अशोकनगर तहसील

विकिपिडिया नं
अशोकनगर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

अशोकनगर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर धमना १३९३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर धौरा २२७४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर खेजराखुर्द १४२८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर खेजराहाट १६५०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर खजुरिया कला २३३१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर झीला १५५७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर झागर ११३४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बमूरिया फूट ११०६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बीसोर १०४५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बरखंडा जागीर २०९०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बरखेडा लाल १२३१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बरखेडा नर्इ0 १६६०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बाबू पुर १५२८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बामौरा २२४२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर बेरखेडी तुमेन २०५९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर ककरूआराय १८९१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर ककरार्इ ११०८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर करियाखेडी ११७६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर करख्या १८२५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर करैया वुद्धू २०५०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर करैयाराय १७५८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कांकडा ११९६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर काकाखेडी १२०६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर काछीवामोरा १२३७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कोलुआ १७२८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कवीरा १८३९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कचनार २३२०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कूढर्इ १८८८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कुन्दौरा १३१८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर कजरार्इ १३५४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर म्यापुर १४९९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मथनेर १६८८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर महुआलमपुर २३५७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मोहरी राय २६८१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मोहरीज्ञान १००३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मसीदपुर १८१४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मडखेडा १३९५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मडी कानूनगो १९०६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मेहमूदा ९२२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर मैनार्इ १४४९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर खिरियागुहांस १११५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर हिनोतियापछार १३३६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पिपारियाराय ११९२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर रिजौदा १३९६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सिंकन्दरा २०५३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सिरसीपछार १५०५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सिरसीनर्इ १५७१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सिजावट ११४१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर दियाधरी १५२१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर चिरोेली १२५७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर भादोन १२४७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर भोंराखाती १६७४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर भोराकाछी ११८०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर भैंसरवास १३५४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पहाडा १७७३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पीपरी १७१३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पीलीघटा १९१०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पडरिया २०६०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर पदमघटा १५६६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर रातीखेडा १७११
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर राजपुर २७३६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर राजेवामोरा ११३५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर रावसर २०३१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर रेझा १९८३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर रैपरी १५५३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर शहवाजपुूर १६५९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर शाढौरा ८४८८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर ज्ञानपुर १४२१
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सहोदरी १२४३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सावन १०५९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सोवत १००८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सोनेरा २४२२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सडूमरा ११३९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सतउ खेडी ११९८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सैमरीशाहवाद १२८८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सेमराहाट १४५६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सेमरापहाड १३८६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सेमरावामोरा १७९२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर सेजी १३८४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर डोंगरापछार १५५८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर डगोंरा फूट १११३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर छीपोन २०२७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर छापर १४२६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर देवखेडी १०९८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वमोरीताल १९७०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वमूरियाशाढौरा १२०२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वरखेडाछज्जू १०२०
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वरोदिया १४६२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वारमहू १४५७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर वगुल्या १६४४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर तरावली ११८३
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर तूमेन २६४९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर जतोली १४०७
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर जलालपुर १५७५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर नारायणपुर १११५
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर नगेश्री १३६६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर अखार्इ टप्पा १२९६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर अखार्इकृष्ण १४६६
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर अमौदा १३५४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर आमखेडा सूखा १४३८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर आमखेडा तुमैन १६३२
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर आवरी २१६८
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर गरर्ौली १०३९
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर गताशाढौरा १००४
ग्वालियर अशोकनगर अशोकनगर लखेरीवसारती १०३८

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]