Jump to content

पूर्व चम्पारण जिल्ला

विकिपिडिया नं

पूर्व चम्पारण जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २०४ जिल्ला पूर्व चम्पारण १२५२ ४६९८०२८ २४६८१८१ २२२९८४७
१० २०४ १०३१ तहसील रक्सौल ४१ १७६४९२ ९२९२१ ८३५७१
१० २०४ १०३२ तहसील अदापुर ६० २०३५१३ १०७९१३ ९५६००
१० २०४ १०३३ तहसील रामगढवा ४३ २००९९८ १०६६३७ ९४३६१
१० २०४ १०३४ तहसील सुगौली ४६ १९१९९२ १०१०९३ ९०८९९
१० २०४ १०३५ तहसील बन्जरिया ३० १६२६८४ ८६०८८ ७६५९६
१० २०४ १०३६ तहसील नरकटिया ५१ १७०७५८ ८९६५९ ८१०९९
१० २०४ १०३७ तहसील बनकटवा २० ११६८६३ ६०९८३ ५५८८०
१० २०४ १०३८ तहसील घोड़ासहन २६ १७४८६४ ९२२६२ ८२६०२
१० २०४ १०३९ तहसील ढाका ६१ २७६०८१ १४४८३३ १३१२४८
१० २०४ १०४० तहसील चिरैया ४१ २७६८०९ १४६४५९ १३०३५०
१० २०४ १०४१ तहसील मोतिहारी ६८ २३७८१८ १२६३९२ १११४२६
१० २०४ १०४२ तहसील तुरकौलिया ३३ १८०३६६ ९४१३६ ८६२३०
१० २०४ १०४३ तहसील हरसिद्धि ६१ २२२५५१ ११६८६५ १०५६८६
१० २०४ १०४४ तहसील पहाड़पुर ५५ १८३०१८ ९५९४५ ८७०७३
१० २०४ १०४५ तहसील अरेराज ४२ १३७९०९ ७३०४१ ६४८६८
१० २०४ १०४६ तहसील संग्रामपुर २३ १४४०७१ ७४९५० ६९१२१
१० २०४ १०४७ तहसील केसरिया ४१ १७५५९५ ९२००३ ८३५९२
१० २०४ १०४८ तहसील कल्यानपुर ९७ २६७५६८ १३७७३९ १२९८२९
१० २०४ १०४९ तहसील कोटवा ४४ १६८७८८ ८९०४६ ७९७४२
१० २०४ १०५० तहसील पिपराकोठी २० ७७०८९ ४०८३७ ३६२५२
१० २०४ १०५१ तहसील चकिया (पीपरा) ७६ १९५५९० १०१०१४ ९४५७६
१० २०४ १०५२ तहसील पकड़ी दयाल २० ११६६३४ ६०२४० ५६३९४
१० २०४ १०५३ तहसील पताही ३७ १६६४४५ ८७४९४ ७८९५१
१० २०४ १०५४ तहसील फेनहारा २६ ८०३२९ ४२७०६ ३७६२३
१० २०४ १०५५ तहसील मधुबन ५४ १४३२५० ७५४०० ६७८५०
१० २०४ १०५६ तहसील तेतरिया ४६ १०२८०८ ५४२१२ ४८५९६
१० २०४ १०५७ तहसील मेहसी ९० १४७१४५ ७७३१३ ६९८३२

स्वयादिसँ[सम्पादन]