बिहारया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

भारतया बिहार राज्ययात थी-थी जिल्ला व थी-थी जिल्लायात प्रखण्डय् बायातःगु दु। बिहार राज्यया जिल्ला कथंया प्रखण्ड थ्व कथं दु-

प्रखण्ड जिल्ला
अररिया प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
कुर्साकांता प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
जोकीहाट प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
नरपटगंज प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
पलासी प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
फरबेसगंज प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
भरगामा प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
रानीगंज प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
सिकटी प्रखण्ड अररिया जिल्ला, बिहार
अरवल प्रखण्ड अरवल जिल्ला, बिहार
करपी प्रखण्ड अरवल जिल्ला, बिहार
कालेर प्रखण्ड अरवल जिल्ला, बिहार
कुरथा प्रखण्ड अरवल जिल्ला, बिहार
सोनभद्र-बंसी-सूरजपूर प्रखण्ड अरवल जिल्ला, बिहार
ओबरा प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
औरंगाबाद प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
कुटुम्बा प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
गोह प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
देव प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
दौड़नगर प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
नबीनगर प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
बरूण प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
मदनपुर प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
रफीगंज प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
हसपुरा प्रखण्ड औरंगाबाद जिल्ला, बिहार
आज़मनगर प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
कटिहार प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
कडवा प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
कुरसेला प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
कोरहा प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
दंडखोरा प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
अमदाबाद प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
प्रानपुर प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
फलका प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
बरसोई प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
बरारी प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
बलरामपुर प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
मनसाही प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
मनिहारी प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
समेली प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
हसनगंज प्रखण्ड कटिहार जिल्ला, बिहार
किशनगंज प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
कोचाधामिन प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
टेहरागच्छ प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
ठाकुरगंज प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
दिघलबांक प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
पोथिया प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
बहादुरगंज प्रखण्ड किशनगंज जिल्ला, बिहार
कुदरा प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
चांद प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
चैनपुर प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
दुर्गावती प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
नुऔन प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
अधौरा प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
भगवानपुर प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
भभुआ प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
मोहनिया प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
रामगढ प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
रामपुर प्रखण्ड कैमुर जिल्ला, बिहार
खगड़िया प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
गोगरी प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
चौथम प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
परबत्ता प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
अलौली प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
बेलदौर प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
मनसी प्रखण्ड खगड़िया जिल्ला, बिहार
अमास प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
इमामगंज प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
कोंच प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
खिज़िरसराय प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
गया टाऊन प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
गुरारू प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
गुरुआ प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
डुमरिया प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
तनकुप्पा प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
तिकारी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
दोभी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
परैया प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
अतरी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
फतेहपुर प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
बथानी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
बांके बाज़ार प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
बाराचट्टी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
बेलागंज प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
बोधगया प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
मनपुर प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
मोहनपुर प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
मोहरा प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
वाज़िरगंज प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
शेरघाटी प्रखण्ड गया जिल्ला, बिहार
उच्कागाँव प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
कटेया प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
कुचायकोटे प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
गोपालगंज प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
थावे प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
पंचदेवरी प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
फुलवरिया प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
बरौली प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
बिजयपुर प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
बैकुंठपुर प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
भोरै प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
मंझा प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
सिधवलिया प्रखण्ड गोपालगंज जिल्ला, बिहार
ईस्लामनगर अलिगंज प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
गिद्धौर प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
चकाय प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
जमुई प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
झाझा प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
कहैरा प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
बरहत प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
लक्ष्मीपुर प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
सिकन्दरा प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
सोनो प्रखण्ड जमुई जिल्ला, बिहार
घोशी प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
काको प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
मखदमपुर प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
मोदनगंज प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
रतनी प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
हुलासगंज प्रखण्ड जहानाबाद जिल्ला, बिहार
कीरतपुर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
कुशेश्वर-स्थान प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
गौरा-बौरम प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
घनश्यामपुर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
जाले प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
