Jump to content

कट्ठीवाडा तहसील

विकिपिडिया नं
कट्ठीवाडा तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

कट्ठीवाडा तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा ध्याना १६४१
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खामड़का १९३५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खुन्दर १३२८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खेड़ा १४७६
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झरकली १६८१
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झड़ौली १३८७
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा इन्दलावाट १३०४
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बाव १६९८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बोकडि़या ३९६४
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बड़ीसर्दी १८२८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बड़ाखेड़ा १३८७
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बैज १२३८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा करेलीमहुड़ी २०७१
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा काबरीसेल १४३१
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा काछला १११३
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कालीबेल १५०२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कदवाल १५९३
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कवछा १३८८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कुहा १४२०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कनेरा १३६५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कटठीवाड़ा २०३०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोरियागांव ११५०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोरधी २८७८
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोटीबड़ोर्इ १८१५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मेहणी १७७३
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झिंझना २१०२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा हवेलीखेड़ा १३६३
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा पष्टार १८१५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा पुनियावाट २३३२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा रठौड़ी १७७६
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सांभरा ११७९
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सोरवा ४४८४
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा साजनपुर १५९५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सुमन्यावाट १५६०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा डुंगरगांव १५७२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा दरखड़ १७४९
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा चांदपुर ३४३७
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा फुलमाल १४७०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा फलयामऊ १०५५
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अंधारकांच २४१६
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अकोला २६७२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अकलवा १५२०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अम्बार १६००
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आमखूंट ३०२७
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आम्बी २५३६
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आम्बाडबेरी १८३०
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आमझिरी ११६७
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आगलगोटा २६४२
इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा गुड़ा २३२१

लिधंसा

[सम्पादन]

स्वयादिसँ

[सम्पादन]