Jump to content

बिहारया जिल्ला

विकिपिडिया नं
बिहार राज्यया जिल्ला


भागलपुर विभाग दरभङ्गा विभाग कोसी विभाग मगध विभाग मुङ्गेर विभाग पाटना विभाग पूर्णिया विभाग सारन विभाग तिरहुत विभाग
भागलपुर जिल्ला बेगुसरायी जिल्ला माधेपुर जिल्ला अरवल जिल्ला जमुयी जिल्ला भोजपुर जिल्ला अररिया जिल्ला गोपालगञ्ज जिल्ला पूर्वचम्पारण जिल्ला
बाङ्का जिल्ला मधुबनी जिल्ला सहरसा जिल्ला औरङ्गाबाद जिल्ला, बिहार खगरिया जिल्ला बक्सर जिल्ला कटिहार जिल्ला सारन जिल्ला मुझफ्फरपुर जिल्ला
---- समस्तीपुर जिल्ला सुपौल जिल्ला गया जिल्ला मुङ्गेर जिल्ला कैमूर जिल्ला किशनगञ्ज जिल्ला सीवान जिल्ला शिवहर जिल्ला
----- ----- ----- जहानाबाद जिल्ला शेखपुरा जिल्ला पाटना जिल्ला पूर्णिया जिल्ला ----- सीतामढी जिल्ला
----- ----- ----- नवादा जिल्ला लक्खिसराय जिल्ला रोहतास जिल्ला ----- ----- वैशाली जिल्ला
----- ----- ----- ----- ----- नालन्दा जिल्ला ----- ----- पश्चिम चम्पारण जिल्ला
----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----

बिहार राज्य (BR)

[सम्पादन]
चिं जिल्ला केन्द्र जनसङ्ख्या (2011) क्षेत्रफल (km²) जनघनत्त्व (2011) (/km²) अधिकृत जाःथाय्
AR अररिया अररिया २,८०६,२०० २,८२९ ९९२ http://araria.bih.nic.in
AR अरवल अरवल ६९९,५६३ ४,८३९ १०९९ http://arwal.bih.nic.in/
AU औरङ्गाबाद औरङ्गाबाद २,५११,२४३ ३,३०३ ७६० http://aurangabad.bih.nic.in
BA बाङ्का बाङ्का २,०२९,३३९ ३,०१८ ६७२ http://banka.bih.nic.in
BE बेगुसराय बेगुसराय २,९५४,३६७ १,९१७ १,५४० http://begusarai.bih.nic.in
BG भागलपुरम् भागलपुरम् ३,०३२,२२६ २,५६९ १,१८० http://bhagalpur.bih.nic.in
BJ भोजपुरम् आरा २,७२०,१५५ २,४७३ १,१३६ http://bhojpur.bih.nic.in
BU बक्सर बक्सर १,७०७,६४३ १,६२४ १,००३ http://buxar.bih.nic.in
DA दरभङ्गा दरभङ्गा ३,९२१,९७१ २,२७८ १,७२१ http://darbhanga.bih.nic.in
EC पूर्वचम्पारण मोतिहारी ५,०८२,८६८ ३,९६९ १२८१ http://eastchamparan.bih.nic.in
GA गया गया ४,३७९,३८३ ४,९७८ ८८० http://gaya.bih.nic.in
GO गोपालगञ्ज गोपालगञ्ज २,५५८,०३७ २,०३३ १,२५८ http://gopalganj.bih.nic.in
JA जमुयी जमुयी १,७५६,०७८ ३,०९९ ५६७ https://web.archive.org/web/20110818201023/http://jamui.bih.nic.in/
JE जहानाबाद् जहानाबाद् १,१२४,१७६ १,५६९ १२०६ http://Jehanabad.bih.nic.in
KH खगरिया खगरिया १,६५७,५९९ १,४८६ १,११५ http://khagaria.bih.nic.in
KI किशनगञ्ज किशनगञ्ज १,६९०,९४८ १,८८४ ८९८ http://kishanganj.bih.nic.in
KM कैमूर भबुवा १,६२६,९०० ३,३६३ ४८८ http://kaimur.bih.nic.in
KT कटिहार कटिहार ३,ओ६८,१४९ ३,०५६ १००४ http://katihar.bih.nic.in
LA लक्खिसराय लक्खिसराय १,०००,७१७ १,२२९ ८१५ http://lakhisarai.bih.nic.in
MB मधुबनी मधुबनी ४,४७६,०४४ ३,५०१ १,२७९ http://madhubani.bih.nic.in
MG मुङ्गेर मुङ्गेर १,३५९.०५४ १,४१९ ९५८ https://web.archive.org/web/20151219044930/http://www.munger.bih.nic.in/
MP मधेपुरा मधेपुरा १,९९४,६१८ १,७८७ १११६ http://madhepura.bih.nic.in
MZ मुझफ्फरपुर मुजफ्फरपुर ४,७७८,६१० ३,१७३ १,५०६ http://muzaffarpur.bih.nic.in
NL नालन्दा बिहारशरीफ २,८७२,५२३ २,३५४ १,२२० http://nalanda.bih.nic.in
NW नवादा नवादा २,२१६,६५३ २,४९२ ८८९ http://nawada.bih.nic.in
PA पाटना पाटना ५,७७२,८०४ ३,२०२ १,८०३ https://web.archive.org/web/20110228012237/http://patna.bih.nic.in/
PU पूर्णिया पूर्णिया ३,२७३,१२७ ३,२२८ १०१४ http://purnia.bih.nic.in[dead link]
RO रोहतास सासाराम २,९६२,५९३ ३,८५० ७६३ http://rohtas.bih.nic.in
SH सहरसा सहरसा १,८९७,१०२ १,७०२ ११२५ http://saharsa.bih.nic.in
SM समस्तीपुर समस्तीपुर ४,२५४,७८२ २,९०५ १,४६५ http://samastipur.bih.nic.in
SO शिवहर शिवहर ६५६,९१६ ४४३ १,८८२ http://sheohar.bih.nic.in
SP शेखपुरा शेखपुरा ६३४,९२७ ६८९ ९२२ http://sheikhpura.bih.nic.in
SR सारन छपरा ३,९४३,०९८ २,६४१ १,४९३ http://saran.bih.nic.in
ST सीतामढी सीतामढी ३,४१९,६२२ २,१९९ १,४९१ https://web.archive.org/web/20120223201942/http://sitamarhi.bih.nic.in/Documents/maps/mapofsitamarhi.htm
SU सुपौल सुपौल २,२२८,३९७ २,४१० ९१८ http://supaul.bih.nic.in
SW सीवान सीवान ३,३१८,१७६ २,२१९ १,४९५ http://siwan.bih.nic.in
VA वैशाली हाजीपुर ३,४९५,३४९ २,०३६ १,७१७ http://vaishali.bih.nic.in
WC पश्चिम चम्पारण बेतिया ३,९२२,७८० ५,२२९ ७५० http://westchamparan.bih.nic.in

स्वयादिसँ

[सम्पादन]