तारडीह प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
दरभंगा प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
पूर्वी कुशेश्वर-स्थान प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
अलीनानगर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
केवती प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
बहादुरपुर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
बहेरी प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
बीरौल प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
बेनीपुर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
मनीगच्छी प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
सिंहवारा प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
हनुमान नगर प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
हायाघाट प्रखण्ड दरभंगा जिल्ला, बिहार
अकबरपुर प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
कासीचक प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
कोवाकोले प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
गोविंदपुर प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
नरदीगंज प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
नरहत प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
नवादा प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
पाकरीवरमा प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
मसकौर प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
रजौली प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
रोह प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
वरसालीगंज प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
सिरदाला प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
हिसुआ प्रखण्ड नवादा जिल्ला, बिहार
ईस्लामपुर प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
एकंगरसराय प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
कतरीसराय प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
कराईपरसुराई प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
गिरियक प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
चाँदी प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
थरथरी प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
नगरनौसा प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
नुरसराई प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
परवलपुर प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
अस्थवान प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
बिंद प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
बिहार शरीफ प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
बेन प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
रहुई प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
राजगीर प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
सरमेरा प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
सिलाओ प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
हरनौत प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
हिल्सा प्रखण्ड नालंदा जिल्ला, बिहार
खुसरुपूर प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
घोसवारी प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
दनियावान प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
दानापुर प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
दुल्हिनबाजार प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
धनरूआ प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
नौबतपुर प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
पटना ग्रामीण प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
पानदारक प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
पालीगंज प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
पुनपुन प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
अथमलगोला प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
फतुहा प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
फुलवारीशरीफ़ प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
बख़्तियारपुर प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
बाढ प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
बिक्रम प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
बीहता प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
बेल्छी प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
मनेर प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
मसौढी प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
मोकामा प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
समपतचक प्रखण्ड पटना जिल्ला, बिहार
गौनाहा प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
चनपटिया प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
जोगापट्टी प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
ठकराहा प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
नरकटियागंज प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
नौतन प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
पीपरासी प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
बगहा-१ प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
बगहा-२ प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
बीतहा प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
बेतिया प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
बैरिया प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
मंझौलिया प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
मधुबनी प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
मैनातंड प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
रामनगर प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
लौरिया प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
सिकता प्रखण्ड पश्चिमी चंपारण जिल्ला, बिहार
अमौर प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
क्रित्यंदनगर प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
जलालगढ प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
दगरुआ प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
धमदहा प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
पूर्णिया प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
बनमंखी प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
बरहरकोथी प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
बैसा प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
भवानीपुर प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
रूपौली प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
वैशी प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
श्रीनगर प्रखण्ड पूर्णिया जिल्ला, बिहार
अरेराज प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
कोटवा प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
घोरसहन प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
चकाई प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
चिरायन प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
छौरादानो प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
ढाखा प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
तुरकौलिया प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
तेतरिया प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
पताही प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
पहाड़पुर प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
पाकरीदयाल प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
पीपराकोथी प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
अदापुर प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
कल्याणपुर प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
केशरिया प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
फेनहारा प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
बंजरिया प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
मधुबन प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
महेशी प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
मोतीहारी प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
रक्सौल प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
