Jump to content

कटिहार जिल्ला

विकिपिडिया नं

कटिहार जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २१२ जिल्ला कटिहार १३०६ २७९७२०७ १४५५७४४ १३४१४६३
१० २१२ ११४२ तहसील फल्का ५९ १५५६६३ ८०६४२ ७५०२१
१० २१२ ११४३ तहसील कोढ़ा ७२ २८२८१३ १४६४०८ १३६४०५
१० २१२ ११४४ तहसील हसनगंज ३९ ५५९०६ २८९९४ २६९१२
१० २१२ ११४५ तहसील कदवा २३४ ३४६९०२ १८०४८५ १६६४१७
१० २१२ ११४६ तहसील बलरामपुर १३० १५८९७६ ८२१९२ ७६७८४
१० २१२ ११४७ तहसील बारसोई २१८ ३३७७७८ १७५९७१ १६१८०७
१० २१२ ११४८ तहसील आजमनगर २१४ ३१५६१० १६४३६४ १५१२४६
१० २१२ ११४९ तहसील प्राणपुर ७६ १४४२९७ ७४९७९ ६९३१८
१० २१२ ११५० तहसील डन्डखोरा ४७ ६८०५५ ३५३२१ ३२७३४
१० २१२ ११५१ तहसील कटिहार २६ ८०९७९ ४२०९३ ३८८८६
१० २१२ ११५२ तहसील मनसाही २६ ८४२५७ ४३७७७ ४०४८०
१० २१२ ११५३ तहसील बरारी ४८ २८५३८१ १४९७७३ १३५६०८
१० २१२ ११५४ तहसील समेली २३ ८४४८६ ४४०३८ ४०४४८
१० २१२ ११५५ तहसील कुरसेला १० ६३९२८ ३३५६८ ३०३६०
१० २१२ ११५६ तहसील मनिहारी ४२ १६४७७८ ८६३१९ ७८४५९
१० २१२ ११५७ तहसील अमदाबाद ४२ १६७३९८ ८६८२० ८०५७८

स्वयादिसँ

[सम्पादन]