बक्सर जिल्ला

विकिपिडिया नं

बक्सर जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २३२ जिल्ला बक्सर ८३५ १५४१८५३ ८०१०८६ ७४०७६७
१० २३२ १४३५ तहसील सिमरी ९४ २०७२२५ १०८५७९ ९८६४६
१० २३२ १४३६ तहसील चक्की १० ४२२५६ २१८१० २०४४६
१० २३२ १४३७ तहसील बरहमपुर ६५ १९६०७० १०१९९७ ९४०७३
१० २३२ १४३८ तहसील चौगाईं २० ४८७४३ २५०२१ २३७२२
१० २३२ १४३९ तहसील केसठ १५ ३३८२० १७४१५ १६४०५
१० २३२ १४४० तहसील डुमरांव ७३ १७९०६४ ९२८७१ ८६१९३
१० २३२ १४४१ तहसील बक्सर ९७ १८०३०८ ९४९२८ ८५३८०
१० २३२ १४४२ तहसील चौसा ५७ १०३६७० ५४१०२ ४९५६८
१० २३२ १४४३ तहसील राजपुर १७६ २१३५३४ ११०९३४ १०२६००
१० २३२ १४४४ तहसील इटाढ़ी १३३ १७०६२९ ८८०७३ ८२५५६
१० २३२ १४४५ तहसील नावानगर ९५ १६६५३४ ८५३५६ ८११७८

स्वयादिसँ[सम्पादन]