वैशाली जिल्ला

विकिपिडिया नं

वैशाली जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २२० जिल्ला वैशाली १४२२ ३२६१९४२ १७२१२२१ १५४०७२१
१० २२० १२६८ तहसील वैशाली ११४ १८७४८६ ९८४४१ ८९०४५
१० २२० १२६९ तहसील पटेढ़ी बेलसर ४८ ९५६६९ ४९९४७ ४५७२२
१० २२० १२७० तहसील लालगंज ९२ २२८२८६ १२१३८८ १०६८९८
१० २२० १२७१ तहसील भगवानपुर ९९ २०७७६२ १०९८६४ ९७८९८
१० २२० १२७२ तहसील गोरौल ८६ १७७५८६ ९३१२७ ८४४५९
१० २२० १२७३ तहसील चेहरा कलां ४९ १३१००४ ६८५१७ ६२४८७
१० २२० १२७४ तहसील पातेपुर १३८ ३७०१८२ १९२६६१ १७७५२१
१० २२० १२७५ तहसील महुआ १२८ २८४५२६ १५०१२८ १३४३९८
१० २२० १२७६ तहसील जनदाहा ११८ २७६२१७ १४६३५२ १२९८६५
१० २२० १२७७ तहसील राजा पाकर ६८ १५८१३० ८३५८३ ७४५४७
१० २२० १२७८ तहसील हाजीपुर १७८ २९६२८८ १५७३७८ १३८९१०
१० २२० १२७९ तहसील राघोपुर ५३ २३२९०९ १२५०२३ १०७८८६
१० २२० १२८० तहसील बिदुपुर ११६ २६८८४९ १४३०९० १२५७५९
१० २२० १२८१ तहसील देसरी ३७ ८७६०६ ४६०४६ ४१५६०
१० २२० १२८२ तहसील सहदई बुजुर्ग ४९ १२७३९६ ६६९८७ ६०४०९
१० २२० १२८३ तहसील महनार ४९ १३२०४६ ६८६८९ ६३३५७

स्वयादिसँ[सम्पादन]