रमगढवा प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
वनकटवा प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
संग्रामपुर प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
सुगौली प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
हरसिद्धी प्रखण्ड पूर्वी चंपारण जिल्ला, बिहार
इटरही प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
चक्की प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
चौगाइन प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
चौसा प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
डुमराँव प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
नवानगर प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
केसथ प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
बक्सर प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
ब्रह्मपुर प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
राजपुर प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
सिमरी प्रखण्ड बक्सर जिल्ला, बिहार
कटोरिया प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
चंदन प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
धोरइया प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
अमरपुर प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
फुलीदुमार प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
बरहत प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
बाँका प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
बेलहर प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
बौसी प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
रजौन प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
शम्भुगंज प्रखण्ड बाँका जिल्ला, बिहार
खुदाबंदपुर प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
गढपुरा प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
छेरिया-बरियारपुर प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
छौराही प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
टेघरा प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
दनडारी प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
नवकोथी प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बखरी प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बछवारा प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बरौनी प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बलिया प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बीरपुर प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
बेगूसराय प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
भगवानपुर प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
मतिहानी प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
मनसूरचक प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
शम्भो-अखा-कुढा प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
साहेबपुर-कमाल प्रखण्ड बेगूसराय जिल्ला, बिहार
ईस्माइलपुर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
खरिक प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
गोपालपुर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
गौराडीह प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
जगदीशपुर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
नवगछिया प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
नाथनगर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
नारायणपुर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
पीरपैंती प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
कहलगाँव प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
बीहपुर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
रंगराचौक प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
सनहौला प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
सबौर प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
सहकुंड प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
सुलतानगंज प्रखण्ड भागलपुर जिल्ला, बिहार
अगियावान प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
आरा-सदर प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
उदवन्तनगर प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
कोइलवार प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
गरहानी प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
चरपोखारी प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
जगदीशपुर प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
तरारी प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
पीरो प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
बरहारा प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
बीहीया प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
शाहपुर प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
संदेश प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
सहर प्रखण्ड भोजपुर जिल्ला, बिहार
अँधारथढी प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
खजौली प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
खुतौना प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
घोघरदीहा प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
जयनगर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
झनझरपुर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
पनडौल प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
फुलपारस प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
बसोपट्टी प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
बाबूबढी प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
बिसफी प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
मधवापुर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
मधेपुर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
राजनगर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
राहिका प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
लखनापुर प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
लदनिया प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
लौकाही प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
हरलाखी प्रखण्ड मधुबनी जिल्ला, बिहार
आलमनगर प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
उदाकिशनगंज प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
कुमारखण्ड प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
गमहरिया प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
ग्वालपारा प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
चौसा प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
ढेलढ प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
पुरैनी प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
बिहारीगंज प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
मधेपुरा प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
मुरलीगंज प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
शंकरपुर प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
सिंगेश्वर-स्थान प्रखण्ड मधेपुरा जिल्ला, बिहार
जमालपुर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
तारापुर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
तेतिहा-बम्बोर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
धरहरा प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
असरगंज प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
बरियारपुर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
मुंगेर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
संग्रामपुर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
हवेली-खड़गपुर प्रखण्ड मुंगेर जिल्ला, बिहार
औराई प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
कटरा प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
कुरहनी प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
गायघाट प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
पारू प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
कांति प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
बनद्रा प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
बोचहा प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
