मुंगावली तहसील

विकिपिडिया नं
मुंगावली तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

मुंगावली तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली रूसल्ला १०८०
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली घाटबमूरिया २१७९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली खोक्सी १२९५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली खोरीवरी ३१५३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली खुजरार्इ २१७५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली खजूरिया २००५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ढोंढिया १६०७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ढुडेर १६८५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ढेंकन १८०६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली झागर १०६७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली झागरबमूरिया १५२९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली इकोदिया १९०१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बमोरीटांका २३१३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बमूरिया(छैवलार्इ) १२२८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बहादुरपुर २९११
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बीड़सरकार १९४८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बीलाखेड़ा १३३५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बीलाखेडी १३०३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बरखेड़ाकाछी २२४३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बरखेडापिपरर्इ १४६१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बरखेडाजमाल १७३९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बर्री २२१७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बर्रा १३७९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बाढोली ११८४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बांसखेड़ी १३५७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बाबरोद २०१०
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बामोरी १६१६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बामोरीखूटिया १३७८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बेलर्इ १०९४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली कर्र १२७६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली कस्बारेंज १८३१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली कुकावली २३१६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली केशोपुर १४२८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली कैशलोन १२२६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली केनवारा १६१८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मथाना १६३३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मीरकाबाद २२४०
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मदउखेड़ी २११७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मूडराखाना १७४१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मूडराबहादरा १६६५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मूडरामुगांवली १५४६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मल्हारगढ़ ३१३२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मलावनी १२५७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली मलउखेडी १५१२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ढिमचोली २०३७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ढिचरी १४६५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली बिल्हेरू १९७२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली किरौला १४४९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली पिपरियामल्हारगढ़ १४०५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली पिपरर्इ ७५५७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सिघाडा ११९१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सिलावन १०७०
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली चिरोली १३२८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली हुरेरी २२१४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली भ्याना १४३८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली भोपाल १९६१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली पठारी १५९२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली पीपलखेड़ा १३४९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली पारकना २०३७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सांवलहेडा १६६०
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सोनाखेड़ी १८८९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सोनार्इ ११४७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली साजनमउकला १४४६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सागर २६८१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सुमेर १३५८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली सेहरार्इ ३२९१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली डोगरा १३६३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली दमदमा १८६९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली छैवलार्इ १२३६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली वम्मनखिरिया १४३१
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली वरवाह १६४२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली तमाशा १६५४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली तारर्इ १२३६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली जारोलीध्रुवयार्इ १४५७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली जारोलीबुजुर्ग १४१९
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली जसैया २३६३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली नरखेड़ा १५३३
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली नांदनखेडी ११९२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली अमौदा १७४५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली अमनचार १३२७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली अथार्इखेडा ३१०८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली टीटोर ११२२
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली टीला २१६४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली ओण्डेर २०२८
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली अचलगढ़ ३१८४
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली गीलारोपा १७३५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली गोरा १६५७
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली गदूली १८४६
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली गुपलिया १४१५
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली गुन्हेरू १६००
ग्वालियर अशोकनगर मुगांवली लप्तोरा १७५२

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]