लखीसराय जिल्ला

विकिपिडिया नं

लखीसराय जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २२७ जिल्ला लखीसराय ३६२ ८५७९०१ ४५०८६३ ४०७०३८
१० २२७ १३६५ तहसील बड़हिया ३५ ८५९४५ ४५८०९ ४०१३६
१० २२७ १३६६ तहसील पिपरिया १६ ५१४९६ २७३६९ २४१२७
१० २२७ १३६७ तहसील सुरजगढ़ा ११७ २९०९९८ १५४५०९ १३६४८९
१० २२७ १३६८ तहसील लखीसराय ५१ १२१२१६ ६३१४३ ५८०७३
१० २२७ १३६९ तहसील चनन ५७ १०७१४४ ५५८५९ ५१२८५
१० २२७ १३७० तहसील रामगढ़ चौक ३१ ८५१०५ ४४०५६ ४१०४९
१० २२७ १३७१ तहसील हलसी ५५ ११५९९७ ६०११८ ५५८७९

स्वयादिसँ[सम्पादन]