मारवान प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
मीनापुर प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
मुरौल प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
मुसहरी प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
मोतीपुर प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
सकरा प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
सरइया प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
साहेबगंज प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिल्ला, बिहार
अकोढीगोला प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
कराकट प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
कारगहर प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
कोचास प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
चेनारी प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
डिहरी प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
तिलौथु प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
दवथ प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
दिनारा प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
नसरीगंज प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
नोखा प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
नौहट्टा प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
राजपुर प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
रोहतास प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
विक्रमगंज प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
शिवसागर प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
संझौली प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
सासाराम प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
सूर्यपुरा प्रखण्ड रोहतास जिल्ला, बिहार
पिपरिया प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
बड़हिया प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
रायगढ-चौक प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
लखीसराय प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
सूर्यगढा प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
हलसी प्रखण्ड लखीसराय जिल्ला, बिहार
गोरौल प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
चेहराकला प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
जनदाहा प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
देसारी प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
पतेधी-बेलशर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
पतेपुर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
प्रेमगंज प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
बीदूपुर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
भगवानपुर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
महनार प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
महुआ प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
रघुपुर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
रजापाकर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
लालगंज प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
वैशाली प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
सहदेयबुजुर्ग प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
हाजीपुर प्रखण्ड वैशाली जिल्ला, बिहार
डुमरीकटसारी प्रखण्ड शिवहर जिल्ला, बिहार
तरियाणी प्रखण्ड शिवहर जिल्ला, बिहार
पीपराही प्रखण्ड शिवहर जिल्ला, बिहार
शिवहर प्रखण्ड शिवहर जिल्ला, बिहार
अरियारी प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
घटकुसुम्बा प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
चेबारा प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
बरबिघा प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
शेखपुरा प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
शेखोपुर सराय प्रखण्ड शेखपुरा जिल्ला, बिहार
उजियारपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
खानपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
जितवारपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
ताजपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
दलसिंहसराय प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
पटोरी प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
पूसा प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
कल्याणपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
बिथान प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
बिभूतीपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
मोरवा प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
मोहनपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
मोहिउद्दीन नगर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
रोसड़ा प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
वारिसनगर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
विद्यापतिनगर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
शिवाजीनगर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
सरायरंजन प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
सिंहिया प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
हसनपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिल्ला, बिहार
कटेआ प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
नौहट्टा प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
पतरघाट प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
कहरा प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
बख्तियारपुर प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
बनमा-इटहरी प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
महीशी प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
सत्तर प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
सलखुआ प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
सिमरी प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
सोनबरसा प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
सौरबजार प्रखण्ड सहरसा जिल्ला, बिहार
इसुआपुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
गरखा प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
छपरा प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
जनताबाज़ार प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
जलालपुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
तरइया प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
दरियापुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
दिघवारा प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
परसा प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
पानपुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
अमनौर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
बनियापुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
मकेर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
मरहौरा प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
मसरख प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
मांझी प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
रिविलगंज प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
लहलदपुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
सोनपुर प्रखण्ड सारन जिल्ला, बिहार
चोरौट प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
डुमरा प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
ननपुर प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
परिहर प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
पुपरी प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
पुरनहिया प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
बजपट्टी प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
बथनाहा प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
बेलसन्द प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
बैरगनिया प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
बोखरा प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
मजोरगंज प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
रिगा प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
रुन्नी-सैदपुर प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
