ईसागढ तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
ईसागढ तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

ईसागढ तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ रूहाना १०५६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ रूसल्लावुजुर्ग १५८६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ श्यामाटोरी १९२३
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ घुर्रा २०८०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ घुरवारकला १६५६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ घटावदा ११२७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ खमखेडी १०९०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ ढाकोनी १९१९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ उमरी १७८७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ र्इन्दोर २७८९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कालाबाग २३४८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कडेंसरा १६३७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कदवाया ३८३०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कुरायला १२७२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कुलवार १७५४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ केाहरवास २५६१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कैशौपुर ११७२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ कन्हैरा १५०१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ मढीमहिदपुर १४२८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ महिदपुर २५४८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ महाना ११७४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ महुअन १६०६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ मामोन १५००
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ मानकचौक १२६७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ मन्हेटी १०८४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ खिरियादेवत २०७४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ किर्रोदा १०४५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ हिनोतिया १२३२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पिपरोदा १४४५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पिपरोल १५३०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पिपरेसरा १५१९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सिरनी २०६८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सिल्पटी १९६७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ तिघरा ९३९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ हैदर १२२२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ भर्रोली १३५५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ भैंसा ६९९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ भैसरवास २१८९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ भैलवासा १५०२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ भगवानपुर १०४०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ परासरी ११७८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पाकरोड १९९५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पारसोल १८०४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पौरूखेडी १५१४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पाटखेडा १४३२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ पचलाना १२५९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ रांवसरजागीर १५९७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ राजतला ११७८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ शंकरपुर १४५१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सकर्रा १२९९
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सीहोर १६८१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सींगाखेडी ११७४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सान्दोह १५२७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सारसखेडी १३०३
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ सेमरखेडी ९७६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ डुंगासरा २८८६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ डेंगामोहचार १७८३
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ दयालपुर २२४६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ छीरखेडा १०७३
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ छपरा २२२४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ देरखा १२३०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ देपालखेडी ७५०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ वख्तर १२०७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ बमनावर २८८०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ बमूरिया १४८२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ वायंगा १५२५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ वायवेनी १३२४
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ वल्देवपुर १२७८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ फुटेरापछार १२३५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ फुटेरानयागाव १४३५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ जंधार २४१३
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ जनोदा १२७०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ नर्इसरांय २९५१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ नरसूखेडी १५९२
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ अखार्इघाट १५४०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ अमरोदसिंगराना १४६०
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ आन्नदपुर १९८७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ आकलोन ३४८१
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ अजलेश्वर १५७८
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ अन्धोरादीवान १३४७
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ गहोरा ३३८५
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ गणेशखेडा ६०६
ग्वालियर अशोकनगर र्इसागढ़ लहिदपुर ११२७

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]