Jump to content

जमुई जिल्ला

विकिपिडिया नं

जमुई जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २३८ जिल्ला जमुई १३२४ १६१५०७२ ८३९७७६ ७७५२९६
१० २३८ १५२५ तहसील इस्लामनगर अलीगंज ६२ १३६७६८ ७०९०३ ६५८६५
१० २३८ १५२६ तहसील सिकन्दरा ६४ १४८७११ ७६७८२ ७१९२९
१० २३८ १५२७ तहसील जमुई ७१ १४४७५७ ७५२५४ ६९५०३
१० २३८ १५२८ तहसील बरहट ३४ ९२२०७ ४८१४१ ४४०६६
१० २३८ १५२९ तहसील लक्ष्मीपुर ६७ १२४१४९ ६४६८८ ५९४६१
१० २३८ १५३० तहसील झाझा १७५ २१५३८६ १११७७५ १०३६११
१० २३८ १५३१ तहसील गिद्धौर २० ७७५५८ ४०७२० ३६८३८
१० २३८ १५३२ तहसील खैरा ८९ २३५७६१ १२३१८८ ११२५७३
१० २३८ १५३३ तहसील सोनो २१० २०४५८७ १०५५३५ ९९०५२
१० २३८ १५३४ तहसील चकाई ५३२ २३५१८८ १२२७९० ११२३९८

स्वयादिसँ[सम्पादन]