सुरसन्द प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
सोनबरसा प्रखण्ड सीतामढी जिल्ला, बिहार
आन्दर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
गुथानी प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
गोरियाकोथी प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
जीरदेई प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
दरौंदा प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
दरौली प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
नबीगंज प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
नौतन प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
पचरूखी प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
बरहरिया प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
बसन्तपुर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
भगवानपुर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
महाराजगंज प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
मैरवान प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
रघुनाथपुर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
लकारी प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
सिसवान प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
सीवान सदर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
हसनपुर प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
हाट प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
हुसैनागंज प्रखण्ड सीवान जिल्ला, बिहार
किशुनपुर प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
छातापुर प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
त्रिवेणीगंज प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
निर्मली प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
पीपारा प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
प्रतापगंज प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
बसन्तपुर प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
भपतियाही प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
मरौना प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
रघुपुर प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
सरायगढ प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार
सुपौल प्रखण्ड सुपौल जिल्ला, बिहार

जनसंख्या[सम्पादन]

बिहारया जिल्ला कथंया तहसीलतेगु धलः क्वसं दु। थ्व धलखय् बियातःगु जनसंख्या सन् २०११या जनगणनाया ख।

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० राज्य बिहार ३९०७३ ९२३४१४३६ ४८०७३८५० ४४२६७५८६
१० २०३ जिल्ला पश्चिम चम्पारण जिल्ला १३६५ ३५४१८७७ १८५३८०९ १६८८०६८
१० २०३ १०१३ तहसील सिधाव १५९ ३०९८७४ १६०२२७ १४९६४७
१० २०३ १०१४ तहसील रामनगर १२५ २००६९१ १०४०१९ ९६६७२
१० २०३ १०१५ तहसील गौनाहा १५६ २०८१६९ १०८३१८ ९९८५१
१० २०३ १०१६ तहसील मैनाटाड़ ९३ १९०७४४ ९९५९३ ९११५१
१० २०३ १०१७ तहसील नरकटियागंज १४८ ३२८३३५ १७१२५८ १५७०७७
१० २०३ १०१८ तहसील लौरिया ९३ २३०१६२ १२०४०२ १०९७६०
१० २०३ १०१९ तहसील बगहा १२१ २८५३६६ १४९८४१ १३५५२५
१० २०३ १०२० तहसील पिपरासी ३८५९२ २०३२१ १८२७१
१० २०३ १०२१ तहसील मधुबनी २१ ८९६०८ ४६८७९ ४२७२९
१० २०३ १०२२ तहसील भितहा २१ ६६२०३ ३४६५९ ३१५४४
१० २०३ १०२३ तहसील ठकराहन १० ५२७६६ २७७८३ २४९८३
१० २०३ १०२४ तहसील जोगापट्टी १०२ २४३५१६ १२८१९३ ११५३२३
१० २०३ १०२५ तहसील चनपटिया ७१ २७०६५३ १४२११३ १२८५४०
१० २०३ १०२६ तहसील सिकटा ६० १८९४९६ ९९८१५ ८९६८१
१० २०३ १०२७ तहसील मझौलिया ७५ ३२९३४७ १७२२९६ १५७०५१
१० २०३ १०२८ तहसील बेतिया १४ ७५५४५ ३९५८८ ३५९५७
१० २०३ १०२९ तहसील बैरिया ५१ १९९२३५ १०५४७३ ९३७६२
१० २०३ १०३० तहसील नौतन ४२ २३३५७५ १२३०३१ ११०५४४
१० २०४ जिल्ला पूर्बा चम्पारण १२५२ ४६९८०२८ २४६८१८१ २२२९८४७
१० २०४ १०३१ तहसील रक्सौल ४१ १७६४९२ ९२९२१ ८३५७१
१० २०४ १०३२ तहसील अदापुर ६० २०३५१३ १०७९१३ ९५६००
१० २०४ १०३३ तहसील रामगढवा ४३ २००९९८ १०६६३७ ९४३६१
१० २०४ १०३४ तहसील सुगौली ४६ १९१९९२ १०१०९३ ९०८९९
१० २०४ १०३५ तहसील बन्जरिया ३० १६२६८४ ८६०८८ ७६५९६
१० २०४ १०३६ तहसील नरकटिया ५१ १७०७५८ ८९६५९ ८१०९९
१० २०४ १०३७ तहसील बनकटवा २० ११६८६३ ६०९८३ ५५८८०
१० २०४ १०३८ तहसील घोड़ासहन २६ १७४८६४ ९२२६२ ८२६०२
१० २०४ १०३९ तहसील ढाका ६१ २७६०८१ १४४८३३ १३१२४८
१० २०४ १०४० तहसील चिरैया ४१ २७६८०९ १४६४५९ १३०३५०
१० २०४ १०४१ तहसील मोतिहारी ६८ २३७८१८ १२६३९२ १११४२६
१० २०४ १०४२ तहसील तुरकौलिया ३३ १८०३६६ ९४१३६ ८६२३०
१० २०४ १०४३ तहसील हरसिद्धि ६१ २२२५५१ ११६८६५ १०५६८६
१० २०४ १०४४ तहसील पहाड़पुर ५५ १८३०१८ ९५९४५ ८७०७३
१० २०४ १०४५ तहसील अरेराज ४२ १३७९०९ ७३०४१ ६४८६८
१० २०४ १०४६ तहसील संग्रामपुर २३ १४४०७१ ७४९५० ६९१२१
१० २०४ १०४७ तहसील केसरिया ४१ १७५५९५ ९२००३ ८३५९२
१० २०४ १०४८ तहसील कल्यानपुर ९७ २६७५६८ १३७७३९ १२९८२९
१० २०४ १०४९ तहसील कोटवा ४४ १६८७८८ ८९०४६ ७९७४२
१० २०४ १०५० तहसील पिपराकोठी २० ७७०८९ ४०८३७ ३६२५२
१० २०४ १०५१ तहसील चकिया (पीपरा) ७६ १९५५९० १०१०१४ ९४५७६
१० २०४ १०५२ तहसील पकड़ी दयाल २० ११६६३४ ६०२४० ५६३९४
१० २०४ १०५३ तहसील पताही ३७ १६६४४५ ८७४९४ ७८९५१
१० २०४ १०५४ तहसील फेनहारा २६ ८०३२९ ४२७०६ ३७६२३
१० २०४ १०५५ तहसील मधुबन ५४ १४३२५० ७५४०० ६७८५०
१० २०४ १०५६ तहसील तेतरिया ४६ १०२८०८ ५४२१२ ४८५९६
१० २०४ १०५७ तहसील मेहसी ९० १४७१४५ ७७३१३ ६९८३२
१० २०५ जिल्ला शिवहर १९१ ६२८१३० ३३१७९२ २९६३३८
१० २०५ १०५८ तहसील पुरनहिया २६ ९१९४९ ४८६३० ४३३१९
१० २०५ १०५९ तहसील पिपराही २३ ११७९४८ ६१६८० ५६२६८
१० २०५ १०६० तहसील शिवहर ४३ १२७१४२ ६७२२८ ५९९१४
१० २०५ १०६१ तहसील डुमरी कटसरी २७ ९३३९८ ४९४५४ ४३९४४
१० २०५ १०६२ तहसील तरियानी चौक ७२ १९७६९३ १०४८०० ९२८९३
१० २०६ जिल्ला सीतामढ़ी ८०८ ३२३३०७६ १७०१६८५ १५३१३९१
१० २०६ १०६३ तहसील बैरगनिया १९ ८९२५९ ४७११५ ४२१४४
१० २०६ १०६४ तहसील सुप्पी ३६ १२२२३९ ६४६१६ ५७६२३
१० २०६ १०६५ तहसील मेजरगंज २७ १०२७८५ ५४०३१ ४८७५४
१० २०६ १०६६ तहसील सोनबरसा ६१ २५१२४८ १३१६६८ ११९५८०
१० २०६ १०६७ तहसील परिहार ८३ ३३८२२२ १७७४६३ १६०७५९
१० २०६ १०६८ तहसील सुरसन्ड ५२ २०९९४५ १०९९९१ ९९९५४
१० २०६ १०६९ तहसील बथनाहा ८७ २६२५२७ १३८३८४ १२४१४३
१० २०६ १०७० तहसील रिगा ३९ २०६९७९ १०९२५७ ९७७२२
१० २०६ १०७१ तहसील परसौनी २२ ८६०१६ ४५४४१ ४०५७५
१० २०६ १०७२ तहसील बेलसन्ड ३८ १००३४० ५२९७३ ४७३६७
१० २०६ १०७३ तहसील रूनीसैदपुर १०० ३७२५७९ १९७६३२ १७४९४७
१० २०६ १०७४ तहसील डुमरा ७३ ३२६३३२ १७३०५३ १५३२७९
१० २०६ १०७५ तहसील बाजपटटी ५६ २१५५०७ ११३०७८ १०२४२९
१० २०६ १०७६ तहसील चरौत १७ ७९३१० ४१७४० ३७५७०
१० २०६ १०७७ तहसील पुपरी ४४ १५६४७३ ८१६३१ ७४८४२
१० २०६ १०७८ तहसील नानपुर ३१ १८२४२९ ९४९०१ ८७५२८
१० २०६ १०७९ तहसील बोखरा २३ १३०८८६ ६८७११ ६२१७५
१० २०७ जिल्ला मधुबनी १०४० ४३२५८८४ २२४४२८७ २०८१५९७
१० २०७ १०८० तहसील मधवापुर ४१ १३४७०४ ६८९०९ ६५७९५
१० २०७ १०८१ तहसील हरलाखी ४३ १९६२५१ १०१५२२ ९४७२९
१० २०७ १०८२ तहसील बासोपटटी ३३ १७३४९९ ९०७७४ ८२७२५
१० २०७ १०८३ तहसील जयनगर २१ १७१९१८ ९०७१३ ८१२०५
१० २०७ १०८४ तहसील लदनिया २८ १७५५६१ ९०८९६ ८४६६५
१० २०७ १०८५ तहसील लौकाहा ४४ २१२१२७ १०८४१३ १०३७१४
१० २०७ १०८६ तहसील लौकाही ६४ २०८३१७ १०७०३१ १०१२८६
१० २०७ १०८७ तहसील फुलपरास ४० १६६०१८ ८६२४९ ७९७६९
१० २०७ १०८८ तहसील बाबूबरही ६१ २१७३३१ १११९७० १०५३६१
१० २०७ १०८९ तहसील खजौली ३२ १४३५८३ ७५२०९ ६८३७४
१० २०७ १०९० तहसील कलुआही** १८ ११७२८२ ६०७१३ ५६५६९
१० २०७ १०९१ तहसील बेनीपटटी ९६ ३६१४०० १८८७६४ १७२६३६
१० २०७ १०९२ तहसील बिसफी ५२ ३२०७०४ १६७७६७ १५२९३७
१० २०७ १०९३ तहसील मधुबनी ६९ २४०७८६ १२५४४६ ११५३४०
१० २०७ १०९४ तहसील पन्डौल ६३ २७०६४२ १४००९२ १३०५५०
१० २०७ १०९५ तहसील राजनगर ६२ २३८८७३ १२३६७५ ११५१९८
१० २०७ १०९६ तहसील अंधराठाढी ४६ १९१६८० १०००५६ ९१६२४
१० २०७ १०९७ तहसील झंझारपुर ५८ १७४९३० ९०२५५ ८४६७५
१० २०७ १०९८ तहसील घोघरडीहा ४८ १७४८३१ ८९५५५ ८५२७६
१० २०७ १०९९ तहसील लखनौर ३८ १६७८४१ ८६९५९ ८०८८२
१० २०७ ११०० तहसील मधेपुर ८३ २६७६०६ १३९३१९ १२८२८७
१० २०८ जिल्ला सुपौल ५२६ २१२३५१८ १०९९४९५ १०२४०२३
१० २०८ ११०१ तहसील निर्मली २१ ७८२४६ ४०१४८ ३८०९८
१० २०८ ११०२ तहसील बसन्तपुर ८७ १८२०७५ ९४२७७ ८७७९८
१० २०८ ११०३ तहसील छातापुर ६२ २८६४५६ १४८६७६ १३७७८०
१० २०८ ११०४ तहसील प्रतापगंज १२ १०६८८४ ५५४५८ ५१४२६
१० २०८ ११०५ तहसील राघोपुर ५८ २१५६४३ ११११५३ १०४४९०
१० २०८ ११०६ तहसील सरायगढ़ भपटियाही ३९ १२२७७२ ६३२६८ ५९५०४
१० २०८ ११०७ तहसील किशनपुर ४४ १६७६६९ ८६७१४ ८०९५५
१० २०८ ११०८ तहसील मरौना ३७ १४५१३६ ७४७०१ ७०४३५
१० २०८ ११०९ तहसील सुपौल ७२ २९४७६१ १५३३९२ १४१३६९
१० २०८ १११० तहसील पीपरा ३८ २०१३९९ १०४२४७ ९७१५२
१० २०८ ११११ तहसील त्रिबेनीगंज ५६ ३२२४७७ १६७४६१ १५५०१६
१० २०९ जिल्ला अररिया ७१६ २६४२७९२ १३७४२५४ १२६८५३८
१० २०९ १११२ तहसील नरपतगंज ६४ ३५१७७३ १८३३६६ १६८४०७
