सुपौल जिल्ला

विकिपिडिया नं

सुपौल जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २०८ जिल्ला सुपौल ५२६ २१२३५१८ १०९९४९५ १०२४०२३
१० २०८ ११०१ तहसील निर्मली २१ ७८२४६ ४०१४८ ३८०९८
१० २०८ ११०२ तहसील बसन्तपुर ८७ १८२०७५ ९४२७७ ८७७९८
१० २०८ ११०३ तहसील छातापुर ६२ २८६४५६ १४८६७६ १३७७८०
१० २०८ ११०४ तहसील प्रतापगंज १२ १०६८८४ ५५४५८ ५१४२६
१० २०८ ११०५ तहसील राघोपुर ५८ २१५६४३ ११११५३ १०४४९०
१० २०८ ११०६ तहसील सरायगढ़ भपटियाही ३९ १२२७७२ ६३२६८ ५९५०४
१० २०८ ११०७ तहसील किशनपुर ४४ १६७६६९ ८६७१४ ८०९५५
१० २०८ ११०८ तहसील मरौना ३७ १४५१३६ ७४७०१ ७०४३५
१० २०८ ११०९ तहसील सुपौल ७२ २९४७६१ १५३३९२ १४१३६९
१० २०८ १११० तहसील पीपरा ३८ २०१३९९ १०४२४७ ९७१५२
१० २०८ ११११ तहसील त्रिबेनीगंज ५६ ३२२४७७ १६७४६१ १५५०१६

स्वयादिसँ[सम्पादन]