Jump to content

सिवान जिल्ला

विकिपिडिया नं

सिवान जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २१८ जिल्ला सिवान १४३५ ३१४७५५१ १५७९६८५ १५६७८६६
१० २१८ १२२९ तहसील नौतन ४६ ९०७१४ ४५८५६ ४४८५८
१० २१८ १२३० तहसील सिवान ८१ २०५९१७ १०५०२२ १००८९५
१० २१८ १२३१ तहसील बड़हरिया १३९ ३२१२९२ १६४१७९ १५७११३
१० २१८ १२३२ तहसील गोरियाकोठी ८१ २२३७०९ ११११६७ ११२५४२
१० २१८ १२३३ तहसील लकड़ी नबीगंज ३९ १२८८९९ ६३६७० ६५२२९
१० २१८ १२३४ तहसील बसन्तपुर ४१ १०५२२९ ५३७३३ ५१४९६
१० २१८ १२३५ तहसील भगवानपुर हाट ११३ २२०६५१ १११५७८ १०९०७३
१० २१८ १२३६ तहसील महाराजगंज ६९ १६५९३५ ८१७३१ ८४२०४
१० २१८ १२३७ तहसील पचरूखी ८१ २०१७५९ १०१६८८ १०००७१
१० २१८ १२३८ तहसील हुसैनगंज ४५ १८२७९४ ९३००३ ८९७९१
१० २१८ १२३९ तहसील ज़िरादेई ७९ १६३७५२ ८१४६७ ८२२८५
१० २१८ १२४० तहसील मैरवा ५२ ८९९३४ ४५७४७ ४४१८७
१० २१८ १२४१ तहसील गुठनी ९८ १२८१५५ ६४२७५ ६३८८०
१० २१८ १२४२ तहसील दरौली ९८ १७४३५७ ८७६३४ ८६७२३
१० २१८ १२४३ तहसील आन्दर ६१ ११००२७ ५४४७१ ५५५५६
१० २१८ १२४४ तहसील रघुनाथपुर ९९ १५७६९४ ७८००० ७९६९४
१० २१८ १२४५ तहसील हसनपुरा ६० १४९५८० ७३०६९ ७६५११
१० २१८ १२४६ तहसील दरौन्धा ७९ १७३२०० ८५७१२ ८७४८८
१० २१८ १२४७ तहसील सिसवन ७४ १५३९५३ ७७६८३ ७६२७०

स्वयादिसँ[सम्पादन]