८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ जरही १५३४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ जरहा २३६६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ जुहिली ९६४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ नौगवा १४६०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ नगुला २००४
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अमदरी २१६७
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अमगवा १५६१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अहिरगवां १६९८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अचलपुर १६२६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अतरिया १८२९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ अल्हवार १७३०
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गोंदा १६०६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गुहीपारा १४१२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ गेन्ड़ीआमा १९१९
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लखौरा १०९६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लमसरी १३८८
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लमसरार्इ १९३६
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लीलाटोला १४७१
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लपटी १४४२
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लालपुर १५९५
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लालपुर (पूर्व) ९७३
शहडोल अनुपपूर पुष्पराजगढ लेढ़रा १४१८

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]