Jump to content

छिन्दवाडा जिल्ला

विकिपिडिया नं
छिन्दवाडा जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

छिन्दवाडा जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४५५ जिल्ला छिन्दवाड़ा १९०६ १५८५७३९ ८०६१९९ ७७९५४०
२३ ४५५ ३६४७ तहसील तामिया १७४ ११४१७६ ५७६८४ ५६४९२
२३ ४५५ ३६४८ तहसील अमरवाड़ा १४९ १४४९२२ ७३५६७ ७१३५५
२३ ४५५ ३६४९ तहसील हर्रई २१० १२४१८८ ६१८४३ ६२३४५
२३ ४५५ ३६५० तहसील चौरई १८४ १७६५१४ ९०९९४ ८५५२०
२३ ४५५ ३६५१ तहसील जामई २६१ १८२१६२ ९१६२१ ९०५४१
२३ ४५५ ३६५२ तहसील परासिया ९० ८३७६५ ४२६१० ४११५५
२३ ४५५ ३६५३ तहसील उमरेठ १०१ ९१४५७ ४६३६५ ४५०९२
२३ ४५५ ३६५४ तहसील छिन्दवाड़ा १२४ १४७१०३ ७५२९३ ७१८१०
२३ ४५५ ३६५५ तहसील मोहखेड़ १८२ १६८३४० ८५७५५ ८२५८५
२३ ४५५ ३६५६ तहसील सौसर १३० ११८२८२ ६०८३३ ५७४४९
२३ ४५५ ३६५७ तहसील बिछुआ १४२ ८७६९१ ४४४६३ ४३२२८
२३ ४५५ ३६५८ तहसील पांढुर्ना १५९ १४७१३९ ७५१७१ ७१९६८

स्वयादिसँ[सम्पादन]