Jump to content

सहरसा जिल्ला

विकिपिडिया नं

सहरसा जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २१४ जिल्ला सहरसा ४४५ १७४४१२१ ९१३८८३ ८३०२३८
१० २१४ ११७१ तहसील नौहटटा ५४ १६१७८४ ८४३४७ ७७४३७
१० २१४ ११७२ तहसील सतर कटैया ३७ १५१०६० ७९३३२ ७१७२८
१० २१४ ११७३ तहसील महिषी ७३ २०६७७४ १०८४३७ ९८३३७
१० २१४ ११७४ तहसील कहरा ३७ १४१८०५ ७४२२४ ६७५८१
१० २१४ ११७५ तहसील सौर बाजार ५५ २१४१६६ १११९६३ १०२२०३
१० २१४ ११७६ तहसील पतरघट १५ १२८३२२ ६७१९७ ६११२५
१० २१४ ११७७ तहसील सोनबरसा ५९ २३५८४१ १२३०७८ ११२७६३
१० २१४ ११७८ तहसील सिमरी बाख्तियारपुर ५८ २८०५८२ १४७६२६ १३२९५६
१० २१४ ११७९ तहसील सलखुआ ३९ १३२८४४ ६९९५३ ६२८९१
१० २१४ ११८० तहसील बनमा इटहरी १८ ९०९४३ ४७७२६ ४३२१७

स्वयादिसँ[सम्पादन]