रायचूरु जिल्ला

विकिपिडिया नं

रायचूरु जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
रायचूरु
रायचूरु तालुका C.M.C
मान्वि तालुका T.M.C
सिंधनूरु तालुका T.M.C
देवदुर्ग तालुका T.P
लिंगसूगूरु तालुका T.P
मस्कि तालुका T.P
शिरवार तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५५९ जिल्ला रायचूरू जिल्ला ८१५ १४३८४६४ ७१७९७२ ७२०४९२
२९ ५५९ ५४५९ तालुका लिंगसुगूरू १८५ २९७७४३ १५००२९ १४७७१४
२९ ५५९ ५४६० तालुका देवदुर्गा १७३ २५१६७७ १२५५३९ १२६१३८
२९ ५५९ ५४६१ तालुका रायचूरू १४५ २४७४७६ १२३२६७ १२४२०९
२९ ५५९ ५४६२ तालुका मान्वि १६५ ३२४२०५ १६०९०२ १६३३०३
२९ ५५९ ५४६३ तालुका सिन्धनूरू १४७ ३१७३६३ १५८२३५ १५९१२८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]