Jump to content

पंधाना तहसील

विकिपिडिया नं
पंधाना तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

पंधाना तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
इन्दौर खण्डवा पंधाना धनोरा ११५८
इन्दौर खण्डवा पंधाना रूस्तमपुर ३१६३
इन्दौर खण्डवा पंधाना घाटीखास १८८६
इन्दौर खण्डवा पंधाना घाटाखेड़ी २१००
इन्दौर खण्डवा पंधाना इस्लामपुर १२९२
इन्दौर खण्डवा पंधाना बरार २०२८
इन्दौर खण्डवा पंधाना बाघमला १७८४
इन्दौर खण्डवा पंधाना बाबली १४१३
इन्दौर खण्डवा पंधाना बामंदा रैयत १२८७
इन्दौर खण्डवा पंधाना बोरखेड़ाखुर्द रैयत ११३८
इन्दौर खण्डवा पंधाना बोरगांवबुजुर्ग ९३७९
इन्दौर खण्डवा पंधाना बड़गांवपिपलोद १४८५
इन्दौर खण्डवा पंधाना बगमार १९१७
इन्दौर खण्डवा पंधाना बलखड़घाटी ११०१
इन्दौर खण्डवा पंधाना बलबाड़़ा २४११
इन्दौर खण्डवा पंधाना बलरामपुर २००२
इन्दौर खण्डवा पंधाना कारपुर रैयत १२६२
इन्दौर खण्डवा पंधाना कोहदड़ ४३२३
इन्दौर खण्डवा पंधाना कुमठा २६६८
इन्दौर खण्डवा पंधाना मांडवा १४६२
इन्दौर खण्डवा पंधाना माकरला १०९९
इन्दौर खण्डवा पंधाना मोहनपुर १५००
इन्दौर खण्डवा पंधाना मोरदड़ २६२९
इन्दौर खण्डवा पंधाना खिराला ४७७७
इन्दौर खण्डवा पंधाना खिड़गांव १९२५
इन्दौर खण्डवा पंधाना बिहार १४७५
इन्दौर खण्डवा पंधाना बिलूूद १५९०
इन्दौर खण्डवा पंधाना भिलार्इखेड़ा १०९०
इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपरहटी १०९६
इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपलौदखास ३७३३
इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपलौदखुर्द १८३१
इन्दौर खण्डवा पंधाना सिंगोट ४००३
इन्दौर खण्डवा पंधाना चिचखेड़ा १६३१
इन्दौर खण्डवा पंधाना जिरवन १७४५
इन्दौर खण्डवा पंधाना हंडियाखेड़ा रैयत १२५९
इन्दौर खण्डवा पंधाना हीरापुर रैयत १३७५
इन्दौर खण्डवा पंधाना भीलखेड़ी (पिपलौद) २५५६
इन्दौर खण्डवा पंधाना भूतनी रैयत १००५
इन्दौर खण्डवा पंधाना भगवानपुरा २६९०
इन्दौर खण्डवा पंधाना पांचबा १४८०
इन्दौर खण्डवा पंधाना पांगरा २४४६
इन्दौर खण्डवा पंधाना पाडल्या २३८२
इन्दौर खण्डवा पंधाना पावर्इखुर्द ११०४
इन्दौर खण्डवा पंधाना पोखरखुर्द २२१२
इन्दौर खण्डवा पंधाना पोखरकला १९२०
इन्दौर खण्डवा पंधाना रांजनीरैयत ११६२
इन्दौर खण्डवा पंधाना रामपुरी रेयत १०४५
इन्दौर खण्डवा पंधाना राजपुरा २०१७
इन्दौर खण्डवा पंधाना राजौरा १८५६
इन्दौर खण्डवा पंधाना राजगढ (सिं0) ११५७
इन्दौर खण्डवा पंधाना राजगढ़ १९२४
इन्दौर खण्डवा पंधाना शाहपुरा २११०
इन्दौर खण्डवा पंधाना शेखपुरा १६९४
इन्दौर खण्डवा पंधाना सराय २६७४
इन्दौर खण्डवा पंधाना सारोला १७२२
इन्दौर खण्डवा पंधाना सुतारखेड़ा १९४३
इन्दौर खण्डवा पंधाना सुल्तानपुर(कुमठी) २५४३
इन्दौर खण्डवा पंधाना सेमल्यारैयत २०४७
इन्दौर खण्डवा पंधाना सेगवाल १४३२
इन्दौर खण्डवा पंधाना उमरदा १०१२
इन्दौर खण्डवा पंधाना डोंगरगांव १६६८
इन्दौर खण्डवा पंधाना छीरवां रैयत १५०६
इन्दौर खण्डवा पंधाना दीवाल २९८३
इन्दौर खण्डवा पंधाना छनेरा १७२६
इन्दौर खण्डवा पंधाना चांदपुर रेयत १५४३
इन्दौर खण्डवा पंधाना जामलीकला १६५४
इन्दौर खण्डवा पंधाना जामलीराजगढ १२७०
इन्दौर खण्डवा पंधाना जलकुआं (भामगढ़) १५१४
इन्दौर खण्डवा पंधाना नहारमाल १०१८
इन्दौर खण्डवा पंधाना नानखेड़ा ३४३२
इन्दौर खण्डवा पंधाना अंजनगांव १५७४
इन्दौर खण्डवा पंधाना अम्बापाट १८३५
इन्दौर खण्डवा पंधाना आरूद ५५९२
इन्दौर खण्डवा पंधाना टाकलखेड़ा १३०२
इन्दौर खण्डवा पंधाना टाकलीकलां १७५०
इन्दौर खण्डवा पंधाना टेंभीखुर्द २२२४
इन्दौर खण्डवा पंधाना गरणगांव २२५१
इन्दौर खण्डवा पंधाना गांधवा ३८९२
इन्दौर खण्डवा पंधाना गोंडवाड़ीरैयत १२५३
इन्दौर खण्डवा पंधाना गोराडिया १६७४
इन्दौर खण्डवा पंधाना गोैलखेड़ारैयत १३९५
इन्दौर खण्डवा पंधाना गुड़ीखेड़ा रैयत ३३८९
इन्दौर खण्डवा पंधाना गुजरीखेड़ा १०६०
इन्दौर खण्डवा पंधाना लछोराकला ११९०

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]