कैमुर जिल्ला

विकिपिडिया नं

कैमुर जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २३३ जिल्ला कैमूर (भभुआ) १३३७ १५६०८१३ ८१२२९८ ७४८५१५
१० २३३ १४४६ तहसील रामगढ़ ९१ १२३९७३ ६४२७० ५९७०३
१० २३३ १४४७ तहसील नुआंव ६९ १०६५३० ५५९३१ ५०५९९
१० २३३ १४४८ तहसील कुदरा १३१ १६५१४५ ८६३९५ ७८७५०
१० २३३ १४४९ तहसील मोहनिया १५७ २१८४७९ ११४२१३ १०४२६६
१० २३३ १४५० तहसील दुर्गावती ९१ १३६९६२ ७०७८६ ६६१७६
१० २३३ १४५१ तहसील चांद ११४ १३३६८२ ६९५८७ ६४०९५
१० २३३ १४५२ तहसील चैनपुर १५१ १८७६९२ ९६८२१ ९०८७१
१० २३३ १४५३ तहसील भभुआ २१७ २५१२६१ १३११५६ १२०१०५
१० २३३ १४५४ तहसील रामपुर १०१ ८८८७६ ४६१२२ ४२७५४
१० २३३ १४५५ तहसील भगवानपुर १०७ ९१११३ ४७३७१ ४३७४२
१० २३३ १४५६ तहसील अधौरा १०८ ५७१०० २९६४६ २७४५४

स्वयादिसँ[सम्पादन]