१० २०९ १११३ तहसील फॉरबिसगंज १०५ ३९६३६४ २०६५३९ १८९८२५
१० २०९ १११४ तहसील भरगामा ५५ २३०८३५ १२०४७५ ११०३६०
१० २०९ १११५ तहसील रानीगंज ८७ ३९८९७७ २०७०७९ १९१८९८
१० २०९ १११६ तहसील अररिया ८१ ३८६५०८ २००४११ १८६०९७
१० २०९ १११७ तहसील कुरसाकट्टा ६८ १४९२३१ ७८००८ ७१२२३
१० २०९ १११८ तहसील सिकटी ५४ १५८५४३ ८१६४४ ७६८९९
१० २०९ १११९ तहसील पलासी १०४ २४८३६९ १२८८४३ ११९५२६
१० २०९ ११२० तहसील जोकीहाट ९८ ३२२१९२ १६७८८९ १५४३०३
१० २१० जिल्ला किशनगंज ७३२ १५२९२७७ ७८३३१८ ७४५९५९
१० २१० ११२१ तहसील टेढागाछ ७८ १४१०३९ ७२७४० ६८२९९
१० २१० ११२२ तहसील दिघलबैंक ८० २०८३५६ १०६४५४ १०१९०२
१० २१० ११२३ तहसील ठाकुरगंज ११९ २७३३२३ १४०५४७ १३२७७६
१० २१० ११२४ तहसील पोठिया १४१ २६२४९४ १३५७७४ १२६७२०
१० २१० ११२५ तहसील बहादुरगंज १०३ २१६५८९ १०६८९५ १०९६९४
१० २१० ११२६ तहसील कोचाधामिन १४३ २९२१२४ १५१३५७ १४०७६७
१० २१० ११२७ तहसील किशनगंज ६८ १३५३५२ ६९५५१ ६५८०१
१० २११ जिल्ला पूर्णिया १११३ २९२१६१४ १५१९५२२ १४०२०९२
१० २११ ११२८ तहसील बनमंखी ८१ ३२१०७९ १६७९३८ १५३१४१
१० २११ ११२९ तहसील बड़हारा ५३ २०९००० १०९३०२ ९९६९८
१० २११ ११३० तहसील भवानीपुर ६६ १६१७२० ८४०९८ ७७६२२
१० २११ ११३१ तहसील रूपौली ४४ २३४६८६ १२२६३३ ११२०५३
१० २११ ११३२ तहसील धमदाहा ७२ २८८०८४ १५०३३२ १३७७५२
१० २११ ११३३ तहसील कृत्यानन्द नगर ६८ २३०५०४ ११९४९४ १११०१०
१० २११ ११३४ तहसील पूर्णिया पूर्वी ७७ १६३०७८ ८४३५६ ७८७२२
१० २११ ११३५ तहसील कस्बा ५९ १५७९२० ८१५१८ ७६४०२
१० २११ ११३६ तहसील श्रीनगर २७ ११००५८ ५७०७१ ५२९८७
१० २११ ११३७ तहसील जलालगढ़ ४६ ११२९५१ ५८४६० ५४४९१
१० २११ ११३८ तहसील अमोर १५० २९०५५९ १५१५३१ १३९०२८
१० २११ ११३९ तहसील बैसा ११८ १९३१२७ १००१८७ ९२९४०
१० २११ ११४० तहसील बैसी ११२ २२७७०६ ११७६४८ ११००५८
१० २११ ११४१ तहसील डगरुआ १४० २२११४२ ११४९५४ १०६१८८
१० २१२ जिल्ला कटिहार १३०६ २७९७२०७ १४५५७४४ १३४१४६३
१० २१२ ११४२ तहसील फल्का ५९ १५५६६३ ८०६४२ ७५०२१
१० २१२ ११४३ तहसील कोढ़ा ७२ २८२८१३ १४६४०८ १३६४०५
१० २१२ ११४४ तहसील हसनगंज ३९ ५५९०६ २८९९४ २६९१२
१० २१२ ११४५ तहसील कदवा २३४ ३४६९०२ १८०४८५ १६६४१७
१० २१२ ११४६ तहसील बलरामपुर १३० १५८९७६ ८२१९२ ७६७८४
१० २१२ ११४७ तहसील बारसोई २१८ ३३७७७८ १७५९७१ १६१८०७
१० २१२ ११४८ तहसील आजमनगर २१४ ३१५६१० १६४३६४ १५१२४६
१० २१२ ११४९ तहसील प्राणपुर ७६ १४४२९७ ७४९७९ ६९३१८
१० २१२ ११५० तहसील डन्डखोरा ४७ ६८०५५ ३५३२१ ३२७३४
१० २१२ ११५१ तहसील कटिहार २६ ८०९७९ ४२०९३ ३८८८६
१० २१२ ११५२ तहसील मनसाही २६ ८४२५७ ४३७७७ ४०४८०
१० २१२ ११५३ तहसील बरारी ४८ २८५३८१ १४९७७३ १३५६०८
१० २१२ ११५४ तहसील समेली २३ ८४४८६ ४४०३८ ४०४४८
१० २१२ ११५५ तहसील कुरसेला १० ६३९२८ ३३५६८ ३०३६०
१० २१२ ११५६ तहसील मनिहारी ४२ १६४७७८ ८६३१९ ७८४५९
१० २१२ ११५७ तहसील अमदाबाद ४२ १६७३९८ ८६८२० ८०५७८
१० २१३ जिल्ला मधेपुरा ३८० १९१३३०१ १०००७६० ९१२५४१
१० २१३ ११५८ तहसील गम्हरिया १२ ८२५२२ ४२९५० ३९५७२
१० २१३ ११५९ तहसील सिंघेश्वर २६ १२८८६१ ६७४८३ ६१३७८
१० २१३ ११६० तहसील घैलाढ़ १५ ९१८१८ ४७८०५ ४४०१३
१० २१३ ११६१ तहसील मधेपुरा ४४ १९१३७५ १००२९२ ९१०८३
१० २१३ ११६२ तहसील शंकरपुर १०६२२२ ५५१५७ ५१०६५
१० २१३ ११६३ तहसील कुमारखण्ड ५८ २४३६२९ १२७५७७ ११६०५२
१० २१३ ११६४ तहसील मुरलीगंज ३५ १८५६३१ ९७१८० ८८४५१
१० २१३ ११६५ तहसील ग्वालपाड़ा ५० १२६०२० ६५२७१ ६०७४९
१० २१३ ११६६ तहसील बिहारीगंज २३ १३५५३४ ७०६१५ ६४९१९
१० २१३ ११६७ तहसील किशनगंज ३८ १८९१५९ ९९०३३ ९०१२६
१० २१३ ११६८ तहसील पूरैनी २२ १०४४३६ ५४६८८ ४९७४८
१० २१३ ११६९ तहसील आलमनगर २८ १७५४०१ ९२१७१ ८३२३०
१० २१३ ११७० तहसील चौसा २० १५२६९३ ८०५३८ ७२१५५
१० २१४ जिल्ला सहरसा ४४५ १७४४१२१ ९१३८८३ ८३०२३८
१० २१४ ११७१ तहसील नौहटटा ५४ १६१७८४ ८४३४७ ७७४३७
१० २१४ ११७२ तहसील सतर कटैया ३७ १५१०६० ७९३३२ ७१७२८
१० २१४ ११७३ तहसील महिषी ७३ २०६७७४ १०८४३७ ९८३३७
१० २१४ ११७४ तहसील कहरा ३७ १४१८०५ ७४२२४ ६७५८१
१० २१४ ११७५ तहसील सौर बाजार ५५ २१४१६६ १११९६३ १०२२०३
१० २१४ ११७६ तहसील पतरघट १५ १२८३२२ ६७१९७ ६११२५
१० २१४ ११७७ तहसील सोनबरसा ५९ २३५८४१ १२३०७८ ११२७६३
१० २१४ ११७८ तहसील सिमरी बाख्तियारपुर ५८ २८०५८२ १४७६२६ १३२९५६
१० २१४ ११७९ तहसील सलखुआ ३९ १३२८४४ ६९९५३ ६२८९१
१० २१४ ११८० तहसील बनमा इटहरी १८ ९०९४३ ४७७२६ ४३२१७
१० २१५ जिल्ला दरभंगा १०६९ ३५५४०५७ १८५८५४५ १६९५५१२
१० २१५ ११८१ तहसील जाले ५८ २६४२४८ १३६४४८ १२७८००
१० २१५ ११८२ तहसील सिंहवारा ८७ २६७६०१ १३८२८५ १२९३१६
१० २१५ ११८३ तहसील केऊटिरनवे ९६ २७०७२२ १४२१४७ १२८५७५
१० २१५ ११८४ तहसील दरभंगा १०६ २७३४३१ १४४३९१ १२९०४०
१० २१५ ११८५ तहसील मनीगाछी ४२ २२८६१८ ११८७७२ १०९८४६
१० २१५ ११८६ तहसील तारडीह** ३८ १२३२९९ ६४००० ५९२९९
१० २१५ ११८७ तहसील अलीनगर ३९ १४३७९७ ७४५७४ ६९२२३
१० २१५ ११८८ तहसील बेनीपुर ३९ १७५०४० ९१२४१ ८३७९९
१० २१५ ११८९ तहसील बहादुरपुर १२६ २५७३९९ १३६१३८ १२१२६१
१० २१५ ११९० तहसील हनुमाननगर ६५ १५४६३१ ८२१०७ ७२५२४
१० २१५ ११९१ तहसील हायाघाट ४३ १४८०८१ ७८२४५ ६९८३६
१० २१५ ११९२ तहसील बहेड़ी ७२ ३०२६४५ १५९३४२ १४३३०३
१० २१५ ११९३ तहसील बिरौल ६२ २८६११३ १४९३२६ १३६७८७
१० २१५ ११९४ तहसील घनश्यामपुर २७ १३३२१० ६९३९४ ६३८१६
१० २१५ ११९५ तहसील कीरतपुर १७ ८१४२३ ४२४५८ ३८९६५
१० २१५ ११९६ तहसील गोरा बौरम** ४६ १५२११२ ७८८२३ ७३२८९
१० २१५ ११९७ तहसील कुशेश्वर स्थान ७१ १६२८७० ८४९७७ ७७८९३
१० २१५ ११९८ तहसील कुशेश्वर स्थान पूरबी ३५ १२८८१७ ६७८७७ ६०९४०
१० २१६ जिल्ला मुजफ्फरपुर १७१९ ४३२७६२५ २२७६८१२ २०५०८१३
१० २१६ ११९९ तहसील साहेबगंज १२१ २१८२१४ ११४१४३ १०४०७१
१० २१६ १२०० तहसील बरूराज(मोतीपुर) १२९ ३७८२२३ १९९११८ १७९१०५
१० २१६ १२०१ तहसील पारू १३६ ३६१६६२ १९०२१६ १७१४४६
१० २१६ १२०२ तहसील सरैया १५० ३३१६५१ १७४१६२ १५७४८९
१० २१६ १२०३ तहसील मड़वन** ६२ १६४८५८ ८६६०० ७८२५८
१० २१६ १२०४ तहसील कांटी १०५ २३३९२३ १२३०२५ ११०८९८
१० २१६ १२०५ तहसील मीनापुर १५२ ३४०९२५ १८०७६५ १६०१६०
१० २१६ १२०६ तहसील बोचहा १२५ २४५६५९ १२९४४५ ११६२१४
१० २१६ १२०७ तहसील औराई १०७ २९०५४५ १५३९८७ १३६५५८
१० २१६ १२०८ तहसील कटरा ७६ २४४८२३ १२८२९६ ११६५२७
१० २१६ १२०९ तहसील गायघाट ८१ २५९७१९ १३६९७६ १२२७४३
१० २१६ १२१० तहसील बन्दरा** ४२ १२४०५७ ६३३०६ ६०७५१
१० २१६ १२११ तहसील ढोली(मोरौल) ३६ ९०४९० ४६९६७ ४३५२३
१० २१६ १२१२ तहसील मुसहरी १११ ३००३६७ १५८०८१ १४२२८६
१० २१६ १२१३ तहसील कुढ़हनी १६५ ४३५६७६ २३०४३३ २०५२४३
१० २१६ १२१४ तहसील सकरा १२१ ३०६८३३ १६१२९२ १४५५४१
१० २१७ जिल्ला गोपालगंज १३९५ २३९९२०७ ११८४९६७ १२१४२४०
१० २१७ १२१५ तहसील कटैया १०१ ११०६३७ ५२३३८ ५८२९९
१० २१७ १२१६ तहसील बिजयपुर १२५ १३३०३८ ६३८४१ ६९१९७
१० २१७ १२१७ तहसील भोरे १५४ १७८१९९ ८६३२६ ९१८७३
१० २१७ १२१८ तहसील पचदिउरी ९४ ९९९३३ ४८९२४ ५१००९
१० २१७ १२१९ तहसील कुचायकोट २१६ ३३२०४१ १६५६५१ १६६३९०
१० २१७ १२२० तहसील फुलवरिया** ९९ १३०८०१ ६४९५२ ६५८४९
१० २१७ १२२१ तहसील हथुआ १०३ २१४६४८ १०६८७५ १०७७७३
१० २१७ १२२२ तहसील उचकागांव ७५ १५१४३७ ७४४४६ ७६९९१
१० २१७ १२२३ तहसील थावे ४९ ११६१०६ ५९०१४ ५७०९२
१० २१७ १२२४ तहसील गोपालगंज ६० १५२१८८ ७६९८० ७५२०८
१० २१७ १२२५ तहसील मांझा १०४ १९९४५२ ९७२८५ १०२१६७
१० २१७ १२२६ तहसील बरौली ७५ २२१९९९ १०९७४२ ११२२५७
१० २१७ १२२७ तहसील सिधवलिया ४८ १४१५६३ ७०६३३ ७०९३०
१० २१७ १२२८ तहसील बैकुण्ठपुर ९२ २१७१६५ १०७९६० १०९२०५
१० २१८ जिल्ला सिवान १४३५ ३१४७५५१ १५७९६८५ १५६७८६६
१० २१८ १२२९ तहसील नौतन ४६ ९०७१४ ४५८५६ ४४८५८
१० २१८ १२३० तहसील सिवान ८१ २०५९१७ १०५०२२ १००८९५
१० २१८ १२३१ तहसील बड़हरिया १३९ ३२१२९२ १६४१७९ १५७११३
१० २१८ १२३२ तहसील गोरियाकोठी ८१ २२३७०९ ११११६७ ११२५४२
१० २१८ १२३३ तहसील लकड़ी नबीगंज ३९ १२८८९९ ६३६७० ६५२२९
१० २१८ १२३४ तहसील बसन्तपुर ४१ १०५२२९ ५३७३३ ५१४९६
१० २१८ १२३५ तहसील भगवानपुर हाट ११३ २२०६५१ १११५७८ १०९०७३
१० २१८ १२३६ तहसील महाराजगंज ६९ १६५९३५ ८१७३१ ८४२०४
१० २१८ १२३७ तहसील पचरूखी ८१ २०१७५९ १०१६८८ १०००७१
१० २१८ १२३८ तहसील हुसैनगंज ४५ १८२७९४ ९३००३ ८९७९१
१० २१८ १२३९ तहसील ज़िरादेई ७९ १६३७५२ ८१४६७ ८२२८५
१० २१८ १२४० तहसील मैरवा ५२ ८९९३४ ४५७४७ ४४१८७
१० २१८ १२४१ तहसील गुठनी ९८ १२८१५५ ६४२७५ ६३८८०
१० २१८ १२४२ तहसील दरौली ९८ १७४३५७ ८७६३४ ८६७२३
१० २१८ १२४३ तहसील आन्दर ६१ ११००२७ ५४४७१ ५५५५६
१० २१८ १२४४ तहसील रघुनाथपुर ९९ १५७६९४ ७८००० ७९६९४
१० २१८ १२४५ तहसील हसनपुरा ६० १४९५८० ७३०६९ ७६५११
१० २१८ १२४६ तहसील दरौन्धा ७९ १७३२०० ८५७१२ ८७४८८
१० २१८ १२४७ तहसील सिसवन ७४ १५३९५३ ७७६८३ ७६२७०
१० २१९ जिल्ला सारण १५७० ३५९८६६० १८३८११९ १७६०५४१
१० २१९ १२४८ तहसील मशरख ६७ १८८८९९ ९५५०९ ९३३९०
१० २१९ १२४९ तहसील पानापुर ६२ १२१७३८ ६१३१७ ६०४२१
१० २१९ १२५० तहसील तरैया ७२ १३८७२१ ७०२३५ ६८४८६
१० २१९ १२५१ तहसील ईशुपुर ६१ १४६८२२ ७३८९४ ७२९२८
१० २१९ १२५२ तहसील बनियापुर १०८ २६२६७३ १३२०७१ १३०६०२
१० २१९ १२५३ तहसील लहलादपुर ३६ ७९९६९ ३८५५८ ४१४११
१० २१९ १२५४ तहसील एकमा ९२ २१४४४५ १०७९७२ १०६४७३
१० २१९ १२५५ तहसील मांझी ११० २६८०७३ १३६५२० १३१५५३
१० २१९ १२५६ तहसील जलालपुर ६५ १७४१५६ ८८६५८ ८५४९८
