Jump to content

जहानाबाद जिल्ला

विकिपिडिया नं

जहानाबाद जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २३९ जिल्ला जहानाबाद ५४१ ९९०११७ ५१४१५४ ४७५९६३
१० २३९ १५३५ तहसील रतनी फरीदपुर ८८ १४६५८६ ७६४३४ ७०१५२
१० २३९ १५३६ तहसील जहानाबाद १०० १५१५५१ ७९०२७ ७२५२४
१० २३९ १५३७ तहसील काको ९३ १७३४८७ ९०००५ ८३४८२
१० २३९ १५३८ तहसील मोदनगंज ५२ ८७७१८ ४५३५९ ४२३५९
१० २३९ १५३९ तहसील घोसी ५० १०८१३० ५५८७३ ५२२५७
१० २३९ १५४० तहसील मखदुमपुर ११० २२८१६० ११८१४५ ११००१५
१० २३९ १५४१ तहसील हुलासगंज ४८ ९४४८५ ४९३११ ४५१७४

स्वयादिसँ[सम्पादन]