Jump to content

रामनगर जिल्ला

विकिपिडिया नं

रामनगर जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका

[सम्पादन]
जिल्ला तालुका नगर स्थिति
रामनगर
रामनगर तालुका C.M.C
चन्नपट्टण तालुका C.M.C
कनकपुर तालुका T.M.C
मागडि तालुका T.M.C

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat


जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५८४ जिल्ला रामनगरा जिल्ला ८२० ८१४८७७ ४१२४३८ ४०२४३९
२९ ५८४ ५६०५ तालुका मागडि २७२ १६७१२२ ८४२१६ ८२९०६
२९ ५८४ ५६०६ तालुका रामनगरा १३२ १६१५३० ८२८५२ ७८६७८
२९ ५८४ ५६०७ तालुका चन्नपट्टणा १३४ १८९३६२ ९४३१० ९५०५२
२९ ५८४ ५६०८ तालुका कनकपुरा २८२ २९६८६३ १५१०६० १४५८०३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

पिनेया स्वापू

[सम्पादन]