Jump to content

दरभंगा जिल्ला

विकिपिडिया नं

दरभंगा जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २१५ जिल्ला दरभंगा १०६९ ३५५४०५७ १८५८५४५ १६९५५१२
१० २१५ ११८१ तहसील जाले ५८ २६४२४८ १३६४४८ १२७८००
१० २१५ ११८२ तहसील सिंहवारा ८७ २६७६०१ १३८२८५ १२९३१६
१० २१५ ११८३ तहसील केऊटिरनवे ९६ २७०७२२ १४२१४७ १२८५७५
१० २१५ ११८४ तहसील दरभंगा १०६ २७३४३१ १४४३९१ १२९०४०
१० २१५ ११८५ तहसील मनीगाछी ४२ २२८६१८ ११८७७२ १०९८४६
१० २१५ ११८६ तहसील तारडीह** ३८ १२३२९९ ६४००० ५९२९९
१० २१५ ११८७ तहसील अलीनगर ३९ १४३७९७ ७४५७४ ६९२२३
१० २१५ ११८८ तहसील बेनीपुर ३९ १७५०४० ९१२४१ ८३७९९
१० २१५ ११८९ तहसील बहादुरपुर १२६ २५७३९९ १३६१३८ १२१२६१
१० २१५ ११९० तहसील हनुमाननगर ६५ १५४६३१ ८२१०७ ७२५२४
१० २१५ ११९१ तहसील हायाघाट ४३ १४८०८१ ७८२४५ ६९८३६
१० २१५ ११९२ तहसील बहेड़ी ७२ ३०२६४५ १५९३४२ १४३३०३
१० २१५ ११९३ तहसील बिरौल ६२ २८६११३ १४९३२६ १३६७८७
१० २१५ ११९४ तहसील घनश्यामपुर २७ १३३२१० ६९३९४ ६३८१६
१० २१५ ११९५ तहसील कीरतपुर १७ ८१४२३ ४२४५८ ३८९६५
१० २१५ ११९६ तहसील गोरा बौरम** ४६ १५२११२ ७८८२३ ७३२८९
१० २१५ ११९७ तहसील कुशेश्वर स्थान ७१ १६२८७० ८४९७७ ७७८९३
१० २१५ ११९८ तहसील कुशेश्वर स्थान पूरबी ३५ १२८८१७ ६७८७७ ६०९४०

स्वयादिसँ[सम्पादन]