पूर्णिया जिल्ला

विकिपिडिया नं

पूर्णिया जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २११ जिल्ला पूर्णिया १११३ २९२१६१४ १५१९५२२ १४०२०९२
१० २११ ११२८ तहसील बनमंखी ८१ ३२१०७९ १६७९३८ १५३१४१
१० २११ ११२९ तहसील बड़हारा ५३ २०९००० १०९३०२ ९९६९८
१० २११ ११३० तहसील भवानीपुर ६६ १६१७२० ८४०९८ ७७६२२
१० २११ ११३१ तहसील रूपौली ४४ २३४६८६ १२२६३३ ११२०५३
१० २११ ११३२ तहसील धमदाहा ७२ २८८०८४ १५०३३२ १३७७५२
१० २११ ११३३ तहसील कृत्यानन्द नगर ६८ २३०५०४ ११९४९४ १११०१०
१० २११ ११३४ तहसील पूर्णिया पूर्वी ७७ १६३०७८ ८४३५६ ७८७२२
१० २११ ११३५ तहसील कस्बा ५९ १५७९२० ८१५१८ ७६४०२
१० २११ ११३६ तहसील श्रीनगर २७ ११००५८ ५७०७१ ५२९८७
१० २११ ११३७ तहसील जलालगढ़ ४६ ११२९५१ ५८४६० ५४४९१
१० २११ ११३८ तहसील अमोर १५० २९०५५९ १५१५३१ १३९०२८
१० २११ ११३९ तहसील बैसा ११८ १९३१२७ १००१८७ ९२९४०
१० २११ ११४० तहसील बैसी ११२ २२७७०६ ११७६४८ ११००५८
१० २११ ११४१ तहसील डगरुआ १४० २२११४२ ११४९५४ १०६१८८

स्वयादिसँ[सम्पादन]