Jump to content

चिक्कबल्लापुर जिल्ला

विकिपिडिया नं

चिक्कबल्लापुर जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
चिक्कबळ्ळापुर
चिक्कबळ्ळापुर तालुका C.M.C
चिंतामणि तालुका C.M.C
गौरिबिदनूरु तालुका T.M.C
शिड्लघट्ट तालुका T.M.C
बागेपल्लि तालुका T.P
गुडिबंडॆ तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५८२ जिल्ला चिक्कबल्लापुरा जिल्ला १३२४ ९७३९८५ ४९४४६३ ४७९५२२
२९ ५८२ ५५९५ तालुका गौरिबिदनूरू २१९ २४३१२२ १२३०६१ १२००६१
२९ ५८२ ५५९६ तालुका चिक्कबल्लापुरा २२२ १४८८८४ ७६७२५ ७२१५९
२९ ५८२ ५५९७ तालुका गुडिबंडा ८६ ४६३९१ २३४६३ २२९२८
२९ ५८२ ५५९८ तालुका बागेपल्लि २११ १५०५७६ ७६०६२ ७४५१४
२९ ५८२ ५५९९ तालुका शिड्लघट्टा २४५ १६३०१० ८२८७२ ८०१३८
२९ ५८२ ५६०० तालुका चिंतामणि ३४१ २२२००२ ११२२८० १०९७२२

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]