१० २१९ १२५७ तहसील रिविलगंज ४१ ८०६२१ ४१९६८ ३८६५३
१० २१९ १२५८ तहसील छपरा ९२ २२८९२५ १२०६९८ १०८२२७
१० २१९ १२५९ तहसील नगरा ५९ १२४०२८ ६४०८६ ५९९४२
१० २१९ १२६० तहसील मढ़ौरा १०५ २३५१९१ ११९९७० ११५२२१
१० २१९ १२६१ तहसील अमनौर ११८ २००३९५ १०१८०४ ९८५९१
१० २१९ १२६२ तहसील मकेर ३९ ८४६९५ ४१६२३ ४३०७२
१० २१९ १२६३ तहसील परसा ८५ १५५८३८ ८०८८४ ७४९५४
१० २१९ १२६४ तहसील दरियापुर १५२ २९६१६४ १५२२२४ १४३९४०
१० २१९ १२६५ तहसील गरखा ९९ २६८१५६ १३६७९९ १३१३५७
१० २१९ १२६६ तहसील दिधवारा ३४ ९६८११ ५०४०४ ४६४०७
१० २१९ १२६७ तहसील सोनपुर ७३ २३२३४० १२२९२५ १०९४१५
१० २२० जिल्ला वैशाली १४२२ ३२६१९४२ १७२१२२१ १५४०७२१
१० २२० १२६८ तहसील वैशाली ११४ १८७४८६ ९८४४१ ८९०४५
१० २२० १२६९ तहसील पटेढ़ी बेलसर ४८ ९५६६९ ४९९४७ ४५७२२
१० २२० १२७० तहसील लालगंज ९२ २२८२८६ १२१३८८ १०६८९८
१० २२० १२७१ तहसील भगवानपुर ९९ २०७७६२ १०९८६४ ९७८९८
१० २२० १२७२ तहसील गोरौल ८६ १७७५८६ ९३१२७ ८४४५९
१० २२० १२७३ तहसील चेहरा कलां ४९ १३१००४ ६८५१७ ६२४८७
१० २२० १२७४ तहसील पातेपुर १३८ ३७०१८२ १९२६६१ १७७५२१
१० २२० १२७५ तहसील महुआ १२८ २८४५२६ १५०१२८ १३४३९८
१० २२० १२७६ तहसील जनदाहा ११८ २७६२१७ १४६३५२ १२९८६५
१० २२० १२७७ तहसील राजा पाकर ६८ १५८१३० ८३५८३ ७४५४७
१० २२० १२७८ तहसील हाजीपुर १७८ २९६२८८ १५७३७८ १३८९१०
१० २२० १२७९ तहसील राघोपुर ५३ २३२९०९ १२५०२३ १०७८८६
१० २२० १२८० तहसील बिदुपुर ११६ २६८८४९ १४३०९० १२५७५९
१० २२० १२८१ तहसील देसरी ३७ ८७६०६ ४६०४६ ४१५६०
१० २२० १२८२ तहसील सहदई बुजुर्ग ४९ १२७३९६ ६६९८७ ६०४०९
१० २२० १२८३ तहसील महनार ४९ १३२०४६ ६८६८९ ६३३५७
१० २२१ जिल्ला समस्तीपुर ११२९ ४११३७६९ २१५२२७३ १९६१४९६
१० २२१ १२८४ तहसील कल्यानपुर १३० ३०५११६ १५७६३४ १४७४८२
१० २२१ १२८५ तहसील वारिसनगर ६८ २०८४९६ १०९५८४ ९८९१२
१० २२१ १२८६ तहसील शिवाजी नगर ६८ १९३८५० १०१७७१ ९२०७९
१० २२१ १२८७ तहसील खानपुर ५५ १९५७२९ १०२०३७ ९३६९२
१० २२१ १२८८ तहसील समस्तीपुर ८८ २६६२७९ १४०७२७ १२५५५२
१० २२१ १२८९ तहसील पूसा ३७ १३२९३२ ६९६६२ ६३२७०
१० २२१ १२९० तहसील ताजपुर ६१ १६१६२६ ८५१७९ ७६४४७
१० २२१ १२९१ तहसील मोरवा ६० १८६०७५ ९७०११ ८९०६४
१० २२१ १२९२ तहसील पटोरी ४९ १७९९५६ ९४७६० ८५१९६
१० २२१ १२९३ तहसील मोहनपुर १९ ११५०३२ ६११४० ५३८९२
१० २२१ १२९४ तहसील मोहिउद्दीनगर ४४ १८४५२१ ९७२४१ ८७२८०
१० २२१ १२९५ तहसील सरायरंजन ५५ २५४८३५ १३२००० १२२८३५
१० २२१ १२९६ तहसील विद्यापति नगर ३५ १५२९१६ ८०३९१ ७२५२५
१० २२१ १२९७ तहसील दलसिंगसराय ४५ १८४९५६ ९६७१६ ८८२४०
१० २२१ १२९८ तहसील उजियारपुर ६१ २९७८११ १५६३४९ १४१४६२
१० २२१ १२९९ तहसील बिभूतपुर ४३ ३३८१४९ १७६१७४ १६१९७५
१० २२१ १३०० तहसील रोसड़ा ४० १६९४६९ ८८७१८ ८०७५१
१० २२१ १३०१ तहसील सिंघिया ४४ २१००३५ १०९२५१ १००७८४
१० २२१ १३०२ तहसील हसनपुर ७६ २२७४२१ ११९१९३ १०८२२८
१० २२१ १३०३ तहसील बिथान ५१ १४८५६५ ७६७३५ ७१८३०
१० २२२ जिल्ला बेगूसराय ६९४ २४००७१८ १२६६३०८ ११३४४१०
१० २२२ १३०४ तहसील खुदाबन्दपुर २१ ९०३५८ ४७०७४ ४३२८४
१० २२२ १३०५ तहसील छौड़ाही ३५ १२४१९१ ६४६८६ ५९५०५
१० २२२ १३०६ तहसील गढ़पुरा ३२ ११११०८ ५८४२२ ५२६८६
१० २२२ १३०७ तहसील चेरिया बरियारपुर २७ १४६६८० ७६६६५ ७००१५
१० २२२ १३०८ तहसील भगवानपुर ९२ १७२६७६ ९१२२२ ८१४५४
१० २२२ १३०९ तहसील मंसूरचक ३६ ७५१५१ ३८९११ ३६२४०
१० २२२ १३१० तहसील बछवाड़ा ५६ १९५८१५ १०३१८३ ९२६३२
१० २२२ १३११ तहसील तेघड़ा ४० १२९८५७ ६८५६८ ६१२८९
१० २२२ १३१२ तहसील बरौनी ५९ १८५८२१ ९८३५३ ८७४६८
१० २२२ १३१३ तहसील बीरपुर २७ ९७४६७ ५१६३० ४५८३७
१० २२२ १३१४ तहसील बेगूसराय ५६ २७८६२५ १४८१०२ १३०५२३
१० २२२ १३१५ तहसील नावकोठी २७ १०३३५७ ५३७३९ ४९६१८
१० २२२ १३१६ तहसील बखरी ५१ १०००५४ ५२२९२ ४७७६२
१० २२२ १३१७ तहसील डन्डारी १८ ७७२५६ ४०५२६ ३६७३०
१० २२२ १३१८ तहसील साहेबपुर कमाल ३१ १९४१७२ १०३६७५ ९०४९७
१० २२२ १३१९ तहसील बलिया ४५ १३४६२८ ७१८१५ ६२८१३
१० २२२ १३२० तहसील मटिहानी ३४ १५२७२५ ८१२८७ ७१४३८
१० २२२ १३२१ तहसील साम्हो अखा कुढ़हा ३०७७७ १६१५८ १४६१९
१० २२३ जिल्ला खगड़िया २४५ १५७९७२७ ८३७२८१ ७४२४४६
१० २२३ १३२२ तहसील अलौली ४४ २८२१२७ १४७९७२ १३४१५५
१० २२३ १३२३ तहसील खगड़िया ४६ ३३१९५२ १७६१२९ १५५८२३
१० २२३ १३२४ तहसील मानसी १० ८८५११ ४७३२१ ४११९०
१० २२३ १३२५ तहसील चौथम २८ १५३८३१ ८१६४९ ७२१८२
१० २२३ १३२६ तहसील बेलदौर २९ २००२२३ १०५१९७ ९५०२६
१० २२३ १३२७ तहसील गोगरी ४२ २७९०१७ १४८८७५ १३०१४२
१० २२३ १३२८ तहसील परबत्ता ४६ २४४०६६ १३०१३८ ११३९२८
१० २२४ जिल्ला भागलपुर ९६६ २४३५२३४ १२९५३८६ ११३९८४८
१० २२४ १३२९ तहसील नारायणपुर १५ १०६७०१ ५७१२७ ४९५७४
१० २२४ १३३० तहसील बिहपुर २३ १२३३८६ ६५६६४ ५७७२२
१० २२४ १३३१ तहसील खरीक २१ १३२८९८ ७०८७३ ६२०२५
१० २२४ १३३२ तहसील नौगछिया १२ १०५३५९ ५५९९४ ४९३६५
१० २२४ १३३३ तहसील रंगरा चौक ९०२८४ ४८२४० ४२०४४
१० २२४ १३३४ तहसील गोपालपुर ९४९५२ ५०६०६ ४४३४६
१० २२४ १३३५ तहसील पिरपैंती ९२ २८५३५७ १५२५५० १३२८०७
१० २२४ १३३६ तहसील कहलगाँब १४७ ३२९७८८ १७६१७६ १५३६१२
१० २२४ १३३७ तहसील इस्माइलपुर ४३४४० २३२८५ २०१५५
१० २२४ १३३८ तहसील सबौर ४६ १३०२३० ६९२७५ ६०९५५
१० २२४ १३३९ तहसील नाथनगर ९१ १४५६९६ ७७३३९ ६८३५७
१० २२४ १३४० तहसील सुलतानगंज ७४ १९५१०९ १०३०४१ ९२०६८
१० २२४ १३४१ तहसील शाहकुन्ड १०७ १८८०७८ १०००३३ ८८०४५
१० २२४ १३४२ तहसील गौराडीह ८४ १४६२१० ७७६८४ ६८५२६
१० २२४ १३४३ तहसील जगदीशपुर ९१ १२५३४९ ६६२३७ ५९११२
१० २२४ १३४४ तहसील सोनहौला १३७ १९२३९७ १०१२६२ ९११३५
१० २२५ जिल्ला बांका १७०२ १९६३४५० १०२९०९७ ९३४३५३
१० २२५ १३४५ तहसील शम्भूगंज १३२ १७३९७४ ९२३५१ ८१६२३
१० २२५ १३४६ तहसील अमरपुर १२३ २०१३५१ १०५७०५ ९५६४६
१० २२५ १३४७ तहसील रजौन १६६ १९७६०१ १०३५९६ ९४००५
१० २२५ १३४८ तहसील धुरैया १८१ २३९७६२ १२५५८६ ११४१७६
१० २२५ १३४९ तहसील बरहट ६५ १४९१८८ ७७८४५ ७१३४३
१० २२५ १३५० तहसील बांका ७७ १७१३२४ ८९३३४ ८१९९०
१० २२५ १३५१ तहसील फुलीडुमर ११२ १२५२५१ ६६११५ ५९१३६
१० २२५ १३५२ तहसील बेलहर १४२ १६७७१९ ८७८३८ ७९८८१
१० २२५ १३५३ तहसील चानन २६९ १६५६३४ ८६२५१ ७९३८३
१० २२५ १३५४ तहसील कटोरिया ३१५ १८६६४६ ९८११९ ८८५२७
१० २२५ १३५५ तहसील बौसी १२० १८५००० ९६३५७ ८८६४३
१० २२६ जिल्ला मुंगेर ५३४ ९८७६४५ ५२७२९९ ४६०३४६
१० २२६ १३५६ तहसील मुंगेर ५९ १३४०८९ ७१७६१ ६२३२८
१० २२६ १३५७ तहसील बरियारपुर २७ १०४४३७ ५६०९० ४८३४७
१० २२६ १३५८ तहसील जमालपुर ४५ १०२८९६ ५४८९१ ४८००५
१० २२६ १३५९ तहसील धरहरा ९७ १३१७५३ ७०४८९ ६१२६४
१० २२६ १३६० तहसील खड़गपुर ९२ १८०९२० ९६३५३ ८४५६७
१० २२६ १३६१ तहसील असरगंज ४४ ६८०५३ ३६३७१ ३१६८२
१० २२६ १३६२ तहसील तारापुर ५३ ९१४६५ ४८५५० ४२९१५
१० २२६ १३६३ तहसील टेटिहा बम्बर ५२ ७६३०३ ४०६९७ ३५६०६
१० २२६ १३६४ तहसील संग्रामपुर ६५ ९७७२९ ५२०९७ ४५६३२
१० २२७ जिल्ला लखीसराय ३६२ ८५७९०१ ४५०८६३ ४०७०३८
१० २२७ १३६५ तहसील बड़हिया ३५ ८५९४५ ४५८०९ ४०१३६
१० २२७ १३६६ तहसील पिपरिया १६ ५१४९६ २७३६९ २४१२७
१० २२७ १३६७ तहसील सुरजगढ़ा ११७ २९०९९८ १५४५०९ १३६४८९
१० २२७ १३६८ तहसील लखीसराय ५१ १२१२१६ ६३१४३ ५८०७३
१० २२७ १३६९ तहसील चनन ५७ १०७१४४ ५५८५९ ५१२८५
१० २२७ १३७० तहसील रामगढ़ चौक ३१ ८५१०५ ४४०५६ ४१०४९
१० २२७ १३७१ तहसील हलसी ५५ ११५९९७ ६०११८ ५५८७९
१० २२८ जिल्ला शेखपुरा २६१ ५२७३४० २७२३६० २५४९८०
१० २२८ १३७२ तहसील बरबीघा ४३ ९००९२ ४६३६५ ४३७२७
१० २२८ १३७३ तहसील शेखोपुर सराय २६ ६७४८१ ३५१८९ ३२२९२
१० २२८ १३७४ तहसील शेखपुरा ६९ १३६०८४ ७०३६७ ६५७१७
१० २२८ १३७५ तहसील घाट कुसुम्भा २३ ४८३४६ २५०६८ २३२७८
१० २२८ १३७६ तहसील चेवाड़ा ३९ ७३२६७ ३७३६२ ३५९०५
१० २२८ १३७७ तहसील अरियरी ६१ ११२०७० ५८००९ ५४०६१
१० २२९ जिल्ला नालन्दा १००३ २४१९७५९ १२५७७२८ ११६२०३१
१० २२९ १३७८ तहसील कराय परसुराय ४५ ७३९५१ ३८३०५ ३५६४६
१० २२९ १३७९ तहसील नगर नौसा ४४ ९४४६७ ४९३१९ ४५१४८
१० २२९ १३८० तहसील हरनौत ६६ १७६१४० ९२४९१ ८३६४९
१० २२९ १३८१ तहसील चण्डी ६६ १५२१५६ ७९१२४ ७३०३२
१० २२९ १३८२ तहसील रहुई ६१ १४४०४० ७३९२६ ७०११४
१० २२९ १३८३ तहसील बिन्द २९ ६१९८४ ३१७१४ ३०२७०
१० २२९ १३८४ तहसील सरमेरा २९ ९७०८३ ५०५८३ ४६५००
१० २२९ १३८५ तहसील अस्थावां ५९ १६३९३८ ८४५३२ ७९४०६
१० २२९ १३८६ तहसील बिहार ७२ १९७२२१ १०२४५३ ९४७६८
१० २२९ १३८७ तहसील नूरसराय ६० १७२३५१ ८९५६० ८२७९१
१० २२९ १३८८ तहसील थरथरी ३० ६८३९३ ३५७८५ ३२६०८
१० २२९ १३८९ तहसील परबलपुर २३ ७०३१६ ३६६८६ ३३६३०
१० २२९ १३९० तहसील हिलसा ५७ १४६२५७ ७६१७२ ७००८५
१० २२९ १३९१ तहसील एकंगरसराय ८८ १६४५४२ ८५८५९ ७८६८३
१० २२९ १३९२ तहसील इस्लामपुर ९१ १९६६९६ १०२५७८ ९४११८
१० २२९ १३९३ तहसील बेन ३२ ८७३८७ ४५५४९ ४१८३८
१० २२९ १३९४ तहसील राजगीर ४९ ८८५९६ ४६१८४ ४२४१२
१० २२९ १३९५ तहसील सिलाव ४८ १२५५७५ ६५२५६ ६०३१९
१० २२९ १३९६ तहसील गिरियक ४० ९६८४५ ५०१२४ ४६७२१
१० २२९ १३९७ तहसील कतरीसराय १४ ४१८२१ २१५२८ २०२९३
१० २३० जिल्ला पटना १२६४ ३३२३८७५ १७४६०२५ १५७७८५०
१० २३० १३९८ तहसील मनेर ३६ २२८९३० १२०५७६ १०८३५४
१० २३० १३९९ तहसील दीनापुर-सह-खगौल ३७ १३४९०९ ७१२३५ ६३६७४
१० २३० १४०० तहसील पटना ग्रामीण २४ ८३३१२ ४४४७३ ३८८३९
१० २३० १४०१ तहसील सम्पतचक ३४ १०६८६६ ५६११५ ५०७५१
१० २३० १४०२ तहसील फुलवारी ५९ १६४८२९ ८६७२९ ७८१००
१० २३० १४०३ तहसील बिहटा ८६ २०५४४३ १०८३९८ ९७०४५
१० २३० १४०४ तहसील नौबतपुर ९७ १७८५८३ ९३९०६ ८४६७७
१० २३० १४०५ तहसील बिक्रम ६६ १४७०२४ ७६८०६ ७०२१८
१० २३० १४०६ तहसील दुल्हिन बाजार ५० १२४९६६ ६४७३१ ६०२३५
१० २३० १४०७ तहसील पालीगंज ११३ २४४२९० १२५५४३ ११८७४७
१० २३० १४०८ तहसील मसौढ़ी ९७ १८१४१३ ९४४४३ ८६९७०
१० २३० १४०९ तहसील धनरूआ ११५ २११३७६ १०९३८४ १०१९९२
१० २३० १४१० तहसील पुनपुन ७९ १३८१४३ ७१९१२ ६६२३१
१० २३० १४११ तहसील फतुहा ७० १४७०४७ ७७४९२ ६९५५५
१० २३० १४१२ तहसील दनियावां** २९ ७५०८६ ३९४१६ ३५६७०
१० २३० १४१३ तहसील खुसरूपुर ३१ ९३७७३ ४९२५५ ४४५१८
१० २३० १४१४ तहसील बख्तियारपुर ५३ १७९४८५ ९५५९२ ८३८९३
१० २३० १४१५ तहसील अथमलगोला २२ ९०९६४ ४८१६९ ४२७९५
१० २३० १४१६ तहसील बेलछी २४ ६६१६५ ३४८०४ ३१३६१
१० २३० १४१७ तहसील बाढ़ ४५ १५४८७८ ८२५३१ ७२३४७
१० २३० १४१८ तहसील पंडारक ५५ १५४६१३ ८१७१३ ७२९००
१० २३० १४१९ तहसील घोसवरी २० ७४८९८ ३९७७६ ३५१२२
१० २३० १४२० तहसील मोकामा २२ १३६८८२ ७३०२६ ६३८५६
१० २३१ जिल्ला भोजपुर ९९७ २३३८५४६ १२२४२७४ १११४२७२
१० २३१ १४२१ तहसील शाहपुर ८६ १९४४८६ १०२७०२ ९१७८४
१० २३१ १४२२ तहसील आरा ९० २०११८८ १०६४३८ ९४७५०
१० २३१ १४२३ तहसील बड़हारा ५९ २४०६३६ १२८१४७ ११२४८९
१० २३१ १४२४ तहसील कोईलवर ६० १८४४५० ९७१९२ ८७२५८
१० २३१ १४२५ तहसील सन्देश ४७ १०९७१२ ५७३८७ ५२३२५
१० २३१ १४२६ तहसील उदवन्त नगर ६९ १५७८०९ ८२६२६ ७५१८३
१० २३१ १४२७ तहसील बिहिया ७६ १५१७२२ ७९१२५ ७२५९७
१० २३१ १४२८ तहसील जगदीशपुर ७९ २३१५१२ १२१२२३ ११०२८९
१० २३१ १४२९ तहसील पिरो १०० २२११२६ ११४८०८ १०६३१८
१० २३१ १४३० तहसील चरपोखरी ७३ १०१३६३ ५२६०१ ४८७६२
१० २३१ १४३१ तहसील गड़हनी ४८ १०३२६२ ५३८२० ४९४४२
१० २३१ १४३२ तहसील अगियांव ६७ १४८३७३ ७७२७८ ७१०९५
१० २३१ १४३३ तहसील तरारी ९२ १८२६३१ ९४८२९ ८७८०२
१० २३१ १४३४ तहसील सहार ५१ ११०२७६ ५६०९८ ५४१७८
१० २३२ जिल्ला बक्सर ८३५ १५४१८५३ ८०१०८६ ७४०७६७
१० २३२ १४३५ तहसील सिमरी ९४ २०७२२५ १०८५७९ ९८६४६
१० २३२ १४३६ तहसील चक्की १० ४२२५६ २१८१० २०४४६
१० २३२ १४३७ तहसील बरहमपुर ६५ १९६०७० १०१९९७ ९४०७३
१० २३२ १४३८ तहसील चौगाईं २० ४८७४३ २५०२१ २३७२२
१० २३२ १४३९ तहसील केसठ १५ ३३८२० १७४१५ १६४०५
१० २३२ १४४० तहसील डुमरांव ७३ १७९०६४ ९२८७१ ८६१९३
१० २३२ १४४१ तहसील बक्सर ९७ १८०३०८ ९४९२८ ८५३८०
१० २३२ १४४२ तहसील चौसा ५७ १०३६७० ५४१०२ ४९५६८
१० २३२ १४४३ तहसील राजपुर १७६ २१३५३४ ११०९३४ १०२६००
१० २३२ १४४४ तहसील इटाढ़ी १३३ १७०६२९ ८८०७३ ८२५५६
१० २३२ १४४५ तहसील नावानगर ९५ १६६५३४ ८५३५६ ८११७८
१० २३३ जिल्ला कैमूर (भभुआ) १३३७ १५६०८१३ ८१२२९८ ७४८५१५
१० २३३ १४४६ तहसील रामगढ़ ९१ १२३९७३ ६४२७० ५९७०३
१० २३३ १४४७ तहसील नुआंव ६९ १०६५३० ५५९३१ ५०५९९
१० २३३ १४४८ तहसील कुदरा १३१ १६५१४५ ८६३९५ ७८७५०
१० २३३ १४४९ तहसील मोहनिया १५७ २१८४७९ ११४२१३ १०४२६६
१० २३३ १४५० तहसील दुर्गावती ९१ १३६९६२ ७०७८६ ६६१७६
१० २३३ १४५१ तहसील चांद ११४ १३३६८२ ६९५८७ ६४०९५
१० २३३ १४५२ तहसील चैनपुर १५१ १८७६९२ ९६८२१ ९०८७१
१० २३३ १४५३ तहसील भभुआ २१७ २५१२६१ १३११५६ १२०१०५
१० २३३ १४५४ तहसील रामपुर १०१ ८८८७६ ४६१२२ ४२७५४
१० २३३ १४५५ तहसील भगवानपुर १०७ ९१११३ ४७३७१ ४३७४२
१० २३३ १४५६ तहसील अधौरा १०८ ५७१०० २९६४६ २७४५४
१० २३४ जिल्ला रोहतास १७१७ २५३२१५३ १३१८२७६ १२१३८७७
१० २३४ १४५७ तहसील कोचस १४८ १७००२५ ८८७२६ ८१२९९
१० २३४ १४५८ तहसील दिनारा १८१ २२५४६८ ११७०७३ १०८३९५
१० २३४ १४५९ तहसील दावथ ६० ८९५६५ ४६०७६ ४३४८९
१० २३४ १४६० तहसील सूर्यापुरा ४० ५७५२९ २९९९४ २७५३५
१० २३४ १४६१ तहसील बिक्रमगंज ८० ११५१०० ६०२४३ ५४८५७
१० २३४ १४६२ तहसील काराकट १२८ २०९२८४ १०९००७ १००२७७
१० २३४ १४६३ तहसील नासरीगंज ५० ११५११७ ५९५९० ५५५२७
१० २३४ १४६४ तहसील राजपुर ३६ ७५२१३ ३९२८० ३५९३३
१० २३४ १४६५ तहसील संझौली ४१ ६२६२१ ३२६९२ २९९२९
१० २३४ १४६६ तहसील नोखा ८१ १४६०२५ ७६१७९ ६९८४६
१० २३४ १४६७ तहसील करगहर १९८ २२५०८२ ११७९४९ १०७१३३
१० २३४ १४६८ तहसील चेनारी १११ ११९६४२ ६२३४० ५७३०२
१० २३४ १४६९ तहसील नौहटटा ६५ ९४०६५ ४९१०३ ४४९६२
१० २३४ १४७० तहसील शिवसागर १५३ १७६०८० ९१२६८ ८४८१२
१० २३४ १४७१ तहसील सासाराम १४४ २१०८७५ १०९८५७ १०१०१८
१० २३४ १४७२ तहसील अकोढ़ी गोला ५३ १२०१४५ ६२६३४ ५७५११
१० २३४ १४७३ तहसील डेहरी ५८ १३७७८३ ७१५९३ ६६१९०
१० २३४ १४७४ तहसील तिलौथू ५७ १००९८९ ५२७८० ४८२०९
१० २३४ १४७५ तहसील रोहतास ३३ ८१५४५ ४१८९२ ३९६५३
१० २३५ जिल्ला औरंगाबाद १७४२ २३०३२१९ ११९४६१९ ११०८६००
१० २३५ १४७६ तहसील दाउदनगर ६० १५४४९० ७९९७३ ७४५१७
१० २३५ १४७७ तहसील हसपुरा ७० १५२८८० ७९१७५ ७३७०५
१० २३५ १४७८ तहसील गोह १६४ २३४४०० १२१९३९ ११२४६१
१० २३५ १४७९ तहसील रफीगंज २१० २७६८३१ १४४०८० १३२७५१
१० २३५ १४८० तहसील ओबरा १४३ २११२२१ १०९६९० १०१५३१
१० २३५ १४८१ तहसील औरंगाबाद १५७ १८०९४९ ९४२७७ ८६६७२
१० २३५ १४८२ तहसील बारून १८५ २०००५२ १०३८४८ ९६२०४
१० २३५ १४८३ तहसील नबीनगर ३०० २८१२५२ १४६१३० १३५१२२
१० २३५ १४८४ तहसील कुटुम्बा २१६ २२६५९९ ११६८६६ १०९७३३
१० २३५ १४८५ तहसील देव ११६ १७३२१६ ८९२८० ८३९३६
१० २३५ १४८६ तहसील मदनपुर १२१ २११३२९ १०९३६१ १०१९६८
१० २३६ जिल्ला गया २६८२ ३८०९८१७ १९६०५९२ १८४९२२५
१० २३६ १४८७ तहसील कोंच १२७ २०१९२० १०५२८६ ९६६३४
१० २३६ १४८८ तहसील टेकारी १४९ २३९१८७ १२४०९७ ११५०९०
१० २३६ १४८९ तहसील बेलागंज ११३ २२२००३ ११४९१२ १०७०९१
१० २३६ १४९० तहसील खिजीरसराय १०२ १७६०४८ ९०२६९ ८५७७९
१० २३६ १४९१ तहसील नीम चक बथानी ३८ ९८६०३ ५०८८० ४७७२३
१० २३६ १४९२ तहसील मुहड़ा ४९ १००८२० ५१८१३ ४९००७
१० २३६ १४९३ तहसील अतरी ५४ ८२२९६ ४२५४८ ३९७४८
१० २३६ १४९४ तहसील मानपुर ७७ १४८४१८ ७६७०० ७१७१८
१० २३६ १४९५ तहसील गया टाउन सी.डी.ब्लाक ८५ १७०९६९ ८८१३२ ८२८३७
१० २३६ १४९६ तहसील परैया ७७ १०१९६९ ५२७७१ ४९१९८
१० २३६ १४९७ तहसील गुरारु ७४ १३४१९४ ६९८६० ६४३३४
१० २३६ १४९८ तहसील गुरुआ १७० १८४२८६ ९४९८७ ८९२९९
१० २३६ १४९९ तहसील आमस ९७ १०५०२७ ५४०५८ ५०९६९
१० २३६ १५०० तहसील बांके बाजार ९६ १२९६२४ ६६७९६ ६२८२८
१० २३६ १५०१ तहसील इमामगंज १८४ १९२८१२ ९९१४३ ९३६६९
१० २३६ १५०२ तहसील डुमरिया १११ १२८६९९ ६६७८६ ६१९१३
१० २३६ १५०३ तहसील शेरघाटी ८२ ११४७५९ ५९१३६ ५५६२३
१० २३६ १५०४ तहसील डोभी ११८ १५५४१३ ७९१४६ ७६२६७
१० २३६ १५०५ तहसील बोध गया १३२ १९७८०४ १०१३२३ ९६४८१
१० २३६ १५०६ तहसील टन कुप्पा ९८ १२४९४० ६४१६१ ६०७७९
१० २३६ १५०७ तहसील वजीरगंज १३८ २२१७३१ ११३६०१ १०८१३०
१० २३६ १५०८ तहसील फतेहपुर १५८ २३५६१२ १२०८८४ ११४७२८
१० २३६ १५०९ तहसील मोहनपुर २१२ २००१४९ १००८४८ ९९३०१
१० २३६ १५१० तहसील बाराचट्टी १४१ १४२५३४ ७२४५५ ७००७९
१० २३७ जिल्ला नवादा ९५५ २००३५६७ १०३१६५६ ९७१९११
१० २३७ १५११ तहसील नारदीगंज ५४ १२४७१६ ६४३९० ६०३२६
१० २३७ १५१२ तहसील नवादा ६७ २०२७२३ १०४९०० ९७८२३
१० २३७ १५१३ तहसील वारिसलीगंज ६८ १५३०६७ ७९५३३ ७३५३४
१० २३७ १५१४ तहसील काशी चक २७ ७१८८६ ३७६७१ ३४२१५
१० २३७ १५१५ तहसील पकड़ीबरावां ६४ १८३०६६ ९४८७१ ८८१९५
१० २३७ १५१६ तहसील कावाकोल ४६ १४३४३९ ७२४१६ ७१०२३
१० २३७ १५१७ तहसील रोह ७२ १६२५०७ ८३९६४ ७८५४३
१० २३७ १५१८ तहसील गोबिन्दपुर ६४ ९५४५४ ४८४७५ ४६९७९
१० २३७ १५१९ तहसील अकबरपुर १४५ २३७२९२ १२२७९६ ११४४९६
१० २३७ १५२० तहसील हिसुआ ४८ १०८४८९ ५५७७३ ५२७१६
१० २३७ १५२१ तहसील नरहट ६१ ११२०४२ ५७४५३ ५४५८९
१० २३७ १५२२ तहसील मेस्कौर ५७ ९४३५८ ४७६८१ ४६६७७
१० २३७ १५२३ तहसील सिरदला ८० १७८४७२ ९१५९२ ८६८८०
१० २३७ १५२४ तहसील रजौली १०२ १३६०५६ ७०१४१ ६५९१५
१० २३८ जिल्ला जमुई १३२४ १६१५०७२ ८३९७७६ ७७५२९६
१० २३८ १५२५ तहसील इस्लामनगर अलीगंज ६२ १३६७६८ ७०९०३ ६५८६५
१० २३८ १५२६ तहसील सिकन्दरा ६४ १४८७११ ७६७८२ ७१९२९
१० २३८ १५२७ तहसील जमुई ७१ १४४७५७ ७५२५४ ६९५०३
१० २३८ १५२८ तहसील बरहट ३४ ९२२०७ ४८१४१ ४४०६६
१० २३८ १५२९ तहसील लक्ष्मीपुर ६७ १२४१४९ ६४६८८ ५९४६१
१० २३८ १५३० तहसील झाझा १७५ २१५३८६ १११७७५ १०३६११
१० २३८ १५३१ तहसील गिद्धौर २० ७७५५८ ४०७२० ३६८३८
१० २३८ १५३२ तहसील खैरा ८९ २३५७६१ १२३१८८ ११२५७३
१० २३८ १५३३ तहसील सोनो २१० २०४५८७ १०५५३५ ९९०५२
१० २३८ १५३४ तहसील चकाई ५३२ २३५१८८ १२२७९० ११२३९८
१० २३९ जिल्ला जहानाबाद ५४१ ९९०११७ ५१४१५४ ४७५९६३
१० २३९ १५३५ तहसील रतनी फरीदपुर ८८ १४६५८६ ७६४३४ ७०१५२
१० २३९ १५३६ तहसील जहानाबाद १०० १५१५५१ ७९०२७ ७२५२४
१० २३९ १५३७ तहसील काको ९३ १७३४८७ ९०००५ ८३४८२
१० २३९ १५३८ तहसील मोदनगंज ५२ ८७७१८ ४५३५९ ४२३५९
१० २३९ १५३९ तहसील घोसी ५० १०८१३० ५५८७३ ५२२५७
१० २३९ १५४० तहसील मखदुमपुर ११० २२८१६० ११८१४५ ११००१५
१० २३९ १५४१ तहसील हुलासगंज ४८ ९४४८५ ४९३११ ४५१७४
१० २४० जिल्ला अरवल २९९ ६४८९९४ ३३६४२० ३१२५७४
१० २४० १५४२ तहसील अरवल ५० १०७८३७ ५६१२३ ५१७१४
१० २४० १५४३ तहसील कलेर ५९ १४८९४१ ७६८७२ ७२०६९
१० २४० १५४४ तहसील करपी ८२ १९२२१३ ९९९१५ ९२२९८
१० २४० १५४५ तहसील सोनभद्र बंशी सूर्यपुर ४३ ७८१८५ ४०२२० ३७९६५
१० २४० १५४६ तहसील कुर्था ६५ १२१८१८ ६३२९० ५